Aiemmat koulutukset ja hankkeet

Tältä sivulta löydät julkisten webinaarieni tallenteita, seminaariesityksiä, keskeisiä koulutusteemoja ja tilaajat/kohderyhmät. Sisältöjä näet tarkemmin mm. koulutusdiat-sivulta. Sivun alaosaan on koottu myös hankkeet (OKM, ESR,  OPH), joissa olen työskennellyt yksittäisiä koulutuspäiviä pidempään. Englanninkieliset koulutukset näet In English -sivulta.

Viimeisimmät seminaari-/konferenssiesitykset ja julkiset webinaaritViime vuosien keskeisiä koulutusteemoja


Koulutan laajasti eri teemoja liittyen digiin ja pedagogiikkaan. Näkökulmana on useimmiten oppiminen, opettaminen, verkkosisältöjen tuottaminen ja ammatillinen vuorovaikutus eri tavoin verkkoa hyödyntäen. Vuoden 2019 suosituimmat teemat olivat ThingLink, H5P, osallistamisen ja arvioinnin työkalut sekä AR/VR/360-sisällöt. Vuoden 2020 ehdottomasti kysytyin teema oli verkkotapaamisten aktivointi ja osallistamisen työkalut, mutta koulutin paljon myös verkkokurssien rakentamista ja sisällön tuottamisen sovelluksia kuten ThingLink, H5P ja Adobe Spark (nyk. Adobe Express). Samat teemat olivat pinnalla myös vuonna 2021. Vuonna 2022 samat teemat jatkuivat ja syksyllä H5P nousi kysytyimmäksi kouluteemaksi. Vuonna 2023 kärkeen nousi tekoäly opetuksessa ja siellä se on edelleen.
 • Tekoäly opetuksessa ja oppimisessa, ks. blogisivu lähteineen.
 • Osallistamisen ja aktivoinnin tavat ja työkalut reaaliaikaisissa verkkokokouksissa ja -koulutuksissa sekä verkko-opetuksessa, lukuisia webinaareja etenkin korona-aikana etäopetuksen ja etätyön avuksi. Ks. esim. Siviksen webinaaritallenne Näin toteutat laadukkaan ja osallistavan webinaarin 16.3.2021 (1:55 h; webinaarin linkit).
 • H5P-työkalut: verkkosisällöt ja automaattisesti tarkastuvat tehtävät.
 • Verkkopedagogiikka ja verkkokurssin luominen.
 • Oppijat ja opettajat sisällön luojina: Miten luoda videoita, animaatioita, infograafeja, interaktiivisia kuvia ja videoita ja muita verkkomateriaaleja? Suosituimpina työkaluina ThingLink ja Adobe Express.
 • Maksuttomat koe- ja kyselytyökalut arvioinnissa ja osallistujien aktivoinnissa, esim. pelillinen Blooket, monipuolinen Quizizz ja sekä Forms-kyselyt.
 • Suosittuja teemoja löydät myös koulutusdiojen sivun listauksesta, joskin siitä puuttuu osa yllä olevista, mistä en ole julkaissut yhtä päivittyvää diasarjaa, vaan kymmeniä eri kohderyhmille tehtyjä.

