Aiemmat koulutukset

Tältä sivulta löydät julkisten webinaarieni tallenteita, seminaariesityksiä, keskeisiä koulutusteemoja ja tilaajat/kohderyhmät. Sisältöjä näet tarkemmin mm. koulutusdiat-sivulta. Sivun alaosaan on koottu myös hankkeet (OKM, ESR,  OPH), joissa olen työskennellyt yksittäisiä koulutuspäiviä pidempään. Englanninkieliset koulutukset näet In English -sivulta.


Tallenteita julkisista webinaareista ja seminaariesityksistäni


Viimeisimmät seminaari-/konferenssiesitykset ja julkiset webinaaritViime vuosien keskeisiä koulutusteemoja


Koulutan laajasti eri teemoja liittyen digiin ja pedagogiikkaan (tvt, some, mobiili,..). Näkökulmana on useimmiten oppiminen, opettaminen, ohjaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus ja verkostoituminen eri tavoin verkkoa hyödyntäen. Vuoden 2019 suosituimmat teemat olivat ThingLink, H5P, osallistamisen ja arvioinnin työkalut sekä AR/VR/360-sisällöt. Vuoden 2020 ehdottomasti kysytyin teema oli verkkotapaamisten aktivointi ja osallistamisen työkalut, mutta koulutin paljon myös verkkokurssien rakentamista ja sisällön tuottamisen sovelluksia kuten ThingLink, H5P ja Adobe Spark.
 • Osallistamisen ja aktivoinnin tavat ja työkalut reaaliaikaisissa verkkokokouksissa ja -koulutuksissa sekä verkko-opetuksessa, lukuisia webinaareja etenkin korona-aikana etäopetuksen ja etätyön avuksi. Ks. esim. Siviksen webinaaritallenne Näin toteutat laadukkaan ja osallistavan webinaarin 16.3.2021 (1:55 h; webinaarin linkit).
 • Verkkopedagogiikka, verkkokurssin luominen ja H5P-työkalut.
 • Oppijat ja opettajat sisällön luojina: Miten luoda videoita, animaatioita, infograafeja, interaktiivisia kuvia ja videoita ja muita verkkomateriaaleja? Suosituimpina työkaluina ThingLinks ja Adobe Spark.
 • Maksuttomat koe- ja kyselytyökalut arvioinnissa ja osallistujien aktivoinnissa, esim. pelillinen Blooket, monipuolinen Quizizz ja termien opiskelun Quizlet sekä Forms-kyselyt.
 • Suosittuja teemoja löydät myös koulutusdiojen sivun listauksesta, joskin siitä puuttuu osa yllä olevista, mistä en ole julkaissut yhtä päivittyvää diasarjaa, vaan kymmeniä eri kohderyhmille tehtyjä.

Pidemmät työsuhteet 

 • TAMK 2016 alk. (Pedagogiset ratkaisut -yksikkö sekä korkeakouluyhteisön Tree - jatkuvan oppimisen palvelut; ent. TAMK Edu; TAMK Global; sivutoim.) kohderyhminä ovat pääosin ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö, mutta myös mm. opettajaopiskelijat, TAMKin opettajat, perus- ja toisen asteen henkilöstö sekä Kiinan Chongqingin uudet opettajat.
 • Tampereen yliopisto
  • Alle olevan lisäksi useita lyhyempiä työsuhteita liittyen opiskelijoiden, henkilöstön tai hankkeiden koulutuksiin 
  • Johtamisen ja talouden tiedekunta (touko-lokakuu 2021), asiantuntija hybridiopetuksen kehittämisessä.
  • Yhteistyö ja kumppanuudet 2020: Tuin kuuden laajan korkeakouluyhteisön verkkokurssikokonaisuuden (digipilotin) kehittäjiä kouluttaen ja konsultoiden. Lisäksi koulutin täydennyskoulutusohjelmissa ja yliopiston sisäisissä koulutuksissa.  
  • Kasvatustieteellinen tiedekunta, Eduta-instituutti 2004-2008 & sivutoim. 2009-2010: Koulutin opettajia perusasteelta korkea-asteelle, muutaman kerran myös työpaikkaohjaajia, toimittajia ja kirjastojen sekä yritysten henkilöstöä.  
  • Täydennyskoulutuskeskus 1995-1996 
 • Kiipulan ammattiopisto (sivutoim. 12/2018-12/2020) työskentelin OKM:n rahoittamassa Digi työtavaksi -digistrategiahankkeessa ja kouluttaen Kiipulan opetus- ohjaushenkilöstöä.
 • Snellman-kesäyliopisto (sivutoim. 1/2019-5/2020) koulutin mm. Learn@Work-hankkeessa pohjoissavolaisia yrityksiä ja työorganisaatioita, tein myös kuratointia.
 • OAMK (sivutoim. 1-12/2019) ohjasin verkossa Digiope-erikoistumiskoulutuksen osallistujia
 • Turun yliopistolla (sivutoim. 2016-2017) koulutin verkkopainotteisessa Scholae Futurum -hankkeessa lukio-opettajia verkossa, Turussa ja Oulussa.
 • Tampereen kaupungin hallinnoimat PAOK-hankkeet 2009-2014 (päätoim.) koulutin Pirkanmaan jokaisen lukion ja ammatillisen oppilaitoksen henkilöstöä, pääosin opettajia, mutta myös johtoa sekä hanke- ja tiedotuspuolen toimijoita sekä satunnaisesti perusasteen opettajia.

