19.5.2013

Teematiimien helmiä osa 2.


PAOK-verkostossa toimi kevään ajan yhdeksän teematiimiä, joista neljä esitteli tuloksiaan tämän viikon jälkimmäisessä seminaarissa. Edellisessä bloggauksessani kerroin viiden muun tiimin tuloksista. Ne kaikki kootaan vielä toukokuun aikana yhteen ja jaetaan CC-lisenssillä kaikkien käyttöön. Wiki löytyy osoitteesta teematiimit.wikispaces.com. Olkaa hyvä, Pirkanmaa tarjoaa!

Liiketaloutta verkossa
 • Tampereen seudun ammattiopisto Tredun (ent. TAO ja Pirko) opettajat suunnittelivat ammatillisen kansainvälisen kaupan tutkinnon osan (10 ov) verkkokurssimuodossa. Kurssi perustuu pelillisyyteen. TripTravel IBEG International Business e-learning game sisältää ryhmien välistä kilpailua, monikanavaisuutta ja ryhmen jatkuvaa arviointia omasta oppimisprosessista. Arviointi kaikkineen perustuu sekä laadulliseen että ajalliseen (deadlinet) arviointiin sekä itse suorituksiin. Tutkinnon osaa tarjotaan merkonomeille, datanomeille ja lukiolaisille. Opiskelijat voivat tehdä pikkupelejä kokonaisuuden sisälle. Työskentely on läpinäkyvää: ryhmät voivat seurata omaa ja toistensa etenemistä pelilautaikkunoista. Myös opettajan kannusteet näkyvät kaikille. 
 • Työkalut ovat pääosin Googlen palveluita, jotta peliä voidaan haluttaessa levittää valtakunnalliseksi eikä olla kiinni yhden oppilaitoksen työkaluissa. Googleen voi myös haluttaessa tehdä tunnukset vaikka verkkopelin leikkiyritykselle. 
 • Vuonna 1980 eräälle opettajalle esiteltiin piirtoheitin ja sen käytön pedagogiaa. Vasta nyt iPadin myötä löytyi seuraava laite, joka teki yhtä suuren muutoksen opetukseen. Muutamakin opettaja kertoi seminaarissa, että tablettien suhteen on vielä paljon tietämättömyyttä. Moni pitää sitä vain surfplattana, jollaiseksi sellaisia Ruotsissa kutsutaan.
 • Lähiviikkoina tiimin blogiin tulee siellä ennestään olevan sisällön lisäksi iPadien appsien esittelyä lukiomatematiikan, -fysiikan ja -kemian näkökulmasta. Norssi otti iPadit käyttöön syksyllä ja sen verkkosivuille on koottu hyviä ohjeita niiden käyttöönotosta.
 • Esimerkki lukion pitkän matikan neloskurssilta: Dropboxissa on kurssin alue ja kullekin oppitunnille on oma kansionsa. Socrativen avulla opettaja näkee yhteenvedon tehdyistä tehtävistä. Kotitehtävät saa halutessaan tehdä paperille ja skannata iPadilla verkkoon.
 • Fysiikka ja kemia ovat empiirisiä tieteitä eli asia on varma vasta, kun se kokeellisesti todistettu. Miten iPad voi tukea tällaista oppimista? Graafinen esittäminen on luonnontieteissä todella tärkeää ja siihen tabletti tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia. Kun perinteisessä mallissa kalliita mittareita on yksi ja se on kytketty opettajan koneeseen, ollaan usein tilanteessa, missä opiskelijat vain katsovat, kun ope mittaa ja näyttää sen taululta. Huoh. iPadien myötä jokaisella oppijalla voi olla lukuisia ilmaisia mittareita omalla koneella. Sen lisäksi niihin voi ostaa erilaisia mukana kulkevia lisälaitteita. Näin mittaustulokset saadaan jokaiselle opiskelijalle itsenäisesti analysoitavaksi ja talteen myöhempää käyttöä varten. Tästä näimme muutaman erinomaisen esimerkin.
Tiimiläiset esittelivät itsenä kolmeksi iloiseksi opoksi, sillä heillä on ollut niin hauskaa työtä tehdessään. He olivat osallistuneet moniin PAOK:n kevään koulutuksiin, minkä ansiosta seminaariesitys oli tehty Prezillä (alla oleva kuva on esityksestä). Siitä näkee, että tiimi tutustui muutoinkin valtavaan määrään erilaisia sosiaalisen median työkaluja. Opinto-ohjaajien mukaan verkon hyödyntämistä opinto-ohjauksessa tukee hyvin se, että itseasiassa kaikki materiaali on  jo valmiiksi verkossa.
 • Tiimi näki opon rooliksi rohkaisemisen ja sen että auttaa oikeiden väylien ja linkkien löytämisessä, opettaa laitteiden ja ohjelmien käyttöönottoa sekä kouluttautuu ja opettelee uutta ennakkoluulottomasti. Opiskelijan rooliin puolestaan kuuluu kiinnostus itsenäiseen tiedonhakuun, aktiivisuus ja oletetut taidot ja välineet sekä niiden hallinta
 • Onnistumisesta kertovaa "Me ollaan nyt ihan somemuijia!" huudahdusta seurasi sen toteaminen, että verkon käyttö ei vähennä yksilöohjauksen tarvetta, mutta verkko on hyvä apuväline mm. tiedotuksessa (erityisesti Facebook) ja yhteisöllisessä työskentelyssä.

Tässä tiimissä lukion äidinkielen ja S2-opettajat tutkailivat mobiilioppimisen mahdollisuuksia ja keskeisimpänä välineenä olivat blogit. Kokemusten mukaan niihin kirjoitettiin huolella, koska ne olivat julkisia. Toisten opiskelijoiden kommentit oliat kovin postitiivisiä, joten sekin varmasti kannusti. Eri lukioiden opettajia yhdisti myös opiskelijoiden vieminen Tampereen Teatterin Hamlet-näytelmään. Teatteriesitykseen liittyen tehtiin näytelmän analysointi eri näkökulmista. Opiskelijat kommentoivat toistensa analyysejä yli oppiainerajojen.
 • Pari asiaa blogeista opittiin kantapään kautta:
  • Eri lukioissa käytettiin eri blogialustaa. Näin ollen mahdollisuus kommenoida ilman kirjautumista kyseiseen palveluun olisi ollut hyvä.
  • Toimivaa oli se, että opettaja hyväksyi jokaiselta vain ensimmäisen kirjoituksen, sen jälkeen voi kirjoittaa ilman opettajan "sensuuria". Näin saatiin roskapostit estettyä.
 • Yhdessä oppilaitoksessa tehtiin myös proosasanastoa Moodleen ja yhteiskirjoitettiin sinne runoanalyysiä. Se innosti opiskelijoita tuottamaan parempaa tekstiä. Kurssin päätteeksi runot myös esitettiin ja esityksiä kommentoitiin reaaliaikaisesti iPadeilla verkkoon.  
 • Yksi opettaja kertoi opiskelijoidensa kommentoineen tvt:tä: "kyllä me se osataan itsekin, jos me se halutaan tehdä".
Minna Helysen koonti seminaaripäivästä.
Tällaisia kuvia voi tehdä mm. wordle.net -sivulla
tai iPadin TagClaud-sovelluksella.

PS. Tämän bloggauksen osalta kävi sitten ensikertaa niin, että tuli vahingossa julkaistua eilen luonnosversio, vaikka se piti vain tallentaa myöhempää julkaisemista varten.

-  -  -
Tämä on julkaistu samanaikaisesti PAOK-verkoston blogissa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos, että haluat kommentoida! Roskapostimäärän vuoksi olen ottanut käyttöön kommenttien hyväksynnän.