Aiemmat koulutukset

Tältä sivulta löydät seminaariesityksiäni, keskeisiä koulutusteemoja ja tilaajat/kohderyhmät. Sisältöjä näet tarkemmin koulutusdiat-sivulta. Sivun alaosaan on koottu myös hankkeet (OKM, ESR,  OPH), joissa olen työskennellyt yksittäisiä koulutuspäiviä pidempään. Englanninkieliset koulutukset näet In English -sivulta.

Viimeisimmät seminaari-/konferenssiesitykset ja julkiset webinaaritViime vuosien keskeisiä koulutusteemoja


Koulutan laajasti eri teemoja tieto- ja viestintätekniikan (tvt) ja sosiaalisen median (some) ja mobiilioppimisen teemoista. Näkökulmana on useimmiten oppiminen, opettaminen, ohjaaminen ja ammatillinen verkostoituminen eri tavoin verkkoa hyödyntäen. Vuoden 2019 suosituimmat teemat olivat ThingLink, H5P, osallistamisen ja arvioinnin työkalut sekä AR/VR/360-sisällöt. Vuoden 2020 ehdottomasti kysytyin teema oli verkkotapaamisten aktivointi ja osallistamisen työkalut, mutta koulutin paljon myös verkkokurssien rakentamista ja sisälön tuottamisen sovelluksia kuten ThingLink, H5P ja Adobe Spark.
 • Osallistamisen ja aktivoinnin tavat ja työkalut reaaliaikaisissa verkkokokouksissa ja -koulutuksissa sekä verkko-opetuksessa, lukuisia webinaareja etenkin korona-keväänä etäopetuksen ja etätyön avuksi.
 • Verkkopedagogiikka, verkkokurssin luominen ja etenkin H5P-työkalut.
 • Oppijat ja opettajat sisällön luojina: Miten luoda videoita, animaatioita, infograafeja, interaktiivisia kuvia ja videoita ja muita verkkomateriaaleja? 
 • Maksuttomat koe- ja kyselytyökalut arvioinnissa ja osallistujien aktivoinnissa.
 • Lisätty ja virtuaalitodellisuus (pahvilasit) sekä 360-sisällöt (ThingLink, Google Expeditions ja Tour Creator, mobiilirata,..)
 • Verkon palveluiden hyödyntäminen oppimisessa: helpot kirjautumatta toimivat palvelut, tietyn oppiaineen näkökulma, avoimen jakamisen kulttuuri jne. Yksittäisten sovellusten kohdalta ks. koulutusdiojen sivun diasarjojen listaus.