Pidemmät työsuhteet 

 • TAMK 2016 alk. (sivutoim. Pedagogiset ratkaisut -yksikkö sekä korkeakouluyhteisön Tree - jatkuvan oppimisen palvelut; ent. TAMK Edu ja TAMK Global) kohderyhminä ovat pääosin ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö, mutta myös mm. yleissivistävän ja vapaan sivistystyön opettajat, opettajaopiskelijat sekä ulkomaalaiset opettajat.
 • Tampereen yliopisto. Alle olevan lisäksi useita lyhyempiä työsuhteita liittyen opiskelijoiden, henkilöstön tai hankkeiden koulutuksiin. 
  • 3-5/2023: Koulutus ja oppiminen: H5P-työkalujen webinaarisarja henkilöstölle.
  • 5-10/2021: Johtamisen ja talouden tiedekunta, asiantuntija hybridiopetuksen kehittämisessä.
  • 2020: Yhteistyö ja kumppanuudet. Tuin kuuden laajan korkeakouluyhteisön verkkokurssikokonaisuuden (digipilotin) kehittäjiä kouluttaen ja konsultoiden. Lisäksi koulutin täydennyskoulutusohjelmissa ja yliopiston sisäisissä koulutuksissa.  
  • 2004-2008 & sivutoim. 2009-2010: Kasvatustieteellinen tiedekunta, Eduta-instituutti: Koulutin opettajia perusasteelta korkea-asteelle, muutaman kerran myös työpaikkaohjaajia, toimittajia ja kirjastojen sekä yritysten henkilöstöä.  
  • 1995-1996: Täydennyskoulutuskeskus, kurssisihteerinä gradua tehdessä.
 • Kiipulan ammattiopisto (sivutoim. 12/2018-12/2020) työskentelin OKM:n rahoittamassa Digi työtavaksi -digistrategiahankkeessa ja kouluttaen Kiipulan opetus- ohjaushenkilöstöä.
 • Snellman-kesäyliopisto (sivutoim. 1/2019-5/2020) koulutin mm. Learn@Work-hankkeessa pohjoissavolaisia yrityksiä ja työorganisaatioita, tein myös kuratointia.
 • OAMK (sivutoim. 1-12/2019) ohjasin verkossa Digiope-erikoistumiskoulutuksen osallistujia
 • Turun yliopistolla (sivutoim. 2016-2017) koulutin verkkopainotteisessa Scholae Futurum -hankkeessa lukio-opettajia verkossa, Turussa ja Oulussa.
 • Tampereen kaupungin hallinnoimat PAOK-hankkeet 2009-2014 (päätoim.) koulutin Pirkanmaan jokaisen lukion ja ammatillisen oppilaitoksen henkilöstöä, pääosin opettajia, mutta myös johtoa sekä hanke- ja tiedotuspuolen toimijoita sekä satunnaisesti perusasteen opettajia.
 • Tampereen yliopisto 2004-2008 (päätoim.) lue tarkemmin yltä.

