Aiemmat koulutukset

Tältä sivulta löydät uusimmat seminaariesitykseni ja tallenteita julkisista webinaareista, viime vuosien keskeisiä koulutusteemoja ja kohderyhmiä. Sisältöjä näet tarkemmin koulutusdiat-sivulta. Sivun alaosaan on koottu myös OPH-rahoitteiset opetustoimen täydennyskoulutukset ja ESR-hankkeet, joissa olen työskennellyt. Englanninkieliset koulutukset näet In English -sivulta.


Viimeisimmät seminaari-/konferenssiesitykset ja julkiset webinaarit


Viime vuosien keskeisiä koulutusteemoja


Olen kouluttanut etenkin tieto- ja viestintätekniikan (tvt) ja sosiaalisen median (some) sekä mobiilioppimisen hyödyntämistä opetuksessa, ohjaamisessa ja ammatillisessa verkostoitumisessa. Viimevuosina minulta on eniten pyydetty seuraavia koulutusteemoja: 
 • Tvt:n ja somen hyödyntäminen oppimisessa: helpot kirjautumatta toimivat palvelut, tietyn oppiaineen näkökulma, avoimen jakamisen kulttuuri jne.
 • Sähköinen arviointi ja somen maksuttomat koe- ja kyselytyökalut arvioinnissa ja opetuksen aktivoinnissa
 • Lisätty ja virtuaalitodellisuus pahvilasein sekä 360-sisällöt
 • Mobiilioppiminen: digitarinoiden tekeminen (videot, animaatiot, julkaisut), lisättyä todellisuutta hyödyntävä mobiilirata jne.
 • Mobie OnEdu/eSmart/Academy -oppimisympäristö sekä H5P-työkalut

Viime vuosien pidempiä koulutuksia (3+ pv)

 • Kouluttaja asiantuntijana 3 op, TAMKin Kohti reformia! -hankkeen koulutus Suomen Yrittäjäopistolla yhdessä Kaisa-Leena Ahlrothin kanssa syksyllä 2018 (ks. bloggaus)
 • Verkko-opetus 3 op, TAMKin Kohti reformia! -hankkeen koulutus Suomen Yrittäjäopistolla syksyllä 2018 (ks. bloggaus)
 • Pedagoginen piristysruiske - kolmen päivän ja kolmen webinaarin koulutus. Keväällä 2019 jo 14. toteutuskerta. Toistaiseksi järjestetty Osakkeelle (ent. Tampereen seudun Osaava) ja Forssan seudun Osaavalle. Tilaa verkostollenne oma koulutus! Osakkeen seuraava toteutus keväällä 2010 (ks. bloggaukseni)
 • Scholae Futurum - digitaalinen oppiminen, oppimisympäristöt ja toimintakulttuuri tulevaisuuden lukiossa; minun vastuulla kuusi 2 op koulutusta, syksyn 2017 osalta myös hankkeen koordinointi, Turun yliopisto (11/2016-12/2017) 
 • Tornion ja Ylitornion kansalaisopistojen tvt- ja mobiilikoulutus (Google-sivusto
 • Lapin vapaan sivistystyön hankkeiden webinaarisarjat ja niihin liittyvät lähipäivät tvt:n opetuskäytöstä
 • Mobie eSmart -koulutukset yksittäisille yrityksille sekä yhteisesti Snellman-kesäyliopiston kautta
 • KairaTVT: TVT-taitoinen osaaja -hankkeen verkkokoulutus kansalaisopistojen opettajille ja rehtoreille. Myöhemmin toteutettiin kaksi lähipäivää ja lisää webinaareja. 
 • University Pedagogical Studies (4 ects), yhdessä Satu Öystilän kanssa, Vaasan kesäyliopisto ja Eduta Oy.
 • Sosiaalisen median Survival Kit kirjastoammattilaisille, Lahden kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto, yhdessä Anne Ronkaan kanssa, Pedapoint Oy