Työsuhteita ja töiden tilaajia sekä kohderyhmiä


 • Tampereen yliopisto
  • Yhteistyö ja kumppanuudet 2020: Tuin kuuden laajan korkeakouluyhteisön verkkokurssikokonaisuuden kehittäjiä kouluttaen ja konsultoiden. Tämän lisäksi koulutin digipeda-teemoja täydennyskoulutusohjelmissa ja yliopiston sisäisissä koulutuksissa.  
  • Kasvatustieteellinen tiedekunta, Eduta-instituutti 2004-2008 & sivutoim. 2009-2010: Koulutin opettajia perusasteelta korkea-asteelle, muutaman kerran myös työpaikkaohjaajia, toimittajia ja kirjastojen sekä yritysten henkilöstöä.  
  • Täydennyskoulutuskeskus 1995-1996 
 • Tampereen kaupungin hallinnoimat PAOK-hankkeet 2009-2014 (päätoim.) koulutin Pirkanmaan jokaisen lukion ja ammatillisen oppilaitoksen henkilöstöä, pääosin opettajia, mutta myös johtoa sekä hanke- ja tiedotuspuolen toimijoita sekä satunnaisesti perusasteen opettajia.
 • TAMKissa (Pedagogiset ratkaisut -yksikkö sekä korkeakouluyhteisön Tree - jatkuvan oppimisen palvelut; ent. TAMK Edu; TAMK Global; sivutoim. 2016 alk.) kohderyhminä ovat pääosin ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö, mutta myös mm. opettajaopiskelijat, TAMKin opettajat, perus- ja toisen asteen henkilöstö sekä Kiinan Chongqingin uudet opettajat.
 • Turun yliopistolla (sivutoim. 2016-2017) koulutin verkkopainotteisessa Scholae Futurum -hankkeessa lukio-opettajia verkossa, Turussa ja Oulussa.
 • Kiipulan ammattiopisto (sivutoim. 12/2018-12/2020) työskentelen OKM:n rahoittamassa Digi työtavaksi -digistrategiahankkeessa ja kouluttaen Kiipulan opetus- ohjaushenkilöstöä.
 • OAMK (sivutoim. 1-12/2019) ohjasin verkossa Digiope-erikoistumiskoulutuksen osallistujia
 • Snellman-kesäyliopisto (sivutoim. 1/2019-5/2020) koulutan mm. Learn@Work-hankkeessa pohjoissavolaisia yrityksiä ja työorganisaatioita, teen myös kuratointia
 • Freelancerina (sivutoim. 2008 alk.; päätoim. 5/2014 alk.) kohderyhminä ovat olleet useimmiten opettajat perusasteelta korkea-asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön, mutta myös rehtorit, hanketyöntekijät, opiskelijat sekä julkisyhteisöjen ja kirjastojen henkilöstö ja yritysten HR-osaajat ja kouluttajat.
  • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut:
   Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen amk, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Vaasan yliopisto, Åbo Akademi, Diakonia-amk, Vaasan amk, Satakorkea, Poliisiammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto HY+, Lahden amk, Hämeen amk, Oulun yliopisto, Lapin amk, Humanistinen amk, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Satakunnan amk, Oulun amk, Itä-Suomen yliopisto, Savonia amk, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
  • Toisen asteen koulutus: Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Pirkanmaan ammattiopisto, WinNova, Etelä-Savon ammattiopisto, Lumon lukio, Sotungin lukio, Parkanon lukio, TTS Työtehoseura, Vaasan aikuiskoulutuskeskus, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Kangasalan lukio, Koulutuskeskus Sedu/Opinlakeus-verkosto, Faktia, Kiinteistöalan Koulutussäätiö, Keskuspuiston ammattiopisto, Suupohjan ammatti-instituutti, Kemin lyseon lukio / Meri-Lapin opettajien koulutuspäivä, Akaan lukio, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Suomen yrittäjäopisto/TTS Työtehoseura, Suomen liikemiesten kauppaopisto, Kesälukioseura, Luke Pohjois-Suomen lukioiden kehittämisverkosto / Oulun lyseon lukio, Alajärven ja Vimpelin lukiot, Suomen Diakoniaopisto, Novidan lukio, Haapajärven lukio, Hämeenlinnan kaupunki, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, Mikkelin lukio, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, EduVamia Oy, SASKY koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Spesia, Otavia, Etelä-Savon Koulutus Oy, Seurakuntaopisto 