Freelancer ja lyhyet työsuhteet: töiden tilaajia sekä kohderyhmiä

 • Freelancerina (sivutoim. 2008 alk.; päätoim. 5/2014 alk.) kohderyhminä ovat olleet useimmiten opettajat perusasteelta korkea-asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön, mutta myös rehtorit, hanketyöntekijät, opiskelijat sekä julkisyhteisöjen, yhdistysten ja kirjastojen henkilöstö ja yritysten HR-osaajat ja kouluttajat.
 • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut: Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen amk, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Vaasan yliopisto, Åbo Akademi, Diakonia-amk, Vaasan amk, Satakorkea, Poliisiammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto HY+, Lahden amk, Hämeen amk, Oulun yliopisto, Lapin amk, Humanistinen amk, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Satakunnan amk, Oulun amk, Itä-Suomen yliopisto, Savonia amk, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Kaakkois-Suomen amk, LAB-amk, Centria-amk, Seinäjoen amk, Turku AMK
 • Toisen asteen koulutus: Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Pirkanmaan ammattiopisto, WinNova, Etelä-Savon ammattiopisto, Lumon lukio, Sotungin lukio, Parkanon lukio, TTS Työtehoseura, Vaasan aikuiskoulutuskeskus, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Kangasalan lukio, Koulutuskeskus Sedu/Opinlakeus-verkosto, Faktia, Kiinteistöalan Koulutussäätiö, Keskuspuiston ammattiopisto, Suupohjan ammatti-instituutti, Kemin lyseon lukio / Meri-Lapin opettajien koulutuspäivä, Akaan lukio, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Suomen yrittäjäopisto/TTS Työtehoseura, Suomen liikemiesten kauppaopisto, Kesälukioseura, Luke Pohjois-Suomen lukioiden kehittämisverkosto / Oulun lyseon lukio, Alajärven ja Vimpelin lukiot, Suomen Diakoniaopisto, Novidan lukio, Haapajärven lukio, Hämeenlinnan kaupunki, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, Mikkelin lukio, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, EduVamia Oy, SASKY koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Spesia, Otavia, Etelä-Savon Koulutus Oy, Seurakuntaopisto, Business College Helsinki, Vantaan lukiokoulutus, Porin lukiot, STEP-koulutus, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU), Keuda,  Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Osekk - OSAO, Ammattiopisto Samiedu, Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio, Kainuun ammattiopisto, Haukiputaan lukio, Ammattiopisto Luovi, Nousiaisten lukio, Paimion lukio, Savonlinnan lyseon lukio, Kuortaneen lukio, Perho Liiketalousopisto (HY+), Tietotien lukio, Aikuislukioliitto ry., Koulutuskeskus Salpaus
 • Perusopetus: Ruutanan koulu, Virtain yläkoulu, Kangasmetsän koulu, Lamminpään koulu, Mikael-koulu, Kesälahden koulu, Rääkkylän koulu, Parkanon perusopetus, Kotimäen koulu, Vuoreksen koulu lähikouluineen, Pälkäneen koulut ja lukio, Ähtärin koulut ja lukio, Juupajoen peruskoulut, Emäkosken koulu, Lintumetsän koulu/Espoon perusopetus, Maunulan peruskoulu/yksityiskoulujen verkosto, Kangasalan perusopetus, Tammelan kunta, Laihian kunta/sivistysosasto, Nurmijärven kunta, Rieskalähteen koulu, Inarin kunta, Jynkän koulu, Eurajoen kunta, Riihimäen perusopetus, Espoon perusopetus, Kristiinakaupunki, Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu, Itä-Suomen koulu, Rantakylän yhtenäiskoulu, Vistan koulu, Hämeenlinnan perusopetus, Mäntän ja Juupajoen perusopetus, Linnainmaan koulu, Kaurialan koulu, Seinäjoen lyseo
 • Kaupunkien opetusalan yksiköt ja verkostot: Tampere (perusopetus, II asteen koulutus, PAOK-verkosto ja Osake), Turku: TOP-keskus, Vantaa: Sivistystoimi/suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, Kuopio (ISOverstas, kaupunki, useat hankkeet), Kankaanpää: Pohjois-Satakunnan Osaava, Pori: Osaava Satakunta, Mikkelin kaupungin sivistystoimi, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut / Valveen elokuvakoulu, Hämeenlinnan kaupunki, Lempäälä: Osake eli Tampereen seudun opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle suunnattu osaamisen kehittämispalvelu, Eurajoen kunta, Helsingin kaupunki / Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Etelä-Pohjanmaan Osaajaverkosto, Pirkanmaan kieltenopettajat ry/Lukki-hanke, Tavastian lukiot
 • Vapaan sivistystyön organisaatiot: Tampereen kesäyliopisto, Kansanvalistusseura, Oriveden opisto, Rauman kansalaisopisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Vaasan kesäyliopisto, Rovaniemen kansalaisopisto, Snellman-kesäyliopisto, Tornion ja Ylitornion kansalaisopistot, Otavan opisto, Valkeakoski-opisto, Jyväskylän kansalaisopisto, kesäyliopisto ja kuvataidekoulu, Keravan opisto, Lapuan kansalaisopisto, Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Wahren-opisto, Suomen kansanopistoyhdistys ry., Posion kansalaisopisto, Kaukametsän opisto, Helsingin työväenopisto, Kouvolan kansalaisopisto, Opintokeskus Sivis, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys, Hiiden opisto, Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto TJO ry / Helsingin aikuisopisto, Vieremän kansalaisopisto, Soisalo-opisto, Omnia / Espoon työväenopisto, STEP-opintokeskus, Vantaan aikuisopisto, Sataopisto, Peräpohjolan opisto, Helsingin seudun kesäyliopisto 
 • Opettajien ja rehtoreiden yhdistykset: Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry, Pohjalaiset rehtorit ry, Pirkanmaan kieltenopettajat ry, Kouvolan seudun kieltenopettajat ry, Pohjanmaan Luokanopettajat ry, Pirkanmaan Osakkeen lukioiden ainetiimit, Suomen rehtorit ry, Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry, Suomen ruotsinopettajat ry / Hanasaari,  Suomenopettajat ry, Turun seudun äidinkielenopettajat ry, Äidinkielen opettajain liitto, Ammatilliset erityisopettajat ry, Tekstiiliopettajaliitto TOL ry, Uudenmaan opinto-ohjaajat ry
 • Yritykset: Fortum Oyj / Loviisan voimalaitos, Educode Oy, Eduta Oy, Otava Oy, Ilona IT Oy, Opinpaja Oy, Pedapoint Oy, Galimatias Oy, Mobie Oy, Empower Oyj, Red Spider North Oy, Valopi Oy, Edita Publishing Oy / Educode koulutukset, Catapult Media Oy, Underrose ky, Edutaito Oy, Innoline Oy, eSmart Academy Oy / Efora Oy, Awanic Oy / LOVe – Lääkehoidon osaaminen verkossa, Ideoiden Oy, ThingLink Oy, HAUS kehittämiskeskus Oy, Punainen Risti Ensiapu Oy, EduDuo Oy, Professio Oy, Eduten Oy
 • Kirjastot: Lahden kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto, Suomen tieteellinen kirjastoseura, Kuopion kaupunginkirjasto, Oulun kaupunginkirjasto / Alueellinen kehittämistoiminta eli AKE, Rovaniemen kaupunginkirjasto / AKE, Vaasan kirjasto / AKE, Tampereen kaupunginkirjasto / AKE, Turun kaupunki/Sivistystoimiala/AKE, Porvoon kaupunginkirjasto/AKE 
 • Muut organisaatiot: Ongelmaperustaisen oppimisen yhdistys Probell ry, Tampereen kaupunki: Kuntademokratiayksikkö, UKK-instituutti, Suomen eOppimiskeskus ry, Valtioneuvoston hallintoyksikkö, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Ammattiliitto Pro, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Lentopelastusseura, Suomen työnohjaajat ry/Pirkanmaa, OKKA-säätiö, Opetushallitus, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Kuopion yliopistollinen sairaala, Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimiala: Kaupunginkanslia/henkilöstöosasto, Suomen Meripelastusseura ry, Suomen Asianajajaliitto, Kehitysvammaliitto/Tikoteekki, Trafiikki-museot ry, Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry, Kirkkohallitus, Suomen Taloushallintoliitto ry, Luetaan yhdessä -verkosto, Vakava ry, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry, Kirkkopalvelut ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö, Koululiikuntaliitto ry, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Valo-Valmennusyhdistys ry, Tuglas-seura, Ruokavirasto, HY+/ Ulkoministeriö, Suomen Fysioterapiakouluttajat ry, Henry ry, Suomen Viron-instituutti, Ammattiliitto Jyty ry, Tasekirjailijat ry

