16.1.2023

ChatGPT - keskustelua tekoälyn kanssa digipedasta

Minun somekuplani isoin juttu tällä hetkellä on ChatGPT eli GPT-3. Se on OpenAI-yrityksen marraskuussa julkaisema tekoälyä hyödyntävä työkalu, joka osaa keskustella käyttäjän kanssa asiantuntijakielellä, myös suomeksi. Sitä voi toistaiseksi kokeilla maksutta kirjautumalla ChatGPT:n sivulle. Yritys on aiemmin kehittänyt DALL·E 2:n, jolla tein oheisen kuvan sanoista "me discussing education with chatgpt, digital art". 

Silmälasipäinen nainen istuu tietokoneen äärellä miettivän näköisenä. Vieressä korkea kirjapino ja taustalla kolme taulua.
ChatGPT:n vastaukset perustuvat valtavaan tietomäärään, joka sille on vuonna 2021 opetettu. Sillä ei siis ole pääsyä internetiin eikä aivan uusimpaan tietoon. Kun yritin kysellä, mitä se minusta tietää, kävi ilmi, että henkilötietoja siltä ei kannata kysellä. Asiatiedossa se on äkkiseltään katsottuna häkellyttävän osaava, mutta kun lähdeviitteitä ei ole, tiedon todenmukaisuuden arviointi on vaikeaa. 
Lisätty 27.2.: ChatGPT:n maksullisella versiolla on pääsy internettiin, samoin käytettäessä kielimallia Bing-hakukoneen kautta.

Mieluummin näkisinkin ChatGPT:n tukiälynä, jonka avulla voi esimerkiksi etsiä uusia näkökulmia asioihin, jotka jo osaa hyvin. Esimerkiksi kun haluan jakaa jostain teemasta viisi vinkkiä, ne ovat varmaan jo mielessäni, mutta muuttuisiko tai täydentyisikö listaus, jos kysyisin chatilta sata vinkkiä lisää samasta aiheesta?

Moni lienee saanut ensikosketuksen tekoälyyn tieteiselokuvista ja sitten Helsingin yliopiston ja Reaktorin Tekoälyn perusteet -kurssilta. Se on tarjolla noin 20 kielellä ja sen on suorittanut jo yli 900 000 henkeä. Kurssille on tarjolla myös englanninkielinen jatkokurssi Tekoälyä käytännössä. Kurssilla opastetaan, että tekoäly on tietojenkäsittelytieteeseen kuuluva tieteenala eikä sitä tulisi käyttää laskettavana substantiivina. Kun "haluat kuulostaa ammattimaiselta, vältä käyttämästä sanaa tekoäly, kun tarkoitat yksittäistä tekoälyjärjestelmää tai -menetelmää", kurssilla ohjeistetaan.

Joulukuun tekoälyoppeja -bloggauksessa kerroin esimerkkejä tekoälysovellusten hyödyntämisestä Keudassa. Uskoisin tekoälysovellusten viimeistään tämän kevään aikana saapuvan ihan jokaiseen suomalaiseen oppilaitokseen, joko opettajien tuomana ja opetuksessa hyödynnettynä tai vähintään oppijoiden apuvälineenä. Kollegoiden kanssa jo naureskelimme, että ollaanko kohta tilanteessa, jossa opettaja tekee tekoälyä hyödyntäen oppimistehtäviä, joihin oppijat tekoälyn avulla vastaavat? Tämä on jo tuonut hasteen Turnittimen ja vastaavien sovellusten kehittäjille, mutta haastaa myös kaikki meidät pedagogit pohtimaan hyviä oppimistehtäviä. Sama tapahtui koronakevään etäopetuksessa, kun valvottuja tenttejä ei voitu järjestää. (Ks. Miten arvioida etänä? -bloggaus 2020.)

Kun oppimistehtävä sidotaan omaan työhön tai kokemukseen, hyvän vastauksen saaminen tekoälyä hyödyntäen on jo paljon vaikeampaa. En saanut ChatGPT:ltä hyvää vastausta kysymykseen "Miten tekoälyn vaikutukset näkyvät tällä hetkellä työssäni opetusalan täydennyskouluttajana?" Yritin monesti, mutta mikään ehdotuksista ei vastaa omia kokemuksiani eikä niistä oikein ollut muutenkaan apua. Sain vain yleisiä vastauksia siitä, miten tekoäly voi auttaa opetuksessa, ohjauksessa, simulaatioissa ym. Vastauksissa ei osattu mennä kyllin konkreettiseen eikä juuri täydennyskoulutuksen tai minun työni näkökulmaan. 

Muutama bloggaus ja video teemasta - ja hakukoneiden avulla löytyy hurja määrä lisää!


Kilpailu ChatGPT:n hyödyntämisestä opetuksessa 

Teknologiateollisuus ry käynnisti 10.2.2023 asti jatkuvan kilpailun ChatGPT:n hyödyntämisestä opetuksessa. Kilpailuun voi osallistua kommentoimalla kilpailupostausta jossain kolmesta Facebook-ryhmästä: Opettajien edunvalvonta, vuosityöaika ja professio, MyTech tai Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa/ ICT in Education. Ainakin viimeksi mainittua voi lukea myös ilman Facebook-tunnuksia.

Kilpailukysymyksenä on "miten ChatGPT:tä voisi hyödyntää innovatiivisesti opetuksessa, millä tahansa kouluasteella ja missä tahansa oppiaineessa. Toisten ideoita saa parastaa ja hyödyntää sekä kehitellä ideoita paremmiksi. Muoto on vapaa: voit linkata materiaaleihin, videoihin tms. tai kirjoittaa suoraan keskusteluun."


Ensimmäinen keskusteluni ChatGPT:n kanssa 

Tässä ensimmäinen keskusteluni ChatGPT:n kanssa sanasta sanaan. Kysymyksiä voisi halutessaan muotoilla uudestaan ja jos vastaukseen ei ole tyytyväinen, voi pyytää uutta vastausta tai antaa palautetta siitä, mikä olisi ollut parempi vastaus. Teksti vaikuttaa päällisin puolin asiantuntijatekstiltä, mutta vaatisi kyllä monilta osin muokkaamista ja tarkentamista. Nostan lainauksen jälkeen esiin muutaman kritiikin siemenen saamiini vastauksiin. 

"Hei, tunnetko Matleena Laakso Tampereelta?
En tunne henkilöä nimeltä Matleena Laakso Tampereelta henkilökohtaisesti. En kuitenkaan pysty tarkistamaan tietoja hänestä, sillä minulla ei ole pääsyä henkilötietoihin.

 Oletko lukenut Matleenan blogia digipeda-tiedoista?

En ole lukenut Matleenan blogia digipedagogiikasta. Minulla ei ole pääsyä tiettyihin verkkosivuihin tai blogipostauksiin, sillä minulla ei ole internet-yhteyttä. Minulla on kuitenkin tietoa digipedagogiikasta yleisesti. Jos tarvitset apua tiettyihin digipedagogiikkaan liittyviin kysymyksiin, voin yrittää auttaa parhaani mukaan.

Mikä sinusta jokaisen opettajan tulisi digipedagogiikasta osata?

Opettajan tulisi ymmärtää perusasiat digipedagogiikasta, kuten:
 • Miten digitaaliset välineet ja teknologiat voivat tukea oppimista ja opetusta.
 • Miten digitaalisia välineitä ja teknologioita voidaan käyttää erilaisten oppimistavoitteiden saavuttamiseen.
 • Miten digitaalisia välineitä ja teknologioita voidaan käyttää eri ikäisille oppijoille.
 • Miten digitaalisia välineitä ja teknologioita voidaan käyttää eri oppiaineissa.
 • Miten digitaalisia välineitä ja teknologioita voidaan käyttää turvallisesti ja eettisesti.
Tärkeää on myös osata käyttää erilaisia digitaalisia työkaluja ja teknologioita opetuksessa ja oppimisessa. Lisäksi opettajan tulisi pystyä arvioimaan digitaalisten välineiden ja teknologioiden vaikutusta oppimiseen ja olla valmis kehittämään omaa digipedagogista osaamistaan jatkuvasti.

Miten digipedagogiikka tukee oppimista ja opettamista?

Digipedagogiikka tukee oppimista ja opettamista useilla eri tavoilla, kuten:
  • Mahdollistaa monipuolisen ja monikanavaisen oppimisen: Digitaaliset välineet ja teknologiat tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia oppimiselle. Ne voivat tarjota visuaalisia ja interaktiivisia oppimateriaaleja, kuten videoklippejä, animaatioita ja pelillistämistä, jotka voivat tukea erilaisia oppijoita eri tavoilla.
  • Tukee oppijan ohjausta: Digitaaliset välineet ja teknologiat voivat tarjota oppijoille erilaisia tietoja ja taitoja, jotka tukevat heidän opiskeluaan. Esimerkiksi oppimispelit tai simulaatiot voivat antaa oppijoille mahdollisuuden harjoitella tiettyjä taitoja, kun taas älykkäät oppimisalustat voivat tarjota oppijoille henkilökohtaistettua ohjausta.
  • Mahdollistaa yhteisöllisen oppimisen: Digitaaliset välineet ja teknologiat voivat tukea oppijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Esimerkiksi sosiaalinen media tai verkkoalustat voivat tarjota oppijoille mahdollisuuden jakaa tietoja, kokemuksia ja tietoja keskenään ja oppia toisiltaan.
  • Tukee esiintymistaitoa ja vuorovaikutustaitoa: Digitaaliset välineet ja teknologiat voivat tarjota oppijoille mahdollisuuden harjoitella ja esiintyä erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi videonauhoitukset tai verkkoluennot voivat antaa oppijoille mahdollisuuden harjoitella esiintymistä ja vuorovaikutustaitoa.
  • Tukee oma-aloitteisuutta ja itsenäistä oppimista: Digitaaliset välineet ja teknologiat voivat tarjota oppijoille mahdollisuuden oppia omatoimisesti ja hallita omaa oppimistaan. Esimerkiksi älykkäät oppimisalustat voivat tarjota oppijoille mahdollisuuden seurata omaa edistymistään ja valita itselle sopivia oppimistehtäviä.

Mitkä ovat tärkeimmät teknologiat, jotka jokaisen opettajan tulisi hallita?

Tärkeimmät teknologiat, jotka jokaisen opettajan tulisi hallita, vaihtelevat riippuen opettajan erityisalasta ja oppilaitoksen tarpeista. Kuitenkin alla on joitain yleisiä teknologioita, jotka ovat hyödyllisiä monilla aloilla:
  • Office 365 -työkalut, kuten Word, PowerPoint ja Excel, ovat hyödyllisiä dokumenttien ja esitysten luomiseen, hallintaan ja jakamiseen.