  • Perusopetus: Ruutanan koulu, Virtain yläkoulu, Kangasmetsän koulu, Lamminpään koulu, Mikael-koulu, Kesälahden koulu, Rääkkylän koulu, Parkanon perusopetus, Kotimäen koulu, Vuoreksen koulu lähikouluineen, Pälkäneen koulut ja lukio, Ähtärin koulut ja lukio, Juupajoen peruskoulut, Emäkosken koulu, Lintumetsän koulu/Espoon perusopetus, Maunulan peruskoulu/yksityiskoulujen verkosto, Kangasalan perusopetus, Tammelan kunta, Laihian kunta/sivistysosasto, Nurmijärven kunta, Rieskalähteen koulu, Inarin kunta, Jynkän koulu, Eurajoen kunta
  • Kaupunkien opetusalan yksiköt ja verkostot: Tampere: perusopetus, II asteen koulutus, PAOK-verkosto ja Osake: Turku: TOP-keskus, Vantaa: Sivistystoimi/suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, Kuopio: ISOverstas ja sen useat hankkeet, Kankaanpää: Pohjois-Satakunnan Osaava, Pori: Osaava Satakunta, Mikkelin kaupungin sivistystoimi, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut / Valveen elokuvakoulu, Hämeenlinnan kaupunki, Lempäälä: Osake eli Tampereen seudun opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle suunnattu osaamisen kehittämispalvelu, Eurajoen kunta, 
  • Vapaan sivistystyön organisaatiot: Tampereen kesäyliopisto, Kansanvalistusseura, Oriveden opisto, Rauman kansalaisopisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Vaasan kesäyliopisto, Rovaniemen kansalaisopisto, Snellman-kesäyliopisto, Tornion ja Ylitornion kansalaisopistot, Otavan opisto, Valkeakoski-opisto, Jyväskylän kansalaisopisto, kesäyliopisto ja kuvataidekoulu, Keravan opisto, Lapuan kansalaisopisto, Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Wahren-opisto, Suomen kansanopistoyhdistys ry., Posion kansalaisopisto, Kaukametsän opisto, Helsingin työväenopisto, Kouvolan kansalaisopisto, Opintokeskus Sivis, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys, Hiiden opisto, Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto TJO ry / Helsingin aikuisopisto, Vieremän kansalaisopisto, Soisalo-opisto
  • Yritykset: Fortum Oyj / Loviisan voimalaitos, Educode Oy, Eduta Oy, Otava Oy, Ilona IT Oy, Opinpaja Oy, Pedapoint Oy, Galimatias Oy, Mobie Oy, Empower Oyj, Red Spider North Oy, Valopi Oy, Edita Publishing Oy / Educode koulutukset, Catapult Media Oy, Underrose ky, Edutaito Oy, Innoline Oy, eSmart Academy Oy / Efora Oy, Awanic Oy / LOVe – Lääkehoidon osaaminen verkossa, Ideoiden Oy, ThingLink Oy
  • Muut organisaatiot: Ongelmaperustaisen oppimisen yhdistys Probell ry, Tampereen kaupunki: Kuntademokratiayksikkö, UKK-instituutti, Lahden kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto, Suomen tieteellinen kirjastoseura, Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry, Suomen eOppimiskeskus ry, Valtioneuvoston hallintoyksikkö, Pohjalaiset rehtorit ry, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Pirkanmaan kieltenopettajat ry, Kouvolan seudun kieltenopettajat ry, Ammattiliitto Pro, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Lentopelastusseura, Pohjanmaan Luokanopettajat ry, Suomen työnohjaajat ry/Pirkanmaa, OKKA-säätiö, Opetushallitus, Suomen rehtorit ry, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry, Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuopion kaupunginkirjasto, Suomen ruotsinopettajat ry / Hanasaari, Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimiala & Kaupunginkanslia/henkilöstöosasto, Suomen Meripelastusseura ry, Suomen Asianajajaliitto, Kehitysvammaliitto/Tikoteekki, Oulun kaupunginkirjasto / Alueellinen kehittämistoiminta, Rovaniemen kaupunginkirjasto / Alueellinen kehittämistoiminta, Vaasan kirjasto / Alueellinen kehittämistoiminta

