30.3.2020

Erkat ja etäopetus

Boardmaker-kuvia kommunikaation avuksi erityisopetuksen luokan laatikoissa.
Microsoftin syventävä lukuohjelma hyödyntää Boardmaker-
kuvia. Lukuohjelma on käytössä mm. useissa Microsoftin
 online-sovelluksissa ja yhteistyökumppani ThingLinkissä.
Se on nyt avattu myös Googlen käyttäjille. 
Lue myös päivittyvä bloggaukseni Vinkkejä etäopetukseen!

- - - - -

Kokoan kevään ajan tähän bloggaukseen linkkejä liittyen erityistä tukea tarvitsevien etäopetukseen, mutta kannattaa katsoa myös sivun yläosan linkkivinkit, sillä en juuri toista niitä tässä. Tämä bloggaus on tehty ensi sijassa Ammattiopisto Spesian kevään webinaareja varten, mutta tästä lienee hyötyä muillekin. 

Viime viikolla kuulin Kiipulan ammatillisen erityisoppilaitoksen kollegoilta, miten yksi opiskelija oli keksinyt miten osallistua etäopetukseen pleikkarin kautta, kun hänellä ei ole läppäriä. Eräs toinen Kiipulan ryhmä oli ainakin ensimmäisen viikon jälkeen niin innoissaan, että pyysi lupaa saada syksylläkin jatkaa osin etäopetuksessa. 

Parhaimmillaan etäopetus on siis jo tuottanut onnistumisen elämyksiä, mutta on selvää, että joka ryhmässä tällaisia onnistumisia ei ole koettu. Kevään aikana on vielä paljon tehtävää, että kaikki erityisopiskelijatkin saadaan etäoppimaan ja tarvittava tuki tuotua opiskelijoille verkon kautta. Kun arki saadaan jotenkin rullaamaan, voidaan työskentelytapoja monipuolistaa, jotta opiskeluvire saadaan ylläpidettyä kesälomaan asti.

Etäopetushaasteiden ratkomiseen tarvitaan nyt yhteistyötä opetus- ja ohjaushenkilöstön kesken, myös yli oppilaitosrajojen. Yksi hyvä esimerkki tästä on yhteisöllisesti tuotettu opas
Etäopetuksen näytön paikka. Kokemuksia on hyvä jakaa työyhteisön kesken virtuaalikahveilla ja laajemmissakin verkkotapaamisissa. Tervetuloa myös Kiipulan kolmeosaiseen Erkat etänä -työpajasarjaan, joka järjestetään suuren kysynnän vuoksi uudestaan 30.3.-6.4.2020. Tämä jälkimmäinen toteutus myös tallennetaan omalle YouTube-soittolistalleen. Lisää eri järjestäjien verkkotyöpajoja ja webinaareja löydät tämän blogin webinaarikoonnista.


Hyviä lähteitä erityisopetuksesta etänäAmmattiopisto Spesian webinaareissa eli alla olevissa dioissa mainittuja sovelluksia
Digityökalujen mahdollisuudet etäopetuksessa

Webinaarisarja Ammattiopisto Spesialle digityökalujen mahdollisuuksista etäopetuksessa. Näkökulmana on ammatillinen erityisopetus, TELMA- ja VALMA-koulutus. Sovellukset sopivat sekä lähi- että etäopetukseen, suurin osa sekä opettajan että opiskelijan työkaluksi. Dioihin liittyvä bloggaus linkkeineen, ohjeineen ja esimerkkeineen: https://www.matleenalaakso.fi/2020/03/erkat-ja-etaopetus.html

29.3.2020

Miten arvioida etänä?

Lue myös päivittyvä bloggaukseni Vinkkejä etäopetukseen!

- - - - -

Miten arvioida etänä? Miten toimia, kun valvotut tentit eivät onnistu?


Osaamisen osoittamisen tavat muuttuvat nyt etäopetuksen vuoksi. Valmistelin tällä viikolla webinaaripuheenvuoroa aiheesta ja huomasin tämän hetken keskusteluissa paljon yhtäläisyyksiä keskusteluihin, joita käytiin, kun oltiin siirtymässä sähköisiin ylioppilaskokeisiin. Tuolloin porukalla ideoitiin hyviä koekysymyksiä, missä voitiin hyödyntää monimediaisia aineistoja. Moni lukio kokeili uudenlaisia arviointitapoja ja jopa kokonaista jaksoa ilman perinteisiä loppukokeita. Moni otti tuolloin kantaa sen puolesta, että arviointia tulisi laajentaa pois siitä mallista, että arvosana tulee pääosin yhdestä valvotusta kurssikokeesta.

