30.5.2023

Opetusmenetelmiä lähikoulutuksiin

Kolme naista katsoo kahta taulua, joissa molemmissa on ihmisiä meren rannalla.
Kuva on kevään Albert Edelfeltin näyttelystä
Ateneumista, missä työmatkalla poikkesin.
Monen museokaupan tavoin myös 
Ateneum myy omia korttisarjoja.
Vedin loppukeväästä koulutuksen asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää osaamistaan lähikouluttajina. Poikkeuksellisesti jaoin materiaalini vain suljettuun oppimisympäristöön, joten päätin koota tähän joitain lähiopetuksen menetelmiä. Toki monia näistä voi käyttää sellaisenaan tai soveltaen myös verkossa. Ja vastaavasti monet verkkotyökalut sopivat erinomaisesti lähikoulutuksissa hyödynnettäväksi, mutta se ei ole tämän kirjoituksen näkökulma. 

Monista opetusmenetelmistä löytyy lukuisia erilaisia variaatioita ja niitä voit itsekin kehitellä eli parastaa (sana yhdistää parantamisen ja varastamisen). Menetelmiä on koottu myös opetusmenetelmä-kirjoihin ja verkkoon. Hakusanoina voi käyttää esim. erilaisia, toiminnallisia tai aktivoivia opetusmenetelmiä, ryhmätyöskentelyn menetelmiä tai oppaita ryhmäyttämiseen (esim. Mast-hankkeen Ryhmäyttämisopas). 

Ennen hyppäämistä digipedan maailmaan vuonna 2009 keskeisimmät koulutusteemani olivat yhteistoiminnallinen ja ongelmaperustainen oppiminen. Silloisessa työyhteisössäni yliopiston Eduta-instituutissa käytimme aktiivisesti erilaisia toiminnallisia harjoituksia ja kokosimme myös ohjeita erilaisiin ryhmätyöskentelyihin, tosin tuolloin vielä lähinnä paperille. Mm. alimmaksi lisäämäni synektiikka on löytö tuolta ajalta. Tämä laaja menetelmäosaaminen oli erinomainen pohja ponnistaa digipedan osaajaksi. 


Aiempia bloggauksia lähiopetuksen menetelmistä

Etsi ryhmästä joku, joka..? Kysymykseen 9 erilaista vaihtoehtoa esim. opiskelee jatkuvasti, on kouluttanut hybridisti tai kouluttaa pääosin englanniksi.
Kuva on tehty Adobe Expressillä.

Etsi joku, joka

Anna kaikille oheisen kaltainen paperi ja kynä. Pyydä jokaista etsimään yksi henkilö kuhunkin ruutuun ja kirjoittamaan siihen tämän nimi. Harjoitus toimii tutustumisen apuna ja sillä voidaan jo orientoitua päivän teemaan. Toukokuun lopussa vaihtoehtoina voisivat myös olla vaikka kesälomasuunnitelmat.

Tutustuminen piirissä

 1. Kaikki osallistujat seisovat piirissä. Joka toinen ottaa askeleen eteenpäin ja kääntyy ulkopiirissä seisovia kohden. Näin vastakkain olevat ulkopiiriläinen ja sisäpiiriläinen muodostavat parin.
 2. Pari esittäytyy ja käy lyhyen keskustelun esim. odotuksistaan. Tämä voidaan toistaa muutaman kerran niin, että kaikki ulkopiiriläiset ottavat askeleen vasemmalle seuraavan sisäpiiriläisen kohdalle.
 3. Tavoitteet voidaan lopuksi koota yhteen ja/tai keskustella niitä yhdessä.


Lankakerä nimien opetteluun

 • Ryhmän jäsenet ovat piirissä. Kouluttaja heittää lankakerän yhdelle ryhmän jäsenelle, sanoen samalla tämän nimen. Hän pitää itse kiinni langan päästä. Kerän saanut sanoo jonkun toisen nimen, heittää tälle kerän ja pitää kiinni langasta kiinni. Näin jatketaan, kunnes langasta muodostuu ystävyyden verkko tai kollegojen verkosto. Lopuksi lanka keritään takaisin käymällä heittelykierros takaperin nimien kanssa.