Koulutusten ja konsultointien tilaajia ja/tai kohderyhmiä

 • Tampereen yliopistolla 2004-2010 koulutin opettajia perusasteelta korkea-asteelle, muutaman kerran myös työpaikkaohjaajia, toimittajia ja kirjastojen sekä yritysten henkilöstöä.(Päätoimisesti 2004-2008 ja sivutoimisesti 2009-2010) 
 • PAOK-hankkeissa 2009-2014 koulutin Pirkanmaan jokaisen lukion ja ammatillisen oppilaitoksen henkilöstöä, pääosin opettajia, mutta myös johtoa sekä hanke- ja tiedotuspuolen toimijoita sekä satunnaisesti maakunnan perusasteen opettajia.
 • TAMKissa (TKI, ammatillinen opettajakoulutus, TAMK Edu, TAMK Global) (sivutoim. 2016 alk.) kohderyhminä ovat pääosin ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö, mutta myös mm. opettajaopiskelijat, TAMKin opettajat, perusopetuksen henkilöstö ja Kiinan Chongqingin yliopistojen ammatillisten oppilaitosten uudet opettajat.
 • Turun yliopistolla (sivutoim. 2016-2017) koulutin verkkopainotteisessa Scholae Futurum -hankkeessa lukio-opettajia verkossa, Turussa ja Oulussa.
 • Kiipulan ammattiopisto (sivutoim. 12/2018 alk.) työskentelen OKM:n rahoittamassa digistrategiahankkeessa
 • OAMK (sivutoim. 1-5/2019) ohjaan verkossa Digiope-erikoistumiskoulutuksen osallistujia
 • Snellman-kesäyliopisto (sivutoim. 1/2019-5/2020) koulutan Learn@Work-hankkeessa pohjoissavolaisia yrityksiä ja työorganisaatioita, teen myös kuratointia
 • Freelancerina 2008 alk. kohderyhminä ovat olleet useimmiten opettajat perusasteelta korkea-asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön, mutta myös rehtorit, hanketyöntekijät, opiskelijat sekä julkisyhteisöjen ja kirjastojen henkilöstö ja yritysten HR-osaajat ja kouluttajat.
  • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut:
   Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen amk, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Vaasan yliopisto, Åbo Akademi, Diakonia-amk, Vaasan amk, Satakorkea, Poliisiammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto HY+, Lahden amk, Hämeen amk, Oulun yliopisto, Lapin amk, Humanistinen amk, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Satakunnan amk, Oulun amk, Itä-Suomen yliopisto
  • Toisen asteen koulutus: Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Pirkanmaan ammattiopisto, WinNova, Etelä-Savon ammattiopisto, Lumon lukio, Sotungin lukio, Parkanon lukio, TTS Työtehoseura, Vaasan aikuiskoulutuskeskus, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Kangasalan lukio, Koulutuskeskus Sedu/Opinlakeus-verkosto, Faktia, Kiinteistöalan Koulutussäätiö, Keskuspuiston ammattiopisto, Suupohjan ammatti-instituutti, Kemin lyseon lukio / Meri-Lapin opettajien koulutuspäivä, Akaan lukio, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Suomen yrittäjäopisto/TTS Työtehoseura, Suomen liikemiesten kauppaopisto, Kesälukioseura, Luke Pohjois-Suomen lukioiden kehittämisverkosto/Oulun lyseon lukio, Alajärven ja Vimpelin lukiot, Suomen Diakoniaopisto, Novidan lukio, Haapajärven lukio, Hämeenlinnan kaupunki, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto
  • Perusopetus: Ruutanan koulu, Virtain yläkoulu, Kangasmetsän koulu, Lamminpään koulu, Mikael-koulu, Kesälahden koulu, Rääkkylän koulu, Parkanon perusopetus, Kotimäen koulu, Vuoreksen koulu lähikouluineen, Pälkäneen koulut ja lukio, Ähtärin koulut ja lukio, Juupajoen peruskoulut, Emäkosken koulu, Lintumetsän koulu/Espoon perusopetus, Maunulan peruskoulu/yksityiskoulujen verkosto, Kangasalan perusopetus, Tammelan kunta, Laihian kunta/sivistysosasto, Nurmijärven kunta, Rieskalähteen koulu, Inarin kunta, Jynkän koulu
  • Kaupunkien opetusalan yksiköt/hankkeet: Tampere: perusopetus, II asteen koulutus, PAOK-verkosto ja Osake: Turku: TOP-keskus, Vantaa: Sivistystoimi/suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, Kuopio: ISOverstas ja sen useat hankkeet kuten Pohjois-Savon Osaava ja Kieku-hanke, Kankaanpää: Pohjois-Satakunnan Osaava, Pori: Osaava Satakunta, Mikkelin kaupungin sivistystoimi, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut/Valveen elokuvakoulu, Hämeenlinnan kaupunki, Lempäälä: Osake eli Tampereen seudun opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle suunnattu osaamisen kehittämispalvelu
  • Vapaan sivistystyön organisaatiot: Tampereen kesäyliopisto, Kansanvalistusseura, Oriveden opisto, Rauman kansalaisopisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Vaasan kesäyliopisto, Rovaniemen kansalaisopisto, Snellman-kesäyliopisto, Tornion ja Ylitornion kansalaisopistot, Otavan opisto, Valkeakoski-opisto, Jyväskylän kansalaisopisto, Keravan opisto, Lapuan kansalaisopisto, Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Wahren-opisto, Suomen kansanopistoyhdistys ry., Posion kansalaisopisto, Kaukametsän opisto, Helsingin työväenopisto, Kouvolan kansalaisopisto
  • Yritykset: Fortum Oyj / Loviisan voimalaitos, Educode Oy, Eduta Oy, Otava Oy, Ilona IT Oy, Opinpaja Oy, Pedapoint Oy, Galimatias Oy, Mobie Oy, Empower Oyj, Red Spider North Oy, Valopi Oy, Edita Publishing Oy / Educode koulutukset, Catapult Media Oy, Underrose ky, Edutaito Oy, Innoline Oy, eSmart Academy Oy / Efora Oy, Awanic Oy / LOVe – Lääkehoidon osaaminen verkossa
  • Muut organisaatiot: Ongelmaperustaisen oppimisen yhdistys Probell ry, Tampereen kaupunki: Kuntademokratiayksikkö, UKK-instituutti, Lahden kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto, Suomen tieteellinen kirjastoseura, Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry, Suomen eOppimiskeskus ry, Valtioneuvoston hallintoyksikkö, Pohjalaiset rehtorit ry, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Pirkanmaan kieltenopettajat ry, Kouvolan seudun kieltenopettajat ry, Ammattiliitto Pro, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Lentopelastusseura, Pohjanmaan Luokanopettajat ry, Suomen työnohjaajat ry/Pirkanmaa, OKKA-säätiö, Opetushallitus, Suomen rehtorit ry, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry, Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuopion kaupunginkirjasto