Freelancer ja lyhyet työsuhteet: töiden tilaajia sekä kohderyhmiä

 • Freelancerina (sivutoim. 2008 alk.; päätoim. 5/2014 alk.) kohderyhminä ovat olleet useimmiten opettajat perusasteelta korkea-asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön, mutta myös rehtorit, hanketyöntekijät, opiskelijat sekä julkisyhteisöjen, yhdistysten ja kirjastojen henkilöstö ja yritysten HR-osaajat ja kouluttajat.
 • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut: Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen amk, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Vaasan yliopisto, Åbo Akademi, Diakonia-amk, Vaasan amk, Satakorkea, Poliisiammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto HY+, Lahden amk, Hämeen amk, Oulun yliopisto, Lapin amk, Humanistinen amk, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Satakunnan amk, Oulun amk, Itä-Suomen yliopisto, Savonia amk, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Kaakkois-Suomen amk
 • Toisen asteen koulutus: Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Pirkanmaan ammattiopisto, WinNova, Etelä-Savon ammattiopisto, Lumon lukio, Sotungin lukio, Parkanon lukio, TTS Työtehoseura, Vaasan aikuiskoulutuskeskus, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Kangasalan lukio, Koulutuskeskus Sedu/Opinlakeus-verkosto, Faktia, Kiinteistöalan Koulutussäätiö, Keskuspuiston ammattiopisto, Suupohjan ammatti-instituutti, Kemin lyseon lukio / Meri-Lapin opettajien koulutuspäivä, Akaan lukio, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Suomen yrittäjäopisto/TTS Työtehoseura, Suomen liikemiesten kauppaopisto, Kesälukioseura, Luke Pohjois-Suomen lukioiden kehittämisverkosto / Oulun lyseon lukio, Alajärven ja Vimpelin lukiot, Suomen Diakoniaopisto, Novidan lukio, Haapajärven lukio, Hämeenlinnan kaupunki, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, Mikkelin lukio, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, EduVamia Oy, SASKY koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Spesia, Otavia, Etelä-Savon Koulutus Oy, Seurakuntaopisto, Business College Helsinki, Vantaan lukiokoulutus, Porin lukiot, STEP-koulutus  
 • Perusopetus: Ruutanan koulu, Virtain yläkoulu, Kangasmetsän koulu, Lamminpään koulu, Mikael-koulu, Kesälahden koulu, Rääkkylän koulu, Parkanon perusopetus, Kotimäen koulu, Vuoreksen koulu lähikouluineen, Pälkäneen koulut ja lukio, Ähtärin koulut ja lukio, Juupajoen peruskoulut, Emäkosken koulu, Lintumetsän koulu/Espoon perusopetus, Maunulan peruskoulu/yksityiskoulujen verkosto, Kangasalan perusopetus, Tammelan kunta, Laihian kunta/sivistysosasto, Nurmijärven kunta, Rieskalähteen koulu, Inarin kunta, Jynkän koulu, Eurajoen kunta, Riihimäen perusopetus, Espoon perusopetus 
 • Kaupunkien opetusalan yksiköt ja verkostot: Tampere: perusopetus, II asteen koulutus, PAOK-verkosto ja Osake: Turku: TOP-keskus, Vantaa: Sivistystoimi/suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, Kuopio: ISOverstas ja sen useat hankkeet, Kankaanpää: Pohjois-Satakunnan Osaava, Pori: Osaava Satakunta, Mikkelin kaupungin sivistystoimi, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut / Valveen elokuvakoulu, Hämeenlinnan kaupunki, Lempäälä: Osake eli Tampereen seudun opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle suunnattu osaamisen kehittämispalvelu, Eurajoen kunta
 • Vapaan sivistystyön organisaatiot: Tampereen kesäyliopisto, Kansanvalistusseura, Oriveden opisto, Rauman kansalaisopisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Vaasan kesäyliopisto, Rovaniemen kansalaisopisto, Snellman-kesäyliopisto, Tornion ja Ylitornion kansalaisopistot, Otavan opisto, Valkeakoski-opisto, Jyväskylän kansalaisopisto, kesäyliopisto ja kuvataidekoulu, Keravan opisto, Lapuan kansalaisopisto, Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Wahren-opisto, Suomen kansanopistoyhdistys ry., Posion kansalaisopisto, Kaukametsän opisto, Helsingin työväenopisto, Kouvolan kansalaisopisto, Opintokeskus Sivis, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys, Hiiden opisto, Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto TJO ry / Helsingin aikuisopisto, Vieremän kansalaisopisto, Soisalo-opisto, Omnia / Espoon työväenopisto
 • Opettajienja rehtoreiden yhdistykset: Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry, Pohjalaiset rehtorit ry, Pirkanmaan kieltenopettajat ry, Kouvolan seudun kieltenopettajat ry, Pohjanmaan Luokanopettajat ry, Suomen rehtorit ry, Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry, Suomen ruotsinopettajat ry / Hanasaari,  Suomenopettajat ry
 • Yritykset: Fortum Oyj / Loviisan voimalaitos, Educode Oy, Eduta Oy, Otava Oy, Ilona IT Oy, Opinpaja Oy, Pedapoint Oy, Galimatias Oy, Mobie Oy, Empower Oyj, Red Spider North Oy, Valopi Oy, Edita Publishing Oy / Educode koulutukset, Catapult Media Oy, Underrose ky, Edutaito Oy, Innoline Oy, eSmart Academy Oy / Efora Oy, Awanic Oy / LOVe – Lääkehoidon osaaminen verkossa, Ideoiden Oy, ThingLink Oy
 • Kirjastot: Lahden kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto, Suomen tieteellinen kirjastoseura, Kuopion kaupunginkirjasto, Oulun kaupunginkirjasto / Alueellinen kehittämistoiminta eli AKE, Rovaniemen kaupunginkirjasto / AKE, Vaasan kirjasto / AKE, Tampereen kaupunginkirjasto / AKE 
 • Muut organisaatiot: Ongelmaperustaisen oppimisen yhdistys Probell ry, Tampereen kaupunki: Kuntademokratiayksikkö, UKK-instituutti, Suomen eOppimiskeskus ry, Valtioneuvoston hallintoyksikkö, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Ammattiliitto Pro, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Lentopelastusseura, Suomen työnohjaajat ry/Pirkanmaa, OKKA-säätiö, Opetushallitus, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Kuopion yliopistollinen sairaala, Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimiala: Kaupunginkanslia/henkilöstöosasto, Suomen Meripelastusseura ry, Suomen Asianajajaliitto, Kehitysvammaliitto/Tikoteekki, Trafiikki-museot ry, Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry., Kirkkohallitus, Suomen Taloushallintoliitto ry, Luetaan yhdessä -verkosto, Vakava ry, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry., Kirkkopalvelut ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö

 

OKM-hankkeetESR-hankkeet


 • TAMK - Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammattipedagoginen TKI
 • Tampereen kaupunki (bloggaukseni hankkeen päättyessä)
  • Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto - PAOK (5/2012-4/2014)
  • PAOK - Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri -ohjelma (2009-4/2012) 
 • Tampereen yliopisto
  • Työssä oppimisen tukea Nosteessa (2005-2007) 
  • Nostetta työssä oppimiseen (2005-2007) 
  • Ongelmaperustaisen oppimisen PD-opinnot 40 ov (2004-2005)


 OPH-rahoitteiset opetustoimen täydennyskoulutukset


 • Alla olevien lisäksi useita yksittäisiä koulutuspäiviä, webinaareja ja seminaaripuheenvuoroja.
 • Digitaalisuus tasa-arvon ja tasavertaisuuden edistämisessä -hanke, TAMK 
  • Avointen oppimateriaalien hyödyntäminen ja jakaminen 3 op (kevät 2022 ja syksy 2022)
 • Lähellä tai langoilla - Digi opetuksen apuna 6 op, Oulun yliopisto 
  • Toteutus yhdessä Oulun yliopiston asiantuntijoiden kanssa syksyllä 2021, kevällä 2022 ja syksyllä 2022.
 • Eväät erinomaiseen etäopetukseen (EVERET) -hanke, Omnia / Espoon työväenopisto
  • Verkko-opetuksen tuottamisen tekniikka (4 OTP, yhdessä omnialaisten kanssa 2021-2022)
  • Oppimisen aktivointi ja tuen muodot (2 OTP, 2021-2022) 
 • Turvallisuudesta osallisuutta ja hyvinvointia eli TurOs-hanke, TAMK (2021)
  • Opettaja/ohjaaja digipedagogiikan kehittäjänä 5 op (yhdessä Mikko Turusen kanssa)
 • Oppimisen kipinä - Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki lukiossa, TAMK (2020-2021)
  • Pedagogin digitystä 3 op: syksy 2020 Tampereen  kaupungin ryhmä
  • Pedagogin digitystä 3 op: kevät 2021 Hämeenlinnan seudun ryhmä
  • Pedagogin digitystä 3 op: syksy 2021 Oulun seudun ja pohjoisen Suomen ryhmä
 • Digitukea Areenalla, TAMK (kevät 2020)
 • Digityökaluja ja oppimisanalytiikkaa STEM-aineisiin -hanke, TAMK (2019)
  • Kouluttajana ja asiantuntijana verkossa 3 op, Suomen yrittäjäopisto, Seinäjoki 
  • Digityökaluja digitutoreille 3 op, Kuusamo
  • Digipedagogiikan ajankohtaiskoulutus vapaalle sivistystyölle 3 op, Kuopio
  • Digitaitoja ammatillisille opettajille 3 op, Sakky, Kuopio 
  • Opettajan digityökalut 3 op, Opinlakeus-verkosto, Seinäjoki 
 • Innostu arvioinnista - kehitä omaa arviointiosaamistasi 8 op, Helsingin yliopisto, HY+
  • Mukana yhtenä kouluttajana pitämässä webinaareja sähköisistä työkaluista (2019) 
 • Kohti reformia! TAMK
  • Verkko-opetus 3 op, Suomen yrittäjäopisto, Seinäjoki (2018, blogijulkaisu)
  • Kouluttaja asiantuntijana 3 op, Suomen yrittäjäopisto, Seinäjoki, yhdessä Kaisa-Leena Ahlrothin kanssa (2018, blogijulkaisu)
 • Uudet oppimisratkaisut erilaisissa oppimisympäristöissä -hanke, TAMK
  • Mobiilit haltuun - minustako sisällöntuottaja? 2 op, Tredu, Tampere (2018)
  • Digi haltuun - minustako sisällöntuottaja? 2 op, Sasky, Hämeenkyrö (2018)
 • Scholae Futurum - digitaalinen oppiminen, oppimisympäristöt ja toimintakulttuuri tulevaisuuden lukiossa, Turun yliopisto (2016-2017; koulutuksen blogi)
  • Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 2 op (kolme toteutusta)
  • Opettajat ja oppijat materiaalin tuottajina ja jakajina 2 op
  • Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op (kaksi toteutusta)
  • Sähköinen arviointi opetuksessa 2 op
 • Meänmaan verkko-opisto -hankkeen tvt- ja mobiilikoulutus Tornion ja Ylitornion kansalaisopistoille (Google-sivusto, 2016), 
 • Oppimista ohjauksellisissa kohtaamisissa - OOK, TAMK (2016, blogijulkaisu)
 • ETUA!-hanke, Erityisiä taitoja yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen ohjaukseen, TAMK (2016, blogijulkaisu)
 • Digitaalisten oppimistehtävien ja arvioinnin koulutukset, Helsingin yliopisto/HY+
 • Open päivitys -koulutukset, Suomen eOppimiskeskus ja/tai Valopi Oy
 • TerveTie -täydennyskoulutuskokonaisuus, Jyväskylän yliopisto (vastasin 5 pv:stä 2012-2013)
 • Oppilaitoksen itsearviointi, laatu ja yhteisöllinen kehittäminen 6 op, Tampereen yliopisto, yhdessä Satu Öystilän kanssa (2010-2011)
 • Opettajan yhteistoiminnallinen työkalupakki 4, 6 ja 8 op, Tampereen yliopisto  
  • Kahdeksan koulutusta (2006-2010); kohderyhminä perusopetus, toisen asteen koulutus, korkea-aste, vapaa sivistysstyö sekä yksityissektorin kouluttajat (muutama näistä muulla kuin OPH-rahoituksella) 
 • Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) 6 op, Tampereen yliopisto   
  • Yhdeksän koulutusta (2006-2009); kohderyhminä ammatillinen koulutus, yrittäjyyslukiot, aikuiskoulutus, oppisopimuskoulutus, ammattikorkeakoulut ja yliopistot (muutama näistä muulla kuin OPH-rahoituksella) 
 • Työssäoppimisen kehittäminen 6 op, Tampereen yliopisto  
  • Kaksi OPH-koulutusta ammatillisen koulutuksen opettajille ja työpaikkaohjaajille sekä kolme työssä oppimisen tukemisen koulutusta alla mainittuihin Noste-ESR-hankkeisiin liittyen (2005-2007) 


Muita pidempiä koulutuksia


 • Yliopistopedagoginen henkilöstökoulutus teknilliselle yliopistolle 10 op, yhdessä pääkouluttaja Kirsi Viitasen kanssa, Eduta Oy (kaksi toteutusta 2019-2021)
 • Pedagoginen piristysruiske - kolmen päivän ja kolmen webinaarin koulutus. Alkuvuodesta 2020 jo 15. toteutuskerta. Toistaiseksi järjestetty Osakkeelle (ent. Tampereen seudun Osaava) ja Forssan seudun Osaavalle. Tilaa verkostollenne oma koulutus! (ks. bloggaukseni)
 • Lapin vapaan sivistystyön hankkeiden webinaarisarjat ja niihin liittyvät lähipäivät tvt:n opetuskäytöstä
 • KairaTVT: TVT-taitoinen osaaja -hankkeen verkkokoulutus kansalaisopistojen opettajille ja rehtoreille (2014-2015). Myöhemmin toteutettiin kaksi lähipäivää ja lisää webinaareja. 
 • University Pedagogical Studies (4 ects), yhdessä Satu Öystilän kanssa, Vaasan kesäyliopisto ja Eduta Oy.
 • Sosiaalisen median Survival Kit kirjastoammattilaisille, Lahden kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto, yhdessä Anne Ronkaan kanssa, Pedapoint Oy


Siirry tästä blogini etusivulle, esittelyyni tai koulutusdiojen sivulle.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiva, että haluat kommenoida! Suuren roskapostimäärän vuoksi kommentointi on hetkellisesti estetty.

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.