6.3.2019

Osallistava pyramidi-harjoitus

Pyramidi-harjoitus on yhteistoiminnallinen menetelmä, jonka avulla voi tehdä esimerkiksi luokan, työtiimin tai opintomatkan pelisäännöt. Se sopii hyvin myös työskentelyyn, missä pitää yhdessä valita eri perusteilla tietyn teeman kuusi tärkeintä asiaa. Menetelmä mahdollistaa kaikkien yhtäläisen osallistumisen ja samalla estää sen, että äänekkäimpien, vaikutushaluisimpien tai esimiesasemassa olevien mielipiteiden tulkittaisiin edustavan koko ryhmää.

Idea tähän bloggaukseen syntyi, kun Alakoulun aarreaitta -Facebook-ryhmässä kyseltiin maanantaina ideoita pienen koulun järjestyssääntöjen osallistavaan työskentelyyn. Olen käyttänyt pyramidi-harjoitusta kymmenissä koulutuksissa etenkin ryhmän pelisääntöjen tekemiseen ja sitä kuvaan alla.

Hieman soveltaen ja lisäämällä työskentelyyn esimerkiksi luokka- ta luokka-astekohtaiset pyramidit, voidaan tätä käyttää myös koko koulun tasolla. Tällöin viimeiseen äänestykseen sopinee tukkimiehen kirjanpitoa paremmin äänestys sähköisellä lomakkeella. Jos käytössä on Office 365 tai Googlen G-Suite, voi niiden työkaluilla tehdä lomakkeen, mihin jokainen oppilas ja opettaja saa vastata vain yhden kerran.

Opin työskentelytavan, kun vuorollaan Satu Öystilän ja Kirsi Viitasen kanssa ja lopuksi yksinkin vedin kahdeksan 4-8 ov laajuista yhteistoiminnallisen oppimisen koulutusta (2006-2010). Tuolloin monistimme erilaisista menetelmistä tekemiämme ohjeita osallistujille ja tämän bloggauksen olen muokannut Satun ja Kirsin kanssa tuolloin tekemästämme monisteesta. Käytimme tätä työskentelyä myös mm. työyhteisömme arvojen luomiseen.

Jos pyramidilla tehdään ryhmän pelisäännöt, kannattaa se tehdä ryhmän alkuvaiheessa ryhmän jo vähän tutustuttua toisiinsa. Työskentely kestää 20 hengen ryhmässä noin 45 minuuttia. Pelisäännöt sitouttavat ryhmän jäseniä ja niiden toteutumista voidaan arvioida. Ongelmiin on helpompi puuttua ja tarvittaessa pelisääntöjä voidaan tarkistaa. Työskentelytapaa voi käyttää myös mm. opetuksen sisältöjen pohtimisessa, palautteen keräämisessä ja kehittämistyössä.

Kysymyksenä voi olla esim.
  • Mitkä ovat meidän työyhteisömme arvot?
  • Millaisia pelisääntöjä pidän tärkeänä tämän ryhmän työskentelyssä? 
  • Mitkä ovat keskeiset kehittämiskohteemme tulevan vuoden aikana?
  • Millä periaatteilla saamme oppituntimme, kokouksemme tai hankkeemme toimimaan paremmin?
  • Millainen on hyvä kaveri, työssäoppija, yrittäjä tai verkko-ohjaaja?

Koulutuksen pelisääntöjen luominen

  1. Jokainen miettii itsekseen ja kirjaa ylös kuusi pelisääntöä, jota itse haluaisi noudattaa ja jota toisten (oppijoiden/ osallistujien ja opettajien/kouluttajien) haluaisi noudattavan tässä koulutuksessa. Pelisäännöt kirjataan tärkeysjärjestyksessä siten, että tärkein pelisääntö on pyramidissa ylimpänä. 
  2. Sitten pareittain (ei tutut keskenään) neuvotellaan perustellen luoduista 12:sta pelisäännöstä yhteiset kuusi tärkeysjärjestyksessä. 
  3. Seuraavaksi parit muodostavat neljän hengen ryhmät, jotka neuvottelevat jälleen yhteiset kuusi pelisääntöä fläpille pyramidiksi. 
  4. Kaikki fläpit kiinnitetään seinälle. Jokainen saa viisi ääntä, jotka antaa tukkimiehen kirjanpidolla niille pelisäännöille, mitä pitää tärkeimpinä. (Voidaan sopia, että saa antaa esim. korkeintaan kaksi ääntä yhdelle pelisäännölle, mutta ei kaikkia oman fläpin pelisäännöille.)
  5. Katsotaan tulokset ja tarvittaessa neuvotellaan mitkä yhdistetään, koska usein sama pelisääntö löytyy useammalta fläpiltä. Sitten piirretään ryhmän yhteinen pelisääntöpyramidi. Lopuksi on tärkeää keskustella siitä, mitä kohdat käytännössä tarkoittavat, jotta niistä vallitsee yhteisymmärrys. 
-   -   -   -   -

Tämä on samalla Jaa jotain -teemaviikon kolmas blogijulkaisuni. Tavoitteeni on julkaista yksi kirjoitus viikon jokaisena arkipäivänä. Teemaviikon tunnus on #jaajotain ja tavoite, että mahdollisimman moni jakaa jotain oppimateriaalejaan muillekin hyödynnettäväksi. Alkuviikon blogijulkaisuni ovat:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos, että haluat kommentoida! Roskapostimäärän vuoksi olen ottanut käyttöön kommenttien hyväksynnän.