 

Olen kouluttanut seuraavissa OPH:n opetustoimen täydennyskoulutuksissa (2005-)

 • Alla olevien lisäksi useita yksittäisiä koulutuspäiviä, webinaareja ja seminaaripuheenvuoroja.
 • Digityökaluja ja oppimisanalytiikkaa STEM-aineisiin, TAMK
  • Kouluttajana ja asiantuntijana verkossa 3 op,  Suomen yrittäjäopisto, Seinäjoki (toukokuu 2019)
 • Innostu arvioinnista - kehitä omaa arviointiosaamistasi 8 op, Helsingin yliopisto, HY+
  • Mukana yhtenä kouluttajana pitämässä webinaareja sähköisistä arviointivälineistä keväällä 2019 
 • Kohti reformia! TAMK
  • Verkko-opetus 3 op, Suomen yrittäjäopisto, Seinäjoki (2018, blogijulkaisu)
  • Kouluttaja asiantuntijana 3 op, Suomen yrittäjäopisto, Seinäjoki, yhdessä Kaisa-Leena Ahlrothin kanssa (2018, blogijulkaisu)
 • Uudet oppimisratkaisut erilaisissa oppimisympäristöissä -hanke, TAMK
  • Mobiilit haltuun - minustako sisällöntuottaja? 2 op, Tredu, Tampere (2018)
  • Digi haltuun - minustako sisällöntuottaja? 2 op, Sasky, Hämeenkyrö (2018)
 • Scholae Futurum - digitaalinen oppiminen, oppimisympäristöt ja toimintakulttuuri tulevaisuuden lukiossa, Turun yliopisto (2016-2017; koulutuksen blogi)
  • Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 2 op (kolme toteutusta)
  • Opettajat ja oppijat materiaalin tuottajina ja jakajina 2 op
  • Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op (kaksi toteutusta)
  • Sähköinen arviointi opetuksessa 2 op
 • Oppimista ohjauksellisissa kohtaamisissa - OOK, TAMK (2016)
 • ETUA!-hanke eli Erityisiä taitoja yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen ohjaukseen, TAMK (2016)
 • Digitaalisten oppimistehtävien ja arvioinnin koulutukset, Helsingin yliopisto/HY+
 • Open päivitys -koulutukset, Suomen eOppimiskeskus ja/tai Valopi Oy
 • TerveTie -täydennyskoulutuskokonaisuus, Jyväskylän yliopisto (vastasin 5 pv:stä 2012-2013)
 • Oppilaitoksen itsearviointi, laatu ja yhteisöllinen kehittäminen 6 op, Tampereen yliopisto, yhdessä Satu Öystilän kanssa (2010-2011)
 • Opettajan yhteistoiminnallinen työkalupakki 4, 6 ja 8 op, Tampereen yliopisto  
  • Kahdeksan koulutusta (2006-2010); kohderyhminä perusopetus, toisen asteen koulutus, korkea-aste, vapaa sivistysstyö sekä yksityissektorin kouluttajat (muutama näistä muulla kuin OPH-rahoituksella) 
 • Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) 6 op, Tampereen yliopisto   
  • Yhdeksän koulutusta (2006-2009); kohderyhminä ammatillinen koulutus, yrittäjyyslukiot, aikuiskoulutus, oppisopimuskoulutus, ammattikorkeakoulut ja yliopistot (muutama näistä muulla kuin OPH-rahoituksella) 
 • Työssäoppimisen kehittäminen 6 op, Tampereen yliopisto  
  • Kaksi OPH-koulutusta ammatillisen koulutuksen opettajille ja työpaikkaohjaajille sekä kolme työssä oppimisen tukemisen koulutusta alla mainittuihin Noste-ESR-hankkeisiin liittyen (2005-2007) 

Olen työskennellyt täys-/osapäiväisesti seuraavissa ESR-hankkeissaSiirry tästä 
blogini etusivulle, esittelyyni tai koulutusdiojen sivulle.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti