7.3.2023

H5P-työkaluista apua kirjoittamiseen

Pari lainausta blogitekstistä.
Moni mieltää H5P-työkalut lähinnä oppimateriaalien tekemisen ja automaattisesti tarkastuvien tehtävien työkaluiksi. Toki ne ovat sitäkin ja automaattisen palautteen oheen voi lisätä sanallista oppimista tukevaa palautetta. Kymmenessä vuodessa kehitetyn 60 työkalun joukosta löytyy paljon muutakin. Esittelen seuraavaksi suosituimmat työkalut ja sitten kirjoittamisen avuksi suunnitellut. Lopussa on tuore video, missä esittelen H5P:n aloittelijan näkökulmasta. 

Samalla toivotan hyvää Jaa jotain-viikkoa (engl. Open Education Week)! Sen tavoitteena on, että mahdollisimman moni opettaja jakaisi materiaalejaan ja ideoitaan avuksi muillekin. Mahdollisuus ja kannustus avoimeen jakamiseen Creative Commons -lisenssin avulla on saavutettavuuden ohella tärkeä periaate myös avoimen lähdekoodin H5P-työkaluissa.

Suosituimmat työkalut


H5P:n verkkosivulta löytyy tuore koonti suosituimmista työkaluista. Kun katsotaan H5P.comiin tehtyjä sisältöjä viimeisen kolmen kuukauden ajalta, alla on kärki suosituimmista. Ne ovat kaikki saavutettavia työkaluja. 
 1. Course Presentation - Interaktiivinen diaesitys, mihin voi upottaa monenlaisia tehtäviä, videoita, äänitiedostoja ym. Toivotuin puuttuva ominaisuus (äänestä!) on mahdollisuus tuoda Power Point -diat tähän työkaluun. 
 2. Interactive Video - Video, johon voi upottaa kommentteja, linkkejä ja erilaisia tehtäviä. Ainakin Moodle-ympäristöön video kannattaa tuoda linkillä esim. YouTubesta.
 3. Quiz Question Set - Työkalu, millä yksittäiseen kysymyspatteristoon saa kahdeksan erilaista kysymystyyppiä. Niihin kuuluvat erilaiset monivalinnat ja aukkotehtävät, sanojen merkkaus, essee ja raahaustehtävä. Uutena monivalinta kuvista. Voit luoda paljon kysymyksiä, joista arvotaan vastattavaksi vain tietty määrä, ja nekin joka kerta eri järjestyksessä.
 4. Drag and Drop - Raahaustehtävä, missä sanat tai kuvat raahataan oikeaan kohtaan.
 5. Drag the Words - Aukkotehtävä, missä sanat raahataan oikeille paikoille tekstissä. Voit tarjota vihjeitä.
Esimerkkejä ja ohjeita usein päivittyvänä diasarjana ja videoina tällaisten tekemiseen löydät tämän blogin H5P-sivulta. Kaikkia muita mainittuja sisältöjä voit hyvin lähteä tekemään ihan vain kokeilemalla, mutta Drag and Drop -tehtävän suosittelen tekemään Jari Sarjan ohjeen mukaan. H5P on käännetty suomeksi, mutta työkalujen nimiin ovat vakiintuneet englanninkieliset termit.


Kirjoittamisen avuksi


Kokosin kirjoittamisen avuksi tarkoitettujen työkalujen esimerkit avoimen Moodle-ympäristöni H5P:monipuoliset-välilehdelle. Viidestä työkalusta infoseinä on suunnattu opettajille tai muille sisällöntuottajille ja neljä muuta oppijoiden kirjallisen tuottamisen avuksi. 

Information Wall: Kahden sarakkeen infoseinästä toinen sarake on tarkoitettu tekstille, toinen kuville. Sarakkeiden levyttä voi säätää ja rivejä saa halutun määrän. Infoseinä on visuaalisempi kuin haitariteksti (Accordion) ja koko sisältö näkyy kerralla. Tämä on näistä ainoa työkalu, joka ei kirjoitushetkellä ole saavutettava.

Cornell Notes: Cornellin yliopiston prof. Walter Paukin kehittämässä tekniikassa muistiinpanot tehdään kolmen perättäisen vaiheen kautta. Kannattaa tarkistaa, miten muistiinpanot käyttämässäsi ympäristössä itselle tallentuvat. Opettajalle niitä ei ole tarkoitus lähettää.
 1. Muistiinpanot tavalliseen tapaan videosta, äänitiedostosta tai tekstistä.
 2. Tiivistelmä muistiinpanojen pohjalta, mm. avainsanoja, väliotsikoita ja kysymyksiä.
 3. Yhteenveto opitusta parilla lauseella.
Structure Strip -työkalu ohjaa kirjoittamaan tekstiä opettajan ohjeiden avulla. Ohjeisiin voi lisätä kysymyksiä, muistutuksia esim. mielipiteen perustelusta tai lähteiden käytöstä. Voit myös ehdottaa suositeltuja avainsanoja ja määritellä tekstin kukin osan pituuden. Kun oppija on valmis, hän kopioi tekstin esimerkiksi Wordiin ja palauttaa sen tiedostona opettajalle. Työkalu on hieman yksinkertaisempi kuin seuraavaksi esiteltävä.

