Aiemmat koulutukset

Tältä sivulta löydät uusimmat seminaariesitykseni, viime vuosien keskeisiä koulutusteemoja ja kohderyhmiä. Sisältöjä näet tarkemmin koulutusdiat-sivulta. Sivun alaosaan on koottu myös hankkeet (OPH, ESR, OKM), joissa olen työskennellyt yksittäisiä koulutuspäiviä pidempään. Englanninkieliset koulutukset näet In English -sivulta.


Viimeisimmät seminaari-/konferenssiesitykset ja julkiset webinaarit


Viime vuosien keskeisiä koulutusteemoja


Olen kouluttanut etenkin tieto- ja viestintätekniikan (tvt) ja sosiaalisen median (some) sekä mobiilioppimisen hyödyntämistä opetuksessa, ohjaamisessa ja ammatillisessa verkostoitumisessa. Viimevuosina minulta on eniten pyydetty seuraavia koulutusteemoja: 
 • Verkon palveluiden (digin/somen/tvt:n/mobiilioppimisen) hyödyntäminen oppimisessa: helpot kirjautumatta toimivat palvelut, tietyn oppiaineen näkökulma, avoimen jakamisen kulttuuri,  jne. Yksittäisten sovellusten kohdalta ks. koulutusdiojen sivun diasarjojen listaus.
 • Sähköinen arviointi ja somen maksuttomat koe- ja kyselytyökalut arvioinnissa ja oppijoiden aktivoinnissa
 • Lisätty ja virtuaalitodellisuus (pahvilasit) sekä 360-sisällöt (ThingLink, Google Expeditions ja Tour Creator,..)
 • Mobiilioppiminen: digitarinoiden tekeminen (videot, animaatiot, julkaisut), lisättyä todellisuutta hyödyntävä mobiilirata jne.)
 • H5P-työkalut
 • Mobie OnEdu/eSmart/Academy -oppimisympäristö 

Viime vuosien pidempiä koulutuksia (3+ pv)

 • Syksyn 2019 neljä 3 op laajuista TAMKin koulutusta teemasta digiä opetukseen
 • Kouluttaja asiantuntijana 3 op, TAMKin Kohti reformia! -hankkeen koulutus Suomen Yrittäjäopistolla yhdessä Kaisa-Leena Ahlrothin kanssa syksyllä 2018 (ks. bloggaus)
 • Verkko-opetus 3 op, TAMKin Kohti reformia! -hankkeen koulutus Suomen Yrittäjäopistolla syksyllä 2018 (ks. bloggaus)
 • Pedagoginen piristysruiske - kolmen päivän ja kolmen webinaarin koulutus. Alkuvuodesta 2020 jo 15. toteutuskerta. Toistaiseksi järjestetty Osakkeelle (ent. Tampereen seudun Osaava) ja Forssan seudun Osaavalle. Tilaa verkostollenne oma koulutus! (ks. bloggaukseni)
 • Scholae Futurum - digitaalinen oppiminen, oppimisympäristöt ja toimintakulttuuri tulevaisuuden lukiossa; minun vastuulla kuusi 2 op koulutusta, syksyn 2017 osalta myös hankkeen koordinointi, Turun yliopisto (11/2016-12/2017) 
 • Tornion ja Ylitornion kansalaisopistojen tvt- ja mobiilikoulutus (Google-sivusto
 • Lapin vapaan sivistystyön hankkeiden webinaarisarjat ja niihin liittyvät lähipäivät tvt:n opetuskäytöstä
 • Mobie eSmart -koulutukset yksittäisille yrityksille sekä yhteisesti Snellman-kesäyliopiston kautta
 • KairaTVT: TVT-taitoinen osaaja -hankkeen verkkokoulutus kansalaisopistojen opettajille ja rehtoreille. Myöhemmin toteutettiin kaksi lähipäivää ja lisää webinaareja. 
 • University Pedagogical Studies (4 ects), yhdessä Satu Öystilän kanssa, Vaasan kesäyliopisto ja Eduta Oy.
 • Sosiaalisen median Survival Kit kirjastoammattilaisille, Lahden kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto, yhdessä Anne Ronkaan kanssa, Pedapoint Oy


Koulutusten ja konsultointien tilaajia ja/tai kohderyhmiä

 • Tampereen yliopistolla 2004-2010 koulutin opettajia perusasteelta korkea-asteelle, muutaman kerran myös työpaikkaohjaajia, toimittajia ja kirjastojen sekä yritysten henkilöstöä.(Päätoimisesti 2004-2008 ja sivutoimisesti 2009-2010) 
 • Tampereen kaupungn hallinnoimissa PAOK-hankkeissa 2009-2014 koulutin Pirkanmaan jokaisen lukion ja ammatillisen oppilaitoksen henkilöstöä, pääosin opettajia, mutta myös johtoa sekä hanke- ja tiedotuspuolen toimijoita sekä satunnaisesti maakunnan perusasteen opettajia.
 • TAMKissa (TKI, ammatillinen opettajakoulutus, TAMK Edu, TAMK Global; sivutoim. 2016 alk.) kohderyhminä ovat pääosin ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö, mutta myös mm. opettajaopiskelijat, TAMKin opettajat, perusopetuksen henkilöstö ja Kiinan Chongqingin yliopistojen ammatillisten oppilaitosten uudet opettajat.
 • Turun yliopistolla (sivutoim. 2016-2017) koulutin verkkopainotteisessa Scholae Futurum -hankkeessa lukio-opettajia verkossa, Turussa ja Oulussa.
 • Kiipulan ammattiopisto (sivutoim. 12/2018 alk.) työskentelen OKM:n rahoittamassa Digi työtavaksi -digistrategiahankkeessa
 • OAMK (sivutoim. 1-12/2019) ohjaan verkossa Digiope-erikoistumiskoulutuksen osallistujia
 • Snellman-kesäyliopisto (sivutoim. 1/2019-5/2020) koulutan Learn@Work-hankkeessa pohjoissavolaisia yrityksiä ja työorganisaatioita, teen myös kuratointia
 • Freelancerina 2008 alk. kohderyhminä ovat olleet useimmiten opettajat perusasteelta korkea-asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön, mutta myös rehtorit, hanketyöntekijät, opiskelijat sekä julkisyhteisöjen ja kirjastojen henkilöstö ja yritysten HR-osaajat ja kouluttajat.
  • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut:
   Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen amk, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Vaasan yliopisto, Åbo Akademi, Diakonia-amk, Vaasan amk, Satakorkea, Poliisiammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto HY+, Lahden amk, Hämeen amk, Oulun yliopisto, Lapin amk, Humanistinen amk, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Satakunnan amk, Oulun amk, Itä-Suomen yliopisto, Savonia amk
  • Toisen asteen koulutus: Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Pirkanmaan ammattiopisto, WinNova, Etelä-Savon ammattiopisto, Lumon lukio, Sotungin lukio, Parkanon lukio, TTS Työtehoseura, Vaasan aikuiskoulutuskeskus, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Kangasalan lukio, Koulutuskeskus Sedu/Opinlakeus-verkosto, Faktia, Kiinteistöalan Koulutussäätiö, Keskuspuiston ammattiopisto, Suupohjan ammatti-instituutti, Kemin lyseon lukio / Meri-Lapin opettajien koulutuspäivä, Akaan lukio, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Suomen yrittäjäopisto/TTS Työtehoseura, Suomen liikemiesten kauppaopisto, Kesälukioseura, Luke Pohjois-Suomen lukioiden kehittämisverkosto / Oulun lyseon lukio, Alajärven ja Vimpelin lukiot, Suomen Diakoniaopisto, Novidan lukio, Haapajärven lukio, Hämeenlinnan kaupunki, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, Mikkelin lukio, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, EduVamia Oy
