26.1.2015

Kouluvierailulla Flitch Green Academy -alakoulussa

Vierailumme aikana koulussa oli useita opettajaharjoittelijoita,
joille oma oppilaitos oli tämän harjoittelupaikaksi määrännyt.
The Flitch Green Academy on Lontoon pohjoispuolella Dunmowin pikkukaupungin kesällä 2009 avattu 200 oppilaan alakoulu. Oppilaat ovat 4-11 -vuotiaita ja toiminta muistuttaakin osin enemmän päiväkotia kuin koulua. Koulu on Applen paikallinen koulutuskeskus ja siellä käy paljon kansainvälisiä ryhmiä tutustumiskäynnellä. Itse osallistuin Applen järjestämälle kouluvierailulle BETT-messujen yhteydessä. Näin Apple kertoo koulusta: Tositarinoita - Apple ja oppimisprofiilit.

Koulu sijaitsi kauniilla pientaloalueella
Lontoon pohjoispuolella.
Koulun oppilaista pääosa on lähiseudulta ja tulijoita on paljon enemmän kuin sinne voidaan ottaa. Koulu on haluttu paikka etenkin koulukulttuurin vuoksi. Koulusta saatavalla tvt-osaamisella tämän päivän ja tulevaisuuden taitona on merkitystä, samoin kuin sillä, että Britanniassa kouluja mitataan tarkkaan ja tämä koulu on pärjännyt näissä vanhempienkin seuraamissa vertailuissa hyvin. 

Eräs opettaja kertoi, että koulu rahoitetaan julkisesti ja paikallinen viranomainen valitsee oppilaat. Koska tulokset ovat olleet alusta asti erinomaisia, sille on myönnetty Academy-luokitus. Se tarkoittaa, että koulu voi itse päättää opetussuunnitelmasta, tosin siitä huolimatta on päätetty seurata kansallista opetussuunnitelmaa.

Koulun ajatus mobiililaitteista oli itselleni uusi, mutta innostava. Koulu ei pyri 1:1 pedagogikkaan eli siihen, että jokaisella on oma laite. MacBook Aireja on 15 kpl ja iPadeja 10-15/luokka. Käytännössä jokaiselle siis riittäisi oma laite, mutta silti laitteet ovat yhteisiä. Laite valitaan tarpeen mukaan, sillä toisinaan läppäri toimii paremmin, toisinaan mobiililaite. Ajatus on minusta loistava, näinhän moni meistä aikuisistakin tekee. Kyllä itselleni on muodostunut hyvin selkeä työnjako siitä, mitä milläkin laitteella teen. Se mikä jäi mietityttämään, mutta mistä en tullut kysyneeksi, oli laitteiden hallinta, sillä iPad on selkeästi tehty henkilökohtaiseksi laitteeksi.

Koulun ydintaidot
Ennen koululuokissa kiertämistä meille esiteltiin koulun toimintaperiaatteita ja käytöntöjä. Tässä niistä muutama poiminta:
  • Koulun perussovellukset ovat Puppet Pals, I can animate, Scratch, iMovie, ja Garage Band. Näiden osalta oli suunniteltu, miten niitä käytetään eri vuosiluokilla, vaikeutta vähitellen lisäten.
  • Koulussa tähdättiin erityisesti oheisen kuvan viiteen ydintaitoon. Nämä symbolit kertovat tavoitteista mm. haastetuokioiden tehtävissä.
  • Opettajat korostivat, että tekniikkaa ei käytetä kaikessa toiminnassa. Esimerkiksi liikuntatunneilla tekniikka on käytössä vain välittömän palautteen apuna. Oppimistuloksista voi usein raportoida valintansa mukaan tekniikan kanssa tai ilman. Toisinaan oppilas teki ensin videon oppimastaan ja sitten kirjoitti sitä hyödyntäen tekstin, missä kirjoitti auki oppimansa.
  • Infrastruktuuria ajatellen hyvä wifi on perusedellytys ja sitäkin on ylläpidettävät ja ajoittain parannettava. Kosketustauluista on siirrytty AppleTV:n käyttöön, oppilaat näyttävät tuotoksiaan Airplayn avulla.
  • Kehityksen seuraavana askeleena on iTunesU:n mahdollisuuksien tutkiminen vanhemmilla oppilailla. 
Koulussa järjestetään 1-2 kertaa viikossa noin tunnin mittaisia haastetuokioita (challange time). Tuolloin kussakin luokassa työskennellään useilla rastipisteillä. Niistä jokaisella on paperi, missä tehtävä kuvataan. Useimmiten yhdellä rastilla käytettiin läppäreitä, yhdellä tai kahdella iPadeja ja muilla vaihtelevasti paperia, kirjoja, karttoja soittimia, sormivärejä ym. Tehtävänannoissa oli logo, mikä kuvasi jotain viidesta ydintaidosta, jota tehtävä vahvistaa. Näitä tehtäväksiantoja ja kuvia työskentelystä löytyy alle upotetusta diasarjasta. Muu aika työskenneltiin perinteisemmin ja usein oppiainekohtaisesti.
Ohjeet soittamiseen löytyivät seinällä olevista QR-koodeista.

Haastetuokioiden aikainen työskentely pienryhmissä eri rastipisteillä ei sinänsä ole mitään uutta, mutta täällä idea oli mietitty todella perusteellisesti ja saatu levitettyä samanlaisena koko kouluun. Vaikka emme olleet edes ainoa ulkomainen vierailijaryhmä tuona päivänä, oppilaat olivat todella keskittyneitä ja motivoituneita omaan tekemiseensä. Ohjeet ja materiaalit olivat niin viimeisen päälle, että hyvien pedagogien lisäksi joku graafikon ja askartelijan yhdistelmä täytyy koulusta löytyä ja pikkurahastakaan ei voi olla suurta pulaa. Loppuun asti mietityt yhtenäiset tehtävät kertoivat minulle myös siitä, että opettajilla on aikaa opetuksen suunnitteluun ja sitä tehdään yhdessä.
QR-koodeja oli varmaankin jokaisen luokan seinillä
ja erilaisissa postereissa pitkin käytäviä.

Myös suomalaisia opettajia innostavat QR-koodit olivat laajasti käytössä tuomassa digitaalista sisältöä seinillä oleviin julisteisiin ja tietoiskuihin. Myös blogeja käytettiin paljon, sekä oppimisen tukena että kirjoitettaessa viikkokatsauksia vanhemmille. Vimeksi mainitut löytyvät koulun verkkosivujen kautta, tässä yksi esimerkki. Blogeista löytyvät myös läksyt. Tässä koulussa se tarkoittaa yhtä laajempaa tehtävää, vaihdellen eri oppiaineista, niin että läksy annetan perjantaina ja palautetaan keskiviikkona.

Itseäni kiinnostaa aina myös henkilöstön täydennyskoulutus. Tässä oppilaitoksessa se hoidetaan sisäisesti, samoin kuin muu kehittämistyö. Vaikka kysyessäni asiasta opettaja ei viitannut Appleen, voisin kyllä kuvitella sitäkin kautta uusia vaikutteita saatavan. Heillä on oppilaiden loma-aikaan kuusi koulutuspäivää vuodessa. Lisäksi on viikottaiset kokoukset ja tunnin koulutukset. Tvt-osaaminen ei ole rekrytoinnin kriteeri, vaan opettajat ja harjoittelijat opetetaan talon tavoille. Aivan kuten koulua esitellyt opettaja meille kertoi: "Sain luokan ja MacBookeja, joitea en ollut ikinä aiemmin käyttänyt. Rehtori sanoi, että näillä opetat." Kouluun on hakeutunut paljon vastavalmistuneita ja nuoria opettajia, joilla poisoppiminen perinteisestä tavasta on oletettavasti helpompaa. Erään opettajan arvioin mukaan koko henkilöstö on alle 40-vuotiaita.

Alla olevaan diasarjaan olen tuonut kuvia koulusta, etenkin haastetuokioista, erilaisista postereista koulun seinillä sekä muutaman kuvan pihapiiristä.Tähän kouluvierailuun liittyvät myös seuraavat bloggaukset:


HUOM: Suomalaisten BETT2015-matkaraportit on koottu yhteen: bit.ly/finnbett2015

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos, että haluat kommentoida! Roskapostimäärän vuoksi olen ottanut käyttöön kommenttien hyväksynnän.