3-2-1 -menetelmä

 1. Osallistujat kirjoittavat kolmen hengen ryhmissä kolme asiaa, jotka he muistavat edelliseltä luennolta tai ennakkomateriaalista. 
 2. Tämän jälkeen he kirjoittavat kaksi työhönsä liittyvää tapahtumaa tai omaa kokemusta näihin kolmeen asiaan liittyen. 
 3. Lopuksi osallistujat kirjoittavat yhden kysymyksen, jonka haluaisivat tietää aiheesta. 


Treffikello


Paljasta seuraavat vaiheet osallistujille yksi kerrallaan. Keskustelukysymykset luonnollisesti valitset ryhmän ja koulutuksen teeman mukaan.
 1. Piirrä ympyrä. --> Se on kello.
 2. Merkitse kelloon klo 9, 12 ja 14. --> Se on treffikalenteri.
 3. Etsi ryhmästä jokaiselle ajankohdalle eri treffikaveri, mielellään henkilö, jota et tunne hyvin. Kirjoita tämän nimi kyseisen kellonajan kohdalle.
 4. Siirry aamukahvitreffikaverin viereen. Keskustelkaa hetki kysymyksestä: Mikä oli sinulle tärkeää edellisessä lähipäivässä?
 5. Siirry lounastreffeille: Millaisia eväitä kaipaat kehittämistehtäväsi tekemiseen? 
 6. Siirry iltapäivätreffeille: Mitkä ovat odotuksesi tälle päivälle?
 7. Lopuksi kouluttaja voi haastatella osallistujia tai kysyä, mitä osallistujat haluavat parikeskusteluista nostaa yhteiseen keskusteluun. 


Nurkat

 • Kouluttaja nimeää huoneen nurkat erilaisin väittämin ja kukin siirtyy siihen nurkkaan, mikä kuvaa parhaiten omaa näkemystä tai tuntuu mielenkiintoisimmalta. Saman nurkan valinneet keskustelevat ensin hetken keskenään. Sen jälkeen käydään kouluttajan johdolla yhteinen keskustelu eri nurkkien valinneiden kesken. Samalla voidaan pohtia eri nurkkien etuja ja haittoja. Nurkkavalintojen pohjalta voidaan jakautua ryhmiin työstämään teemaa eteenpäin.
 • Nurkat voivat olla esimerkiksi:
  • Neljä erilaista runoa: Mistä pidät eniten?
  • Neljä eri historian aikakautta: Milloin olisit mieluiten elänyt?
  • Neljä erilaista väitettä oppimisesta: Mikä vastaa omaa käsitystäsi?
  • Neljä vaihtoehtoista toimintatapaa, esim. kokeilen, kysyn kaverilta, etsin ohjevideon tai luen käyttöohjeen. 

Janat

 • Pyydä osallistujia asettumaan janalle esimerkiksi sen mukaan, kauanko he ovat työskennelleet nykyisessä organisaatiossa. Haastattele sitten ääripäitä koulutuksen teemasta, jolloin tulee näkyväksi, miten kokemus vaikuttaa teemaan suhtautumisessa. Voit myös aloittaa jakamalla janalla olijat pienryhmiin ja haastatella sitten ryhmiä.
 • Janalle voidaan asettua mm. kokemuksen, osaamisen, mielipiteen mukaan.
 • Janan sijaan lattialle voidaan hahmotella Suomen kartta ja asettua sinne sen mukaan, missä on on syntynyt tai mistä on kotoisin.