Documentation Tool auttaa oppijoita luomaan rakenteen esim. projektityölle tai CV:lle. Oppija etenee ohjeesi (teksti, kuva ja uutena haitariteksti) mukaan sivu kerrallaan tavoitteiden asettamisesta kirjoittamisen kautta arvioimaan tavoitteidensa saavuttamisen. Tätä varten voit luoda neljänlaisia sivuja. Kirjoitusprosessin päätteeksi oppija voi kopioida tai tallentaa tekstin tiedostona tai palauttaa sen opettajalle. Testaisin viimeksi mainittua omassa ympäristössä ennen käyttöä tositilanteessa. 

Essay-tehtävän kääntäisin mieluiten lyhyeksi avoimeksi vastaukseksi. Vastaamisen jälkeen oppija saa automaattisen palautteen (pisteet ja/tai sanallinen palaute) opettajan määrittelemien avainsanojen perusteella. Työkalu ei siis hyödynnä tekoälyä vaan palaute perustuu siihen, onko oppija käyttänyt määriteltyjä avainsanoja. Vaihtoehtoisesti oppijoille voi vastaamisen jälkeen näyttää mallivastauksen. 


Oppijat aktiivisiksi toimijoiksi verkossa


Onko opettajan tai kustantajan tehtävä luoda verkkosisältöjä vai kenties enemmän oppijoiden? Varmasti kaikkien, mutta tähän löytyy myös tutkimustuloksia suosituksineen yläkoulujen näkökulmasta. Tampereen ja Helsingin yliopisto ovat julkaisseet tutkimushankkeensa ensituloksia otsikolla Digitalisaation vaikutus oppimistilanteisiin, oppimiseen ja oppimistuloksiin yläkouluissa (2023). Pikaisen katsauksen tuloksiin saa tiedotteesta Digitalisaatio peruskoulussa etenee pienin askelin (6.2.2023).

Tutkimus kertoo, että digitaalista teknologiaa käytetään yläkouluissa vielä vähän ja käyttö on melko yksipuolista ja opettajajohtoista. Sitä käytetään etenkin eriyttämisen välineenä, jolloin suurimmaksi käyttäjäryhmäksi ovat tulleet heikommin suoriutuvat oppilaat. Perusopetuksen OPSin tavoitteena on oppilas aktiivisena toimijana, mutta teknologian hyödyntämisessä tämä ei tutkimuksen mukaan näkynyt. H5P on toki vain yksi työkalu oppijoiden sisällöntuotantoon, eikä ehkä se ensimmäinen mistä yläkoulussa aloittaisin, mutta tämänkin avulla saadaan aktivoitua oppijoita mm. edellä mainittujen kirjoitustehtävien avulla tai sitten antamalla oppijoille sisällöntuottajien roolit.

Oppijat voivat käyttää H5P-työkaluja sisältöjen luomiseen, yksin tai yhdessä. Mahdollisuudet tähän vaihtelevat eri verkkoympäristöjen ja niiden asetusten mukaan. Tässä muutama vinkki:
 • Opettaja voi antaa oppijoille muokkaajan oikeudet luomiinsa H5P-sisältöihin. Tällöin opettaja voi jakaa tyhjän pohjan tai oppijat muokkaavat sitä, esim. lisäävät kuvaan tageja tai luovat interaktiivisen diasarjan vertaisilleen. Moodlessa valinta löytyy yksittäisen aktiviteetin (esim. H5P) kohdalta: Muokkaa --> Jaa rooleja.
 • Moodlessa pääkäyttäjä voi antaa kaikille oppijoille oikeudet luoda H5P-sisältöjä. 
 • Ryhmälle voidaan luoda erillinen Moodle-ympäristö, minne kaikki kutsutaan opettajan roolissa. Tätä olemme käyttäneet TAOKissa opettajaopiskelijoiden kanssa.
 • Lumi-sovelluksen avulla kuka tahansa voi luoda H5P-sisältöjä. Jakaminen onnistuu helpoiten linkillä selainsovellusta käyttäen. Lumia ei siis tarvitse ladata omalle koneelle. 


Johdantovideo H5P-työkaluihin


Alla on tuore versio videosta (22 min, CC BY), missä kerron, mitä H5P-työkalut ovat, mitä niistä on hyvä tietää ja lopuksi näytän muutamia esimerkkejä. Videon kuvauksesta löydät aikaleimat. Tekstitettynä löytyy aiempi versio (11 min). Siitä puuttuu tieto maksuttomasta Lumi-sovelluksesta. Lisää videoita löydät H5P-soittolistaltani. H5P-materiaalini löytyvät myös Avointen oppiamateriaalien kirjastosta, minne myös monet koulutusteni osallistujat ovat H5P-sisältöjään jakaneet. 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos, että haluat kommentoida! Roskapostimäärän vuoksi olen ottanut käyttöön kommenttien hyväksynnän.