Myös verkkokursseille sopivat hyvin kokeet - ja muut oppimistehtävät - missä oppija saa käyttää erilaisia aineistoja. Nyt onkin hyvä palata juurille ja katsoa opintojaksojen tavoitteita. Lukeeko siellä esimerkiksi, että opiskelija osaa analysoida, vertailla tai soveltaa oppimaansa? Tarvitaanko tuon taidon osoittamiseen valvottua koetta? Millaiset aineistölähtöiset oppimistehtävät tukisivat työelämätaitojen kehittymistä? Voisiko tämä pyytämättä tullut etäopetus osaltaan olla uudistamassa tenttikäytöntöjä?

Näkökulmana torstain webinaarissa Oulun yliopiston Inspiraatiota opetukseen -sarjassa oli korkea-asteen opetus. Toin alle muutamia hyviä lähteitä ja linkin tiistain verkkoseminaariin lukio-opetuksen näkökulmasta sekä upotin esitykseni diat. Ohjeita verkon työkaluihin, joilla voi tehdä näkyväksi yksilöllistä ja yhteistä työskentelyä löydät mm. tämän blogin koulutusdiojen sivulta.


Hyviä linkkejä arvioinnista (listausta täydennetty jälkikäteen)


Monipuolinen Kahoot Premium kotitehtävänä


Kahoot Premiumiin saa kahdenlaisia avoimia kysymyksiä.
Toisessa niistä vastauksista muodostuu sanapilvi.
Kuvan sanapilvi on kaveriporukkamme lauantai-illan
etätapaamisen Kahootista.
Kahoot tarjoaa monen muun palvelun tavoin kevääksi 2020 Premium-ominaisuuksia maksutta kaikille opettajille, joiden koulu on koronan vuoksi suljettu.

Muokkasin yhtä Kahootin mallipohjaa ja tein sen pohjalta oman suomenkielisen kyselyn esittelemään Premiumin ominaisuuksia. Voit vastata kyselyyn tästä linkistä tai koodilla 07314468. Kysely on avoinna 7.5.2020 asti. Sen jälkeen löydät avoimia kyselyitäni tämän blogin sähköisten kokeiden sivulta, mistä löydät myös ohjediat.

Premium-versiossa on kuusi kysymystyyppiä, myös avoin lyhytvastaus sekä sanapilvi. Kysymyksiin voi tuoda YouTube-videoita ja laaja kuvapankki helpottaa kyselyiden tekemistä. Kysymysten ohella kuvia voi lisätä myös vastausvaihtoehtoihin. Lisäksi Kahootiin voi kysymysten väliin tuoda informatiivisia dioja kuva-muodossa. Premiumilla tehty ajastettu kysely mahdollistaa 2000 vastaajaa. Vaikka opettaja saa maksuttomastakin Kahoot-kyselystä koonnin tuloksista, Premium-versiossa koonti laajempi ja visuaalisempi.

Kahootin peruskäytön on luvattu aina pysyvän opettajille maksuttomana. Myös sen maksuton versio on uudistunut tänä lukuvuonna. Bloggasin Kahootista viimeksi elokuussa nostaen esiin uusia ominaisuuksia. Olen päivittänyt bloggausta myöhemmin muutamilla kommenteilla.25.3.2020

Oppimistehtävät verkossa

Lue myös päivittyvä bloggaukseni Vinkkejä etäopetukseen!

- - - - -

Seminaari toisensa jälkeen siirtyy verkkoon ja usein se onnistuu ongelmitta. Esimerkiksi eilinen Tampereen korkakouluyhteisön digipilottien verkkoseminaari keräsi osallistuja selvästi enemmän kuin mitä lähiseminaariin oli ilmoittautuneita. Seminaari alkoi yhteisellä osuudella Zoomissa ja sen jälkeen osallistujat saivat kiertää neljässä pajassa eli neljässä eri Zoom-kokoushuoneessa, missä oli erilaisia teemoja keskusteluille.

Omassa puheenvuorossani keskityin oppimistehtäviin ja verkkokurssien keskeyttämisten vähentämiseen. Upotin alle diat ja teemasta luomani ThingLink-kuvan, mistä keskeiset lähteet löytyvät. Kuva on osa tällä hetkellä kolmiosaista sarjaa, minkä sisältöihin pedagogisesta käsikirjoituksesta ja webinaarien pitämisestä pääset kuvan alaosan nuolesta.

Opin hiljattain, että upotetut verkkosisällöt ovat harvoin saavutettavia. Sen lisäksi diojenjakopalvelut usein kadottavat hyperlinkit, joten tässä materiaaleista löytyviä keskeisiä linkkejä listattuna.


21.3.2020

Ilman kirjautumista toimivia sovelluksia

Lue myös päivittyvä bloggaukseni Vinkkejä etäopetukseen!

1.6.2024: Poistettu tai korjattu muutama virheellinen/vanhentunut linkki. 

- - - - -

Monipuolinen etäopetus tarkoittaa suuressa osassa oppilaitoksia Googlen tai Microsoftin pilvipalvelua, sähköistä oppimisympäristöä (esim. Moodle) ja videoneuvottelusovellusta, joka voi löytyä em. palveluista tai se voidaan hankkia erikseen (esim. Adobe Connect, Zoom).

Aina tällaisia ei ole käytettävissä, esimerkiksi niillä ekaluokkalaisilla, joilla ei vielä ole sähköpostiakaan. Aina eivät hyvät sovellukset tämän hetken kovassa kuormituksessa toimi. Tai sitten kaivataan yksinkertaisia ja ilman kirjautumista toimivia sovelluksia etätehtäviin  tai paritöihin etänä - tai lähiopetukseen, jonka senkin aika ennen pitkää koittaa.

Näissä tilanteissa avuksi voivat tulla muun muassa maksuttomat ja ilman kirjautumista toimivat sovellukset, joista nostan alla esiin muutamia ohjevideoiden kera. Lisää vinkkejä löytyy alle upotetusta päivittyvästä diasarjasta. Muutamiin sovelluksiin kirjautuminen on vapaaehtoista, muutamiin opettajan/käyttäjän tulee kirjautumisen sijaan kertoa salasana tai sähköposti voidakseen tallentaa tai jakaa tuotoksen tai voidakseen sitä myöhemmin muokata.


Tieken muistio
Yksinkertaiset chat-työkalut


 • Yksinkertainen chat toimii esimerkiksi etä- tai lähiopetuksen taustakanavana. Sen ei ole tarkoitus korvata monipuolisia verkkoympäristöjen tai somen keskusteluympäristöjä.
 • Ohjevideo ja käyttöideoita (5:34 min)
 • Tässä aiemmin esitelty Bloochat on lakkautettu. Käytä esim. Teamsin chattia.
 • Bloggaus muista chat.työkaluista (8/2018)


Sanapilvet


 • Sanapilvien avulla voi yksittäinen oppija tai ryhmä yhdessä luoda sanapilven, missä useimmiten mainitut sanat näkyvät muita suuremmalla. Tätä voi käyttää esimerkiksi etäopetustuokion alussa kysymällä, mitä jo tiedätte asiasta. Omaan sanapilveen voi koota tällä viikolla oppimansa asiat tai tämän päivän tunnelmat etäopiskelusta.
 • Sanapilvet opetuksessa -bloggaus, mukana ohjeet ja vinkkejä dioina sekä AnswerGardenin ja WordArtin ohjevideot.


Taulutyöskentely


Ilman kirjautumista toimivia sovelluksia

Päivittyvään diasarjaan on koottu niin opettajille kuin monille muillekin hyödyllisiä pääosin yksinkertaisia sovelluksia, jotka toimivat ilman kirjautumista. Osaan kirjautuminen on vapaaehtoista, muutamiin tulee antaa tunnistetiedoksi sähköposti tai salasana esimerkiksi jotta sisältöä voi myöhemmin muokata tai sen voi jakaa. Koonnin tällaisista päivittyvistä diasarjoista löydät blogistani: https://www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html

19.3.2020

Vinkkejä etäopetukseen

Tärkeimmät hashtagit koronan vuoksi etäopetusta järjestäville.
Koostin tähän linkkivinkkejä etäopetukseen ja digityökaluihin liittyen, sillä käytännössä kaikki Suomen koulut ovat 18.3.2020 alkaen voimaan astuneen valmiuslain määräysten perusteella etäopetuksessa.

Linkeistä löytyy vinkkejä myös etäohjaukseen, etäkokouksiin ja etätyöhön. Olen päivittänyt listausta vuoden aikana monesti. Lisäksi jaan runsaasti vinkkejä uusissa bloggauksissa ja somessa etenkin Twitterissä ja opetusalan Facebook-ryhmissä.

Viime vuonna 34 % koulutuksistani tapahtui verkossa. Nyt yhtä vaille loputkin on kevään osalta siirretty verkkoon. Pyrin niiden yhteydessä tarjoamaan kyselytunteja myös muista kuin juuri koulutusten teemoista. Somessakin saa kysyä apua ja talkoohengellä autan niin paljon kuin vain ehdin.


Vinkkejä etäopetukseen poikkeustilanteessa


Digityökalujen ohjeita ja valmiita materiaaleja


Teams- ja O365 -ohjeita


Kieltenopetuksen vinkkejä


Somessa hashtagit #digipeda ja #etäopetus

 • Twitterissä tärkeimmät hashtagit ovat #digipeda ja #etäopetus Niillä jaetaan valtavasti vinkkejä, ajatuksia ja materiaaleja. Huomaa, etttä voit lukea viestejä kirjautumatta tai opetella Twitterin käytön (ks. bloggaus ja tallenne).
 • Verkossa ideoiden ja materiaalien jakaminen ja toisten auttaminen ei toki ole mitään uutta. Nyt varmastikin saadaan #digipeda-hashtag Suomen opettajille tutuksi. Se jää käyttöön koronan jälkeenkin. #etäopetus ei ole hashtagiksi yhtä hyvä ääkkösen vuoksi, mutta toimii toki sekin.


Kevään korona-ajan bloggaukseni ja muita maalis-toukokuussa 2020 uusia tai päivitettyjä lähteitä

18.3.2020

Monipuolinen Padlet-muistitaulu

Lue myös päivittyvä bloggaukseni
Vinkkejä etäopetukseen!

- - - - -

Padlet-muistitaulu on ollut ainakin vuosikymmenen ajan yksi opettajien suosikkeja. Maksuttomia muistitauluja saa nykyisin kolme yhtäaikaista - tai neljä, jos liittyy mukaan suosittelijan linkillä. Uusia saa, kun poistaa vanhoja ja ne voi arkistoida tai ottaa talteen eri tiedostomuodoissa.

Padletin maksullisesta versiosta saa kuukauden ilmaisen kokeilujakson, sen jälkeen hinta on esimerkiksi yksittäiselle opettajalle $ 12 kuukaudessa. Päivitin jo syksyllä Padlet-dioihini ohjeet myös koululisenssin käyttäjille, koska Suomessakin muutamat oppilaitokset ovat opettajien toiveesta sen hankkineet. Tällöin Padletteja voi luoda haluamansa määrän ja jakamisen voi tehdä myös organisaation sisäisesti.

Seuraavista ohjeista löydät monta vinkkiä etäopetukseen. Padlet on monen muun sovelluksen tavoin viime päivinä vähän takkuillut yhtäkkisen koronan aiheuttaman globaalin kuormituksen kanssa, mutta siltä varmaan harva palvelu lähiviikkoina välttyy. Siksi on aina hyvä sopia myös vaihtoehtoisista yhteydenpidon välineistä. Tein alla olevaan esimerkkiini aamulla äänitiedoston, mutta videotallennusta se ei nyt jaksanut tehdä.

Padletin vahvuuksiin kuuluu helppous, peruskäytön maksuttomuus, jakamisen monipuoliset vaihtoehdot sekä kahdeksan erilaista formaattia, joista voi valita haluamansa ulkoasun. Voit vapaasti kokeilla eri formaatteja alle upotetun Padletin kolmannesta sarakkeesta. Jaa-kohdasta voit määritellä, ketkä luomasi Padletin näkevät ja mitä he voivat siellä tehdä, esim. vain katsoa tai myös muokata.

Vaihtoehtona Padletille voit kokeilla kotimaista Flingaa, mikä mahdollistaa viisi yhtäaikaista seinää. (Ks. Flinga-bloggaus, lisätty 8.10.20). Se on Padletia paljon yksinkertaisempi, mutta sopii tilanteisiin, missä oppijat kirjaavat ylös kommenttejaan ja voivat myös äänestää niistä. Lino-muistitaulu toimii samalla idealla kuin Padlet ja Flinga eli riittää, että vain opettaja tai yksi ryhmästä kirjautuu. 


Padletin hyödyntäminen etäopetuksessa


Käytän Padlettia paljon kevyenä sähköisenä oppimisympäristönä lyhyissä koulutuksissa. Tällöin käytän hylly-mallia, missä saan omat sarakkeet esim. tutustumiselle, ennakkotehtäville, kullekin lähipäivälle, oppimistehtäville jne. 

Tein aamulla esimerkin ryhmän aikajanasta. Esimerkin idea on, että aikajanalle tuodaan kunkin päivän (viikon, ryhmän) työskentely omana Padlettinaan. Aikajanalta näet esimerkin yksittäisen päivän ohjelmasta. Voit käyttää Padlettia myös tiettyihin teemoihin, joita työstetään yhdessä. Voit vapaasti kopioida nämä mallit Luo uudestaan -kohdasta tai luoda idean pohjalta oman.

Olen julkaissut useita julkisia Padletteja. Tutustu ja täydennä tätä oppimispelien koontia tai etsi hyviä sovelluksia videoiden ja animaatioiden tekemiseen. Ks. myös muut julkiset Padlettini.


Ohjeet Padletissa, videolla ja dioina 


 • Padlet-ohjeet ja esimerkit on upotettu alle. Jos katsot sitä kirjautuneena, saat sen suosikkeihisi sydäntä klikkaamalla.
 • Padlet muistitaulut -ohjevideo (14:55 min: tai alla olevan Padletin toinen sarake). Video on tehty tammikuussa Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskukselle. Eilisessä bloggauksessa jaoin tuolloin tehdyt sanapilviin liittyvät videot. (Kommentti 7.2.2021: Uudempia videoita löydät alle upotetusta Padletista.)
 • Padlet opetuksesssa -päivittyvä diasarja (tai alla olevan Padletin toinen sarake). 
 • Kiipulan kollegat: Digi työtavaksi -hankkeen Padlet- ja ThingLink-webinaarit pidetään perjantaina 20.3. klo 12 alkaen, mutta jo klo 11 olen langoilla ainakin Tommi-digi-innostajan kanssa kyselytunnin merkeissä. Myös webinaarien jälkeen päivystän niin kauan kuin kysymyksiä riittää.
 • Kaipaatko apua Padletin kanssa? Kommentoi tätä blogia tai tägää minut somessa. Seuraan etenkin Twitteriä ja Facebookia hyvin aktiivisesti ja autan opettajia palkkatöiden ohella talkoillen sen minkä suinkin ehdin. Ota myös tämä blogi seurantaan. Jo tällä viikolla tulee vielä lisää vinkkejä etäopetukseen ja koulutusdiojen sivulta löydät 10 vuoden aikana luotuja ja jatkuvasti päivittyviä dioja ja niihin liittyviä bloggauksia.

Tehty Padletilla

17.3.2020

Sanapilvet opetuksessa

Sanapilvessä on puhekuplan muodossa sanoja hallituksen koronan torjuntatoimista.
Bloggausta päivitetty viimeksi 31.10.2023.
Lue myös korona-ajan Vinkkejä etäopetukseen!


- - - - -

Sanapilvet ovat yksinkertaisia työkaluja, joiden avulla voidaan ryhmän kanssa yhdessä tai jokainen oppija yksin luoda sanapilven. Ideana on useimmiten kerätä sanoja niin, että mitä useammin tietty sana on mainittu, sen suuremmalla se kuvassa näkyy.

Hyödynnä AnswerGardenia esimerkiksi niin, että kysyt etäoppitunnin päätteeksi palautetta etäopiskelusta tai itse sisällöstä. Tai anna läksyksi sanapilven tekeminen opiskellun kappaleen keskeisimmistä käsitteistä tai tällä viikolla opituista englannin sanoista.

Kuvassa on WordArtilla tehty sanapilvi hallituksen eilen julkaisemasta 19 kohdan listasta korona-viruksen torjumiseksi. Siitä on poistettu täytesanoja (ja, sekä, kuten,..). Jotta kuvan voisi jakaa niin, että pienelläkin fontilla kirjoitetut sanat saa klikkaamalla näkyviin, täytyisi kuva tallentaa palveluun, mikä onnistuu vain kirjautumalla. Kirjautumatta sen voi tallentaa kuvana tai jakaa linkillä.

Alle on linkattu kaksi ohjevideota, jotka tein tammikuussa Oulun yliopiston hankkeelle. Videoilla esittelen minusta parhaat sanapilvisovellukset (AnswerGarden ja WordArt), jotka toimivat kaikilla laitteilla ilman kirjautumista. Jälkikäteen olen alle lisännyt seuraavat sovellukset: Mentimeter, Teamsin Forms, Poll Everywhere ja PowerPoint. Lisää ideoita sanapilvien hyödyntämiseen ja tarkempia ohjeita löydät alla olevassa päivittyvästä diasarjasta. Lue myös syksyn 2023 bloggaus siitä, miten sanapilvistä voi luoda tekoälyn avulla kyselyitä.


Yhteiset sanapilvet AnswerGardenilla

WordArt: jokainen tekee oman sanapilven

Mentimeter

 • Mentimeterillä voi luoda diasarjoja, joihin voi lisätä kysymyksiä. Yhtenä kysymystyyppinä on sanapilvi. Jos et kaipaa dioihin lisättäviin kysymyksiin juuri sanapilveä ja olet opettaja, jolloin saat Quizizz-sovelluksen käyttöön maksutta, suosittelen ensisijassa sen Lesson-työkalua (esittelen molempia sähköisten kokeiden blogisivulla). 

Teams-kokousten Forms

 • Teams-kokouksiin voi lisätä Forms-lisäosan, mikä mahdollistaa yhteiset sanapilvet.

Poll Everywhere

PowerPoint
Sanapilvet opetuksessa

Diasarja esittelee maksuttomia ja kirjautumatta toimivia sanapilvisovelluksia, mm. WordArt ja AnswerGarden. Niitä voi hyödyntää mm. opetuksessa, luennoilla, konferenssiesityksissä ja kehittämistyössä. Lisää diasarjoja ja bloggauksia verkon sovelluksista ja digipedagogiikasta: https://www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html

10.3.2020

Kuvakortit ja visualisointi

Koulutuksissa, ohjaustilanteissa, ryhmien lämmittelyssä ja pidemmälle ehtineen ryhmän työskentelyn apuna voi käyttää erilaisia apuvälineitä. Ne voivat olla esimerkiksi kuvia, kysymyskortteja, sananlaskuja tai pikkuesineitä. Kuvista parhaita ovat riittävän suuret kuvat ja runsas valinnanvara, sillä esimerkiksi kauniista maisemakuvista ei välttämättä löydy osuvaa kuvaa jokaiseen mielentilaan.

Monessa tilanteessa kuvat tai muut visuaaliset apuvälineet toimivat paremmin kuin pelkät sanat. Kuviin liitämme helpommin erilaisia mielikuvia ja ne auttavat erilaisten asioiden nostamista keskusteluun. Kuvien avulla voi löytää käsiteltävään asiaan uusia näkökulmia ja oivalluksia. Käyttämällä kuvia annamme tarinalle mahdollisuuden alkaa kuljettaa kertojaa. Kuvien avulla pääsee usein helpommin pohtimaan asioita syvällisemmin, eikä tule niin helposti käyttäneeksi yleistyksiä tai epäselviä ilmaisuja tai kommenttia ”ei mulla oo tähän mitään lisättävää”.

Kuvia voi käyttää monipuolisesti työskentelyn aloituksesta sen arviointiin ja kun kaikki liitämme niihin erilaisia assosiaatioita, ne toimivat kerta toisensa jälkeen. Kuvat kannustavat persoonalliseen ilmaisuun. Monien on helppo päästä aiheeseen kiinni kuvien ja symbolien kautta ja ne helpottavat asioiden käsittelyä myös silloin kun sanallinen ilmaisu on syystä tai toisesta vaikeaa.

Alakoulun aarreaitta Facebook-ryhmästä löytyy eilen aloitettu hyvä keskustelu vahvuuskorttien käytöstä. Siellä on monta hienoa esimerkkiä oppilaiden vahvuuksien esiin nostamisesta luokassa, arviointikeskusteluissa ja vanhempainilloissa. Vahvuuksia voidaan nostaa esiin itsestä ja koulukavereista sekä omista lapsista ja oppilaista. Opettajan ovat nostaneet vahvuuksia esiin myös viikon henkilöiden tai kuukausiteemojen kautta ja isänpäiväkortteja askarreltaessa. Tässä sieltä pari hyvää blogilinkkiä.

Alla on listattu itse tulostettavia ja myytäviä korttisarjoja. Valikoimaa on nykyisin runsaasti ja lisää löytyy verkosta mm. hakusanoilla kuvakortit tai terapiakortit. Myös monet museokaupat Suomessa ja ulkomailla myyvät erilaisia korttisarjoja. Olen tilannut kortteja Amazoniltakin, mutta sen valikoimista oli todella vaikea löytää sopivia kuvakortteja. Erilaisia kauniita postikorttikokoelmia sieltä kyllä löytyy runsaasti ja edullisesti. Tarkemmat käyttöehdot ja usein käyttövinkkejäkin löytyy korttisarjojen sivuilta tainiitä saa korttien mukana. 


Tulosta itse tai tilaa valmis kuvakorttisarja (listaus päivittyy)

Linkit on päivitetty ja hinnat tarkistettu 17.12.2020, joten monissa on näkyvillä vanha hinta. Pienempiä muutoksia tehty viimeksi 30.11.2023. Tarkemmat tiedot löydät kunkin korttisarjan sivulta, esim. kuuluuko pakkaan 20 vai 120 korttia ja sisältyykö postitus hintaan.

Kerää kuvat tai esineet itse


 • Papunetin yli 30 000 kuvaa (tulosta itse, CC BY-NC-SA -lisenssi).
 • Tulosta tekijänoikeusvapaita kuvia (esim. Pixabay)
 • Hakusanalla Praatplaat löydät verkosta kuvatauluja, joita Alankomaissa käytetään lapsilla tarinankerronnan tukena mm. kirjoittamaan opeteltaessa. 
 • Postikortit: kerää erilaisia kuvia, mutta ei pelkästään kauniita, jotka voisit ystävällesi postittaa.
 • Leikkaa kuvia lehdistä, vanhoista seinäkalentereista tai alennusmyynnin taidekirjoista ja liimaa ne kartongille tai laminoi. Voit koota kuvat myös tietystä teemasta kuten ihmisten kasvoista, erilaisista ammateista tai luontokuvista. Oleellisinta ei ole mitä kuva esittää, vaan sen kyky herättää assosiaatioita. 
 • Kuvien ohella käytän kartongista leikattuja värikortteja (kuvassa alhaalla oikealla). Tällöin kukin valitsee esim. työpajan päätteeksi värin, joka kuvaa omaa fiilistä sillä hetkellä ja sitten jakaa ajatuksen muulle ryhmälle yhdellä lauseella. 
 • Wikisitaateista löydät sananlaskuja.
 • Voit ostaa erilaisia magneetteja ja muita pieniä esineitä. Yllättävän paljon niitä löytyy kotoa ja työpaikoiltakin, kun pitää silmänsä auki. Pikkuesineiksi käyvät esim. lelut pääsiäismunien sisältä, pikkuroju lastenhuoneen lattialta, rihkamakorut, työkalupakin pikkutilpehöörit, teepussi, heijastin, simpukka, kivi, käpy, tiimalasi, kolikko, hakaneula, pikkuauto, avain, pienet matkamuistot jne. 

Valokuva 14 eri kuvakorttipakasta.


Tämän bloggauksen alkuperä on vuosien takaa. Olin 2010-luvulla töissä Tampereen yliopistolla Eduta-instituutissa. Silloin tein yksin ja kollegojen kanssa monista opetusmenetelmistä yhden A4-paperiarkin ohjeita, joita jaoimme koulutusten osallistujille. Näistä ohjeista olen hieman päivittäen julkaissut aiemmin myös Osallistavan pyramidi-harjoituksen. 

2.3.2020

Hyvää Jaa jotain -teemaviikkoa

Jaa jotain -tapahtuman esittelykuva, missä ovat tiedoksi hashtagit #jaajotain #OEWeek #tulevaisuuspäivä #2020. Lisäksi mukana tietoa 6.3. webinaarista ja sen järjestäjistä. ne löytyvät tekstistä alempaa Jaa jotain -blogista.
Jaa jotain -tapahtuman esite vuodelle 2020 on kopioitu
Anne Ronkaan kirjoituksesta tapahtuman blogista, joka on
tämän blogin tavoin jaettu CC BY-SA -lisenssillä.
Tänään alkavaa Jaa jotain -viikkoa on vietetty Suomessa vuodesta 2013. Itsekin olen siihen avoimen jakamisen innokkaana kannattajana osallistunut useasti ja tämä näyttää olevan 13. kerta, kun lisään kyseisen teemaviikon julkaisuni avainsanaksi.

Tänä vuonna myös tulevaisuuspäivä osuu maaliskuun ensimmäiselle viikolle. Sen verkkosivulta löytyy tapahtumien lisäksi materiaaleja teeman käsittelyyn, mm. utopiatyökalu.


Mikä on Jaa jotain?


Jaa jotain -tapahtuman tavoite on, että mahdollisimman moni opettaja jakaisi jotain oppimateriaaliaan avoimesti. Tällä viitataan etenkin jakamiseen verkossa niin, että mukana kulkee tieto, millä ehdoilla materiaalia saa hyödyntää. Käytännössä se tarkoittaa materiaalin merkitsemistä avoimella Creative Commons -lisenssillä.

Teemaviikon webinaareja ja sivustoja

Creative Commons on laajasti suositeltu jakamisen lisenssi eli käyttölupa


Avoin jakaminen on ollut pitkään sekä Suomessa että globaalisti vahva trendi ja se on myös mm. Opetushallituksen ja UNICEFin suositus (OER = Open Educational Resources). Myös osa koulutuksen järjestäjistä suosittelee oppimateriaalien CC-lisensoimista, yhtenä ensimmäisistä Tampereen kaupunki vuodesta 2012 alkaen. Nykyisin oppilaitosten julkisrahoitteisissa kehittämis- ja täydennyskoulutushankkeissa mukana olevilta edellytetään avointa jakamista lähes poikkeuksetta.

Creative Commons on sekä Suomen julkishallinnon että EU:n komission lisenssisuositusAvointen oppimateriaalien edistämisen sivusto on luotu nimenomaa avointen oppimateriaalien kansalliseen jakamiseen ja sen takana ovat OPH, OKM ja CSC. Avoimen jakamisen suositus näkyy korkea-asteen osalta tämän lisäksi myös Avoin tiede ja tutkimus -sivustolla.


Minä jaan etenkin diasarjoja - nyt käytössä SlideShare ja Speaker Deck


Aloitin oppimateriaalieni avoimen jakamisen 2011 ja tämän blogin perustin 2012. Tämä blogi ja lähes kaikki koulutusmateriaalini on jaettu CC BY-SA -lisenssillä. Se tarkoittaa, että niitä saa hyödyntää vapaasti tekijän nimi ja linkki alkuperäiseen mainiten. Jos haluat tehdä tuotoksistani oman version, on syytä lukaista em. lisenssin kuvaus tarkemmin. Käyttämäni lisenssi on epävirallinen suositus oppimateriaaleille, joskin vain tekijän nimen ja linkin mainitsemista edellyttävä CC BY käy myös hyvin. Sitä käytän lähinnä valokuvissani. 

Eniten saan palautetta blogistani, mutta määrällisesti eniten hyödynnetään avoimesti jakamiani diasarjoja. Kun koulutan osin samoja teemoja vuodesta toiseen ja ryhmästä toiseen, en halua, että verkossa on sata versiota samasta teemasta. Niinpä päivitän noin 30 yleisestä koulutusteemasta päivittyvää diasarjaa. Niiden koonti löytyy tämän blogin koulutusdiojen sivulta, riippumatta siitä, mitä kautta ne jaan.

Jakamisen paikkana minulla oli pitkään SlideShare ja käytän sitä edelleen yksittäisten diasarjojen jakamiseen, vaikka sen haku ei ole toiminut aikoihin hyvin ja vaikka päivittyvät diasarjat on ollut pakko viedä toisaalle. Parhaiksi korvaaviksi palveluiksi olen löytänyt SpeakerDeckin ja AuthorStreamin, mutta niiden haaste on, että diasarjoja ei niistä löydetä. Nyt olen luopumassa näistä jälkimmäisestä. Näistä haasteista kerroin lokakuun bloggauksessa: SlideShare ei toimi eikä korvaajaa löydy. Mutta vielä kertauksena, riippumasta jakamisen paikasta, löydät uusimmat versiot tämän blogin koulutusdiojen sivulta.