 

OKM-hankkeetESR-hankkeetOPH-rahoitteiset opetustoimen täydennyskoulutukset


Alla olevien lisäksi useita yksittäisiä koulutuspäiviä, webinaareja ja seminaaripuheenvuoroja. Tulevat koulutukset ja ilmoittautumiset blogini Tervetuloa-sivulla!

 • Uuden opettajuuden laboratorio -hanke, TAMK
  • Tekoäly ja opetus 3 op (kevät 2024 ja syksy 2024), yhdessä Ville Palkisen ja Mikko Turusen kanssa.
  • Lisätty todellisuus opetuksessa 3 op (syksy 2024 ja kevät 2025), yhdessä Ville Palkisen ja Mikko Turusen kanssa.
 • NOPSA Spin-Off, TAMK
  • Autenttiset käyttötilanteet ja kielitaidon kehittäminen 3 op (kevät -24 & syksy -24), yhdessä Marianna Leikomaan kanssa.
  • Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 3 op (kevät 2024 & kevät 2025), yhdessä Marianna Leikomaan kanssa.
 • PedaPuffetti, TAMK
  • Pedagogin digitystä 2 op (syksy 2023 ja kevät 2024)
  • Interaktiivisten verkkosisältöjen tuottaminen opetusympäristössä 2 op (H5P & ThingLink; kevät 2024 & syksy 2024; Ville Palkisen kanssa)
 • Oppijan rinnalla hybridiympäristöissä -hanke, TAMK
  • Innostava ja osallistava verkkoläsnäolo 3 op (syksy 2023
 • Turvallisesti, tutkivasti ja yhteisöllisesti verkossa, Lapin yliopisto
 • Areenalla erityistä tukea -hanke. Yhteishanke, missä olen mukana TAMKin edustajana.
  • Hybridipedagogiikka 2 op (syksy 2022) 
 • DigiPuffetti - DigiPedagogiikan noutopöytä -hanke, TAMK
  • Pedagogin digitystä 3 op (syksy 2022 ja kevät 2023)
  • Avointen oppimateriaalien hyödyntäminen ja jakaminen 3 op (kevät ja syksy 2023)
  • XR uusien maailmojen avaajana 3 op, yhdessä Ville Palkisen kanssa (syksy 2023)
 • TRIPEDA - Laatua pedagogiseen suunnitteluun (3* 5 op)
  • TAMKin, OAMKin ja HAMKin aokeiden yhteishanke, missä olen mukana pienellä osuudella ryhmän ohjaajana ja kouluttajana (2022) 
  • Uusinta TRIPEDA II -hankkeessa, 8/2024-1/2025. 
 • Verkkopeda – toimivat työkalut verkko-opetukseen -hanke, Samiedu & kumpp.
 • Digitaalisuus tasa-arvon ja tasavertaisuuden edistämisessä -hanke, TAMK 
 • Lähellä tai langoilla - Digi opetuksen apuna 6 op, Oulun yliopisto 
  • Toteutus yhdessä Oulun yliopiston asiantuntijoiden kanssa. Viisi toteutusta: syksy 2021, kevät ja syksy 2022 sekä kevät ja syksy 2023.
 • Eväät erinomaiseen etäopetukseen (EVERET) -hanke, Omnia / Espoon työväenopisto
  • Verkko-opetuksen tuottamisen tekniikka (4 OTP, yhdessä omnialaisten kanssa 2021-2022)
  • Oppimisen aktivointi ja tuen muodot (2 OTP, 2021-2022) 
  • Hankkeen päätöswebinaari syksyllä 2022.
 • Oppimisen kipinä - Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki lukiossa, TAMK (2020-2022)
  • Pedagogin digitystä 3 op: syksy 2020 Tampereen  kaupungin ryhmä
  • Pedagogin digitystä 3 op: kevät 2021 Hämeenlinnan seudun ryhmä
  • Pedagogin digitystä 3 op: syksy 2021 Oulun seutu ja pohjois-Suomi
  • Pedagogin digitystä 3 op: kevät 2022
 • Turvallisuudesta osallisuutta ja hyvinvointia eli TurOs-hanke, TAMK (2021)
  • Opettaja/ohjaaja digipedagogiikan kehittäjänä 5 op (yhdessä Mikko Turusen kanssa)
 • Digitukea Areenalla, TAMK (kevät 2020)
 • Digityökaluja ja oppimisanalytiikkaa STEM-aineisiin -hanke, TAMK (2019)
  • Kouluttajana ja asiantuntijana verkossa 3 op, Suomen yrittäjäopisto, Seinäjoki 
  • Digityökaluja digitutoreille 3 op, Kuusamo
  • Digipedagogiikan ajankohtaiskoulutus vapaalle sivistystyölle 3 op, Kuopio
  • Digitaitoja ammatillisille opettajille 3 op, Sakky, Kuopio 
  • Opettajan digityökalut 3 op, Opinlakeus-verkosto, Seinäjoki 
 • Innostu arvioinnista - kehitä omaa arviointiosaamistasi 8 op, Helsingin yliopisto, HY+
  • Mukana yhtenä kouluttajana pitämässä webinaareja sähköisistä työkaluista (2019) 
 • Kohti reformia! TAMK
  • Verkko-opetus 3 op, Suomen yrittäjäopisto, Seinäjoki (2018, blogijulkaisu)
  • Kouluttaja asiantuntijana 3 op, Suomen yrittäjäopisto, Seinäjoki, yhdessä Kaisa-Leena Ahlrothin kanssa (2018, blogijulkaisu)
 • Uudet oppimisratkaisut erilaisissa oppimisympäristöissä -hanke, TAMK
  • Mobiilit haltuun - minustako sisällöntuottaja? 2 op, Tredu, Tampere (2018)
  • Digi haltuun - minustako sisällöntuottaja? 2 op, Sasky, Hämeenkyrö (2018)
 • Scholae Futurum - digitaalinen oppiminen, oppimisympäristöt ja toimintakulttuuri tulevaisuuden lukiossa, Turun yliopisto (2016-2017; koulutuksen blogi)
  • Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 2 op (kolme toteutusta)
  • Opettajat ja oppijat materiaalin tuottajina ja jakajina 2 op
  • Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op (kaksi toteutusta)
  • Sähköinen arviointi opetuksessa 2 op
 • Meänmaan verkko-opisto -hankkeen tvt- ja mobiilikoulutus Tornion ja Ylitornion kansalaisopistoille (Google-sivusto, 2016), 
 • Oppimista ohjauksellisissa kohtaamisissa - OOK, TAMK (2016, blogijulkaisu)
 • ETUA!-hanke, Erityisiä taitoja yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen ohjaukseen, TAMK (2016, blogijulkaisu)
 • Digitaalisten oppimistehtävien ja arvioinnin koulutukset, Helsingin yliopisto/HY+
 • Open päivitys -koulutukset, Suomen eOppimiskeskus ja/tai Valopi Oy
 • TerveTie -täydennyskoulutuskokonaisuus, Jyväskylän yliopisto (vastasin 5 pv:stä 2012-2013)
 • Oppilaitoksen itsearviointi, laatu ja yhteisöllinen kehittäminen 6 op, Tampereen yliopisto, yhdessä Satu Öystilän kanssa (2010-2011)
 • Opettajan yhteistoiminnallinen työkalupakki 4, 6 ja 8 op, Tampereen yliopisto  
  • Kahdeksan koulutusta (2006-2010); kohderyhminä perusopetus, toisen asteen koulutus, korkea-aste, vapaa sivistysstyö sekä yksityissektorin kouluttajat (muutama näistä muulla kuin OPH-rahoituksella) 
 • Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) 6 op, Tampereen yliopisto   
  • Yhdeksän koulutusta (2006-2009); kohderyhminä ammatillinen koulutus, yrittäjyyslukiot, aikuiskoulutus, oppisopimuskoulutus, ammattikorkeakoulut ja yliopistot (muutama näistä muulla kuin OPH-rahoituksella) 
 • Työssäoppimisen kehittäminen 6 op, Tampereen yliopisto  
  • Kaksi OPH-koulutusta ammatillisen koulutuksen opettajille ja työpaikkaohjaajille sekä kolme työssä oppimisen tukemisen koulutusta alla mainittuihin Noste-ESR-hankkeisiin liittyen (2005-2007) 


Muita pidempiä koulutuksia


 • Kirjastot, digitaalisuus ja uudet toimintaympäristöt 25 op
  • Vastasin ohjaustaitojen osuudesta Tampereen yliopiston asiantuntijana. Rahoitus: Jotpa, Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Toteutukset kevät ja syksy 2024.
 • AMK-opettajien digipeda-koulutus 
  • Kaksi 3 op peruskoulutusta ja 2 op jatkokurssi LABin opettajille Etelä-Karjalan kesäyliopiston kautta (syksy 2021 - syksy 2022).
 • Yliopistopedagogiikka
  • Yliopistopedagoginen henkilöstökoulutus teknilliselle yliopistolle 10 op, yhdessä pääkouluttaja Kirsi Viitasen kanssa, Eduta Oy (kaksi toteutusta 2019-2021)
  • University Pedagogical Studies (4 ects), yhdessä Satu Öystilän kanssa, Vaasan kesäyliopisto ja Eduta Oy (2015).
 • Pedagoginen piristysruiske - kolmen päivän ja kolmen webinaarin koulutus (2013-2020). 
 • Vapaan sivistystyön webinaarisarjat
  • Lapin vapaan sivistystyön hankkeiden webinaarisarjat ja niihin liittyvät lähipäivät tvt:n opetuskäytöstä
  • KairaTVT: TVT-taitoinen osaaja -hankkeen verkkokoulutus kansalaisopistojen opettajille ja rehtoreille (2014-2015). Myöhemmin toteutettiin kaksi lähipäivää ja lisää webinaareja. 
 • Sosiaalisen median Survival Kit kirjastoammattilaisille, Lahden kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto, yhdessä Anne Ronkaan kanssa, Pedapoint Oy (2014)


Siirry tästä blogini etusivulle, esittelyyni tai ohjeiden sivulle.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos, että haluat kommentoida! Roskapostimäärän vuoksi olen ottanut käyttöön kommenttien hyväksynnän.