Parin tai ryhmän muodostaminen

 • Jana esim. etunimen aakkosjärjestyksen tai syntymäpäivän (ei vuotta) tai edellä olevan esimerkin mukaan ja sitten joko vierekkäiset ryhmiksi tai jako esim. kuuteen.
 • Valitse pari, jota et (hyvin) tunne tai jonka kanssa et vielä tänään ole työskennellyt.
 • Kouluttajan kädessä on nippu metrin mittaisia naruja. Kukin tarttuu yhden narun päähän ja kun kouluttaja irrottaa otteensa naruista, pari löytyy narun toisesta päästä.
 • Kaikki saavat lapun, missä on eläimen nimi. Kutakin eläintä on ryhmän jäseniä vastaava määrä. Pari tai pienryhmä etsitään ääntelemällä kuten kyseinen eläin. Kun ryhmä on löytynyt, ollaan hiljaa, kunnes kaikki ovat löytäneet oman ryhmänsä. Tämä voidaan tehdä myös esim. erikielisillä tervehdyksillä. 
 • Leikkaa postikorteista tai seinäkalenterin kuvista palapelejä. Anna jokaiselle yksi pala. Oma ryhmä löytyy, kun pala on löytänyt palapelin muut palat. 
 • Sähköisiä työkaluja ryhmäjakoon -bloggaus.


Lumipallo

 • Jokainen kirjoittaa paperin yläreunaan kysymyksen ja antaa sen piirissä tai rivissä seuraavalle. Tämä vastaa kysymykseen ja antaa sen jälleen seuraavalle, joka täydentää vastausta, tuo siihen uuden näkökulman tai muuten kommentoi ajatusta. 
 • Kommentointi jatkuu, kunnes jokainen saa oman paperinsa takaisin tai paperi voidaan antaa kuudelle seuraavalle, minkä jälkeen paperi vastauksineen palautetaan kysymyksen kirjoittajalle. 
 • Hyödynnä esim. virittäytymiseen, esityksestä heränneiden kysymysten pohtimiseen tai keskeisten teemojen kertaamiseen.


Kalamalja

 • Kalamaljassa huoneen keskelle asetetaan viisi tuolia, joista neljä täytetään. Nämä neljä keskustelevat annetusta aiheesta. Muut asettuvat ryhmän ympärille kuuntelemaan. 
 • Kun joku haluaa osallistua keskusteluun, hän siirtyy kalamaljan vapaalle tuolille. Tällöin joku toinen kalamaljan keskustelijoista lähtee pois, jotta tarjolla on aina yksi vapaa tuoli. 
 • Näin keskusteluun osallistuvat vaihtuvat jatkuvasti. Joku käväisee kalamaljassa lyhyen kommentin verran, joku toinen voi osallistua pidempään.

Yhteistoiminnalliset tehtäväkortit

 • Anna kullekin pienryhmälle ennakkotehtävänä tutustuttavaksi erilainen tehtäväkortti ja virikeaineisto (esim. artikkeli, video, podcast). 
  • Kirjoita kunkin tehtäväkorttin alkuun pienryhmän numero ja otsikko. Jos jaat virikeaineiston linkkinä, lyhennä linkki ja/tai tarjoa se myös QR-koodina. 
  • Kirjoita sitten muutaman lauseen johdanto ja nosta virikeaineistosta esiin noin 4-6 tärkeää kysymystä.
  • Kerro lopuksi, että seuraavassa lähitapaamisessa pienryhmän tehtävä on suunnitella aiheesta 15 min opetustuokio koko ryhmälle sekä laatia sen pohjaksi visuaalinen posteri. 
 • Seuraavan tapaamisen alussa ohjeet kerrataan ja pienryhmät suunnittelevat opetustuokionsa ja luovat posterinsa. Lopuksi kukin pienryhmä opettaa virikeaineiston sisällöt koko ryhmälle. 

Yhteistoiminnallinen palapeli

 1. Noin neljän hengen kotiryhmät saavat saman oppimistehtävän. Tehtävä jaetaan vastuualueisiin ja kustakin kotiryhmästä tietyn vastuualueen jäsenet muodostavat asiantuntijaryhmän.
 2. Kun asiantuntijaryhmät ovat saaneet työnsä valmiiksi, jokainen palaa omaan kotiryhmäänsä ja opettaa juuri oppimansa asian kotiryhmänsä jäsenille. 
 3. Lopuksi kotiryhmä kokoaa yhteisen ymmärryksensä oppimistehtävän asiasta.


Oppimiskahvila (Learning Cafe)

 1. Koulutustila jaetaan kahvilan pöytiin. Jokaiseen pöytään tuodaan paperinen pöytäliina, fläppipaperi tai post-it -lappuja, kyniä ja mahdollisesti myös kahvia. 
 2. Osallistujat jaetaan pöytiin ja jokainen valitsee keskuudestaan kahviloitsijan. Jokainen pöytä saa oman keskustelutehtävän. Siitä keskusteltaessa kaikkia kannustetaan kirjoittamaan ja piirtämään ajatuksiaan ja muistiinpanoja. 
 3. Esim. 15 min kuluttua kaikki paitsi kahviloitsija vaihtavat ryhmänä pöytää myötäpäivää seuraavaan. Sitten kahviloitsija esittelee edellisen ryhmän keskustelun uuden ryhmän jäsenille. Tämän jälkeen jatketaan keskustelutehtävän työstämistä. Samalla kirjoitetaan ja piirretään ajatuksia pöydän paperille.
 4. Esim. 15 min kuluttua vaihdetaan taas pöytiä, vain kahviloitsijat pysyvät paikoillaan (tai roolia voidaan kierrättää). Jälleen he esittelevät jälleen uudelle ryhmälle aiemmat tuotokset, jonka jälkeen uusi ryhmä jatkaa kysymyksen työstämistä.
 5. Kun kaikki pöydät on kierretty, kaikki palaavat alkuperäisen pöytänsä ääreen ja sen viimeisin kahviloitsija kertoo, mitä aiheesta on keskusteltu. Kouluttaja voi vetää yhteen käydyt keskustelut.

Synektiikka-menetelmä ongelman ratkaisussa

 1. Miettikää kukin mielessänne hetki annettua kysymystä, esimerkiksi miten saatte aktivoivat menetelmät osaksi asiantuntijakoulutuksianne? Mikä teemaan liittyvä kysymys on sinulla päällimmäisenä ja ratkaisua vailla?
 2. Valitkaa ryhmästänne yksi haastateltavaksi. Ryhmä pohtii jatkossa haastateltavan määrittelemää kysymystä. Valitkaa myös puheenjohtaja, jonka vastuulla on istunnon eteneminen, kuten sen hienovarainen ohjaaminen mm. näiden ohjeiden mukaisesti, aikataulusta huolehtiminen ja muistiinpanojen tekeminen. Puheenjohtaja ei osallistu varsinaiseen luovaan työhön.
 3. Haastateltava kuvaa ongelmansa lyhyesti ja muut voivat tehdä tarkentavia kysymyksiä. Lopuksi haastateltava esittelee oman ihanneratkaisunsa tyyliin: ”Olisi hienoa, jos…" Puheenjohtaja päättää, milloin ryhmä tietää tarpeeksi, jotta voidaan siirtyä eteenpäin.
  • Huom: Haastateltava tuntee ongelman sisällön ja keskittyy siihen. Muiden ei tarvitse olla perillä yksityiskohdista, vaan he paneutuvat avoimin mielin ongelmaan parempien ratkaisujen löytämiseksi.
 4. Ryhmän jäsenet esittävät nopeassa tahdissa 20–40 ratkaisuehdotusta, ideaa tai vaihtoehtoa. Ne voivat olla myös hulluja ja epätyypillisiä. Haastateltavan tehtävänä on avoimesti seurata ja arvioida tehtyjä ehdotuksia. Tarvittaessa hän voi muotoilla ongelman uudelleen. Puheenjohtaja kirjaa ehdotukset ylös.
 5. Haastateltava valitsee yhden esitetyistä ehdotuksista ja kertoo, miksi se miellyttää häntä. Sitten hän pyytää apua sen toteutustavan keksimiseksi ja ryhmän jäsenet kertovat ideoitaan, jälleen puheenjohtaja kirjaa ehdotukset ylös.
 6. Tämän ideoinnin jälkeen haastateltava valitsee yhden esitetyistä toteutusideoista ja kertoo siitä kolme hyvää puolta ja pyytää apua sen muuntamiseksi vielä käyttökelpoisempaan muotoon. Ryhmä jatkaa ideointia ja puheenjohtaja kirjaamista.
 7. Puheenjohtaja kirjaa ratkaisun ja sitä seuraavat toimenpiteet paperille haastateltavan sanelemassa muodossa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos, että haluat kommentoida! Roskapostimäärän vuoksi olen ottanut käyttöön kommenttien hyväksynnän.