 

OKM-hankkeetESR-hankkeet OPH-rahoitteiset opetustoimen täydennyskoulutukset


 • Alla olevien lisäksi useita yksittäisiä koulutuspäiviä, webinaareja ja seminaaripuheenvuoroja.
  • Opettaja/ohjaaja digipedagogiikan kehittäjänä 5 op (yhdessä Mikko Turusen kanssa)
 • Turvallisuudesta osallisuutta ja hyvinvointia eli TurOs-hanke, TAMK (2021)
 • Oppimisen kipinä - Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki lukiossa, TAMK (2020-2021)
 • Digitukea Areenalla, TAMK (kevät 2020)
 • Digityökaluja ja oppimisanalytiikkaa STEM-aineisiin -hanke, TAMK (2019)
  • Kouluttajana ja asiantuntijana verkossa 3 op, Suomen yrittäjäopisto, Seinäjoki 
  • Digityökaluja digitutoreille 3 op, Kuusamo
  • Digipedagogiikan ajankohtaiskoulutus vapaalle sivistystyölle 3 op, Kuopio
  • Digitaitoja ammatillisille opettajille 3 op, Sakky, Kuopio 
  • Opettajan digityökalut 3 op, Opinlakeus-verkosto, Seinäjoki 
 • Innostu arvioinnista - kehitä omaa arviointiosaamistasi 8 op, Helsingin yliopisto, HY+
  • Mukana yhtenä kouluttajana pitämässä webinaareja sähköisistä työkaluista (2019) 
 • Kohti reformia! TAMK
  • Verkko-opetus 3 op, Suomen yrittäjäopisto, Seinäjoki (2018, blogijulkaisu)
  • Kouluttaja asiantuntijana 3 op, Suomen yrittäjäopisto, Seinäjoki, yhdessä Kaisa-Leena Ahlrothin kanssa (2018, blogijulkaisu)
 • Uudet oppimisratkaisut erilaisissa oppimisympäristöissä -hanke, TAMK
  • Mobiilit haltuun - minustako sisällöntuottaja? 2 op, Tredu, Tampere (2018)
  • Digi haltuun - minustako sisällöntuottaja? 2 op, Sasky, Hämeenkyrö (2018)
 • Scholae Futurum - digitaalinen oppiminen, oppimisympäristöt ja toimintakulttuuri tulevaisuuden lukiossa, Turun yliopisto (2016-2017; koulutuksen blogi)
  • Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 2 op (kolme toteutusta)
  • Opettajat ja oppijat materiaalin tuottajina ja jakajina 2 op
  • Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op (kaksi toteutusta)
  • Sähköinen arviointi opetuksessa 2 op
 • Meänmaan verkko-opisto -hankkeen tvt- ja mobiilikoulutus Tornion ja Ylitornion kansalaisopistoille (Google-sivusto, 2016), 
 • Oppimista ohjauksellisissa kohtaamisissa - OOK, TAMK (2016, blogijulkaisu)
 • ETUA!-hanke, Erityisiä taitoja yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen ohjaukseen, TAMK (2016, blogijulkaisu)
 • Digitaalisten oppimistehtävien ja arvioinnin koulutukset, Helsingin yliopisto/HY+
 • Open päivitys -koulutukset, Suomen eOppimiskeskus ja/tai Valopi Oy
 • TerveTie -täydennyskoulutuskokonaisuus, Jyväskylän yliopisto (vastasin 5 pv:stä 2012-2013)
 • Oppilaitoksen itsearviointi, laatu ja yhteisöllinen kehittäminen 6 op, Tampereen yliopisto, yhdessä Satu Öystilän kanssa (2010-2011)
 • Opettajan yhteistoiminnallinen työkalupakki 4, 6 ja 8 op, Tampereen yliopisto  
  • Kahdeksan koulutusta (2006-2010); kohderyhminä perusopetus, toisen asteen koulutus, korkea-aste, vapaa sivistysstyö sekä yksityissektorin kouluttajat (muutama näistä muulla kuin OPH-rahoituksella) 
 • Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) 6 op, Tampereen yliopisto   
  • Yhdeksän koulutusta (2006-2009); kohderyhminä ammatillinen koulutus, yrittäjyyslukiot, aikuiskoulutus, oppisopimuskoulutus, ammattikorkeakoulut ja yliopistot (muutama näistä muulla kuin OPH-rahoituksella) 
 • Työssäoppimisen kehittäminen 6 op, Tampereen yliopisto  
  • Kaksi OPH-koulutusta ammatillisen koulutuksen opettajille ja työpaikkaohjaajille sekä kolme työssä oppimisen tukemisen koulutusta alla mainittuihin Noste-ESR-hankkeisiin liittyen (2005-2007) 


Muita pidempiä koulutuksia


 • Yliopistopedagoginen henkilöstökoulutus teknilliselle yliopistolle 10 op, yhdessä pääkouluttaja Kirsi Viitasen kanssa, Eduta Oy (kaksi toteutusta 2019-2021)
 • Pedagoginen piristysruiske - kolmen päivän ja kolmen webinaarin koulutus. Alkuvuodesta 2020 jo 15. toteutuskerta. Toistaiseksi järjestetty Osakkeelle (ent. Tampereen seudun Osaava) ja Forssan seudun Osaavalle. Tilaa verkostollenne oma koulutus! (ks. bloggaukseni)
 • Lapin vapaan sivistystyön hankkeiden webinaarisarjat ja niihin liittyvät lähipäivät tvt:n opetuskäytöstä
 • KairaTVT: TVT-taitoinen osaaja -hankkeen verkkokoulutus kansalaisopistojen opettajille ja rehtoreille (2014-2015). Myöhemmin toteutettiin kaksi lähipäivää ja lisää webinaareja. 
 • University Pedagogical Studies (4 ects), yhdessä Satu Öystilän kanssa, Vaasan kesäyliopisto ja Eduta Oy.
 • Sosiaalisen median Survival Kit kirjastoammattilaisille, Lahden kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto, yhdessä Anne Ronkaan kanssa, Pedapoint Oy


Siirry tästä blogini etusivulle, esittelyyni tai koulutusdiojen sivulle.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti