28.1.2014

Kouluvierailu Brightonissa

Vierailimme monen muun ryhmän tavoin Hove Park
Schoolissa, missä on onnistuttu valtavasti parantamaan
 oppimistuloksia ja oppimisilmapiiriä.
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Pääsin BETT-messujen aikaan Applen järjestämälle kouluvierailulle Brightonin Hove Park Schooliin. Koulussa oli koettu suuri toimintakulttuurin muutos ja tavoitteeksi oli otettu oppimiseen innostaminen ja saada oppijat ottamaan vastuuta niin oppimisesta kuin omasta elämästäänkin. Tärkeänä välineenä muutoksessa olivat iPadit, jokaisella oma.

Lauri Ruotsalainen kirjoitti kouluvierailusta turkulaisten opettajien BETT-blogiin otsikolla
Ongelmakoulusta menestyskouluksi, enkä tässä toista sen sisältöä. Koulun muutosprosessissa oleellista oli lähteä visiosta ja vasta sitten pohtia työkaluja. Loppusuoralla olivat harkinnassa myös Android-tabletit. Englannissa kouluilla on velvoite suojella lapsia ja nuoria sopimattomalta nettisisällöltä ja tässä apulaisrehtorin mukaan iPadit onnistuvat paremmin.

Opettajat saivat laitteet 6-8 kk ennen oppilaita. Täydennyskoulutusta opettajille on tarjottu iPadien käyttöönoton myötä valtavasti, enemmän kuin koskaan ja suuri osa siitä on ollut heille räätälöityä. Nyt jokaisella opettajalla on oma kirjattu tavoite iPadin pedagogiselle käytölle. Videolla Hove Park iPad 1:1 (4.39 min) kerrotaan oppilaiden tyytyväisyyden oppitunteihin nousseen 31 %:sta 87 %:iin. Erään opettajan mukaan hänen työssään suurin muutos on ollut roolin muutos: Esimerkiksi tehtäväksiannoista valtaosa tapahtuu iPadin kautta, mikä jättää opettajalle enemmän aikaa yksilölliseen ohjaukseen. Tai kun aiemmin katsottiin videoita, nyt niitä tehdään itse.

Vanhempien pelkona oli oppilaiden ruutuajan lisääntyminen, mutta niin ei tapahtunut. iPadien myötä koulussa työskennellään paljon ryhmissä ja tärkeimpänä osa opettajista piti sitä, että koko oppimisprosessi jaetaan toisten kanssa. Oppimisen omistajuus näkyy koulussa. Kun aiemmin vain 15 % oppilaista esitteli koulutöitään kotona, nyt niin tekee 56 %. iPadin työkalut mahdollistavat panostamisen sisällön lisäksi visuaaliseen puoleen, mikä on lisännyt ylpeyttä omista tuotoksista ja niiden näyttämistä myös ystäville. Avoimeen sosiaaliseen mediaan ei tuotoksia osana koulutyötä tarvitse viedä. Koulun kansliassa työskentelevä kahden koululaisen äiti kertoi todella kadehtivansa lapsiaan: "Olisinpa itsekin voinut opiskella tällä tavoin!"


Learning wheelistä löytyvät koulun paljon käyttämät sovellukset.
Sovelluksista käytettiin paljon niitä muuallakin tavallisimpia (Keynote, Pages, iMovie, Explain Everything,..). Showbie-sovellusta käytettiin paljon ja siihen oltiin erittäin tyytyväisiä. Sen avulla opettajat jakoivat tunti- ja kotitehtäviä ja olivat yhteydessä oppilaisiin. Edmodo luokan sähköisenä oppimisympäristönä oli lisännyt valtavasti vertaisoppimista. Samalla se toimi viestintävälineenä vanhempien suuntaan. Facebook oli jätetty vapaa-ajan viestintään. Jos oppilas halusi uuden sovelluksen, hän voi pyytää opettajalta sen hankkimista koko koululle. Sovelluksia oli myös mahdollista ostaa itse. Kovasti kuitenkin korostettiin, että ilmaisiakin on erittäin hyvin tarjolla. Käytetyistä sovelluksista voi lukea lisää ipadteachers.org -sivulta.

Kuvan oppilas lukee tehtäväksiannon iPadilta,
mutta halusi tehdä tehtävät paperille. Apuna kirja ja laskin.
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
iPadit ovat olleet käytössä vasta vajaan vuoden ja oppilaat saavat varsin vapaasti valita oppimisen resurssit ja työtavat. Vaikka tehtävät löytyvät iPadin kautta, saa valita tekeekö ne sinne vai paperille. Oppikirjat olivat pääosin sähköisiä ja koulun kyseisen oppiaineen johtavan opettajan tekemiä. Osalla ei ollut lainkaan kustantajien tekemiä kirjoja. Paperisia kirjoja ei viety kotiin asti, vaan käytettiin vain koulussa, mistä löytyi myös kirjasto.
Koulu-uudistuksessa oli päätetty satsata ulkoisten
puitteiden sijaan oppimiseen ja sitä tukeviin iPadeihin.
Kuva: Matleena Laakso CC BY

Koulu tähtää siihen, että kaikki kurssit viedään Applen iTunesU-ohjelmaan, minne oppilaitokset voivat viedä sekä suljettuja että avoimia kursseja. Hove Park jakaa jo nyt siellä avoimesti useita kurssejaan. Myös sähköiset kirjat ja muut oppimateriaalit saadaan jaettua iTunesU:n kautta kätevästi. PAOK-verkosto on yhteistyössä Applen kanssa järjestänyt verkostonsa opettajille kaksi koulutuspäivää iTunesU:sta. Suunnitelmissa on vielä yksi päivä maalis-huhtikuussa 2014. Jos sellainen kiinnostaa, niin ota yhteyttä.

Uskaltaisinko lopuksi tunnustaa, että vierailu muutti ajatteluani? Olin ajatellut, ettei alakoulussa vielä ole kiire ottaa tieto- ja viestintätekniikkaa (tvt) opetuskäyttöön, vaan sen ehtii myöhemminkin. En sitä mitenkään pahana pitänyt, ajatellut vain, ettei ehtii myöhemminkin. Että vasta yläkouluissa siihen täytyisi tosissaan panostaa. Nyt näin erinomaisen välähdyksen siitä, miten oppiminen voi muuttua 1:1 pedagogiikan myötä. Miten paljon ylpeyttä omista töistä, vuorovaikutusta, vertaisoppimista, avointa oppimisprosessin jakamista, luovuutta ja monta muuta hyvää tabletit parhaimmillaan opetukseen tuovat. Ei kyse ollutkaan enää työelämätaidoista vaan oppimisen laadusta, ilosta ja innostuksesta. Käsi sydämelle, mitä luulet moniko vanhempi Suomessa kadehtii lapsiaan ja toivoo: "Olisinpa itsekin voinut opiskella tällä tavoin!" 

Tämä kirjoitus on julkaistu myös PAOK-verkoston blogissa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos, että haluat kommentoida! Roskapostimäärän vuoksi olen ottanut käyttöön kommenttien hyväksynnän.