  • Perusopetus: Ruutanan koulu, Virtain yläkoulu, Kangasmetsän koulu, Lamminpään koulu, Mikael-koulu, Kesälahden koulu, Rääkkylän koulu, Parkanon perusopetus, Kotimäen koulu, Vuoreksen koulu lähikouluineen, Pälkäneen koulut ja lukio, Ähtärin koulut ja lukio, Juupajoen peruskoulut, Emäkosken koulu, Lintumetsän koulu/Espoon perusopetus, Maunulan peruskoulu/yksityiskoulujen verkosto, Kangasalan perusopetus, Tammelan kunta, Laihian kunta/sivistysosasto, Nurmijärven kunta, Rieskalähteen koulu, Inarin kunta, Jynkän koulu, Eurajoen kunta
  • Kaupunkien opetusalan yksiköt ja verkostot: Tampere: perusopetus, II asteen koulutus, PAOK-verkosto ja Osake: Turku: TOP-keskus, Vantaa: Sivistystoimi/suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, Kuopio: ISOverstas ja sen useat hankkeet, Kankaanpää: Pohjois-Satakunnan Osaava, Pori: Osaava Satakunta, Mikkelin kaupungin sivistystoimi, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut / Valveen elokuvakoulu, Hämeenlinnan kaupunki, Lempäälä: Osake eli Tampereen seudun opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle suunnattu osaamisen kehittämispalvelu, Eurajoen kunta, 
  • Vapaan sivistystyön organisaatiot: Tampereen kesäyliopisto, Kansanvalistusseura, Oriveden opisto, Rauman kansalaisopisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Vaasan kesäyliopisto, Rovaniemen kansalaisopisto, Snellman-kesäyliopisto, Tornion ja Ylitornion kansalaisopistot, Otavan opisto, Valkeakoski-opisto, Jyväskylän kansalaisopisto, Keravan opisto, Lapuan kansalaisopisto, Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Wahren-opisto, Suomen kansanopistoyhdistys ry., Posion kansalaisopisto, Kaukametsän opisto, Helsingin työväenopisto, Kouvolan kansalaisopisto, Opintokeskus Sivis
  • Yritykset: Fortum Oyj / Loviisan voimalaitos, Educode Oy, Eduta Oy, Otava Oy, Ilona IT Oy, Opinpaja Oy, Pedapoint Oy, Galimatias Oy, Mobie Oy, Empower Oyj, Red Spider North Oy, Valopi Oy, Edita Publishing Oy / Educode koulutukset, Catapult Media Oy, Underrose ky, Edutaito Oy, Innoline Oy, eSmart Academy Oy / Efora Oy, Awanic Oy / LOVe – Lääkehoidon osaaminen verkossa, Ideoiden Oy
  • Muut organisaatiot: Ongelmaperustaisen oppimisen yhdistys Probell ry, Tampereen kaupunki: Kuntademokratiayksikkö, UKK-instituutti, Lahden kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto, Suomen tieteellinen kirjastoseura, Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry, Suomen eOppimiskeskus ry, Valtioneuvoston hallintoyksikkö, Pohjalaiset rehtorit ry, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Pirkanmaan kieltenopettajat ry, Kouvolan seudun kieltenopettajat ry, Ammattiliitto Pro, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Lentopelastusseura, Pohjanmaan Luokanopettajat ry, Suomen työnohjaajat ry/Pirkanmaa, OKKA-säätiö, Opetushallitus, Suomen rehtorit ry, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry, Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuopion kaupunginkirjasto, Suomen ruotsinopettajat ry / Hanasaari, Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimiala

 

Olen kouluttanut seuraavissa OPH:n opetustoimen täydennyskoulutuksissa 

 • Alla olevien lisäksi useita yksittäisiä koulutuspäiviä, webinaareja ja seminaaripuheenvuoroja.
 • Digityökaluja ja oppimisanalytiikkaa STEM-aineisiin, TAMK (2019)
  • Kouluttajana ja asiantuntijana verkossa 3 op,  Suomen yrittäjäopisto, Seinäjoki 
  • Syksyn 2019 aikana neljä 3 op -koulutusta (ks. Tervetuloa-sivu)
 • Innostu arvioinnista - kehitä omaa arviointiosaamistasi 8 op, Helsingin yliopisto, HY+
  • Mukana yhtenä kouluttajana pitämässä webinaareja sähköisistä työkaluista (2019) 
 • Kohti reformia! TAMK
  • Verkko-opetus 3 op, Suomen yrittäjäopisto, Seinäjoki (2018, blogijulkaisu)
  • Kouluttaja asiantuntijana 3 op, Suomen yrittäjäopisto, Seinäjoki, yhdessä Kaisa-Leena Ahlrothin kanssa (2018, blogijulkaisu)
 • Uudet oppimisratkaisut erilaisissa oppimisympäristöissä -hanke, TAMK
  • Mobiilit haltuun - minustako sisällöntuottaja? 2 op, Tredu, Tampere (2018)
  • Digi haltuun - minustako sisällöntuottaja? 2 op, Sasky, Hämeenkyrö (2018)
 • Scholae Futurum - digitaalinen oppiminen, oppimisympäristöt ja toimintakulttuuri tulevaisuuden lukiossa, Turun yliopisto (2016-2017; koulutuksen blogi)
  • Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 2 op (kolme toteutusta)
  • Opettajat ja oppijat materiaalin tuottajina ja jakajina 2 op
  • Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op (kaksi toteutusta)
  • Sähköinen arviointi opetuksessa 2 op
 • Oppimista ohjauksellisissa kohtaamisissa - OOK, TAMK (2016)
 • ETUA!-hanke eli Erityisiä taitoja yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen ohjaukseen, TAMK (2016)
 • Digitaalisten oppimistehtävien ja arvioinnin koulutukset, Helsingin yliopisto/HY+
 • Open päivitys -koulutukset, Suomen eOppimiskeskus ja/tai Valopi Oy
 • TerveTie -täydennyskoulutuskokonaisuus, Jyväskylän yliopisto (vastasin 5 pv:stä 2012-2013)
 • Oppilaitoksen itsearviointi, laatu ja yhteisöllinen kehittäminen 6 op, Tampereen yliopisto, yhdessä Satu Öystilän kanssa (2010-2011)
 • Opettajan yhteistoiminnallinen työkalupakki 4, 6 ja 8 op, Tampereen yliopisto  
  • Kahdeksan koulutusta (2006-2010); kohderyhminä perusopetus, toisen asteen koulutus, korkea-aste, vapaa sivistysstyö sekä yksityissektorin kouluttajat (muutama näistä muulla kuin OPH-rahoituksella) 
 • Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) 6 op, Tampereen yliopisto   
  • Yhdeksän koulutusta (2006-2009); kohderyhminä ammatillinen koulutus, yrittäjyyslukiot, aikuiskoulutus, oppisopimuskoulutus, ammattikorkeakoulut ja yliopistot (muutama näistä muulla kuin OPH-rahoituksella) 
 • Työssäoppimisen kehittäminen 6 op, Tampereen yliopisto  
  • Kaksi OPH-koulutusta ammatillisen koulutuksen opettajille ja työpaikkaohjaajille sekä kolme työssä oppimisen tukemisen koulutusta alla mainittuihin Noste-ESR-hankkeisiin liittyen (2005-2007) 


Olen työskennellyt täys-/osapäiväisesti seuraavissa ESR-hankkeissa


Työskentelen OKM:n rahoittamassa hankkeessa 

 • Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto
  • Digipedagoginen asiantuntija Digi työtavaksi -digistrategiahankkeessa (12/2018-12/2020, noin 30 h/kuukausi)


Siirry tästä blogini etusivulle, esittelyyni tai koulutusdiojen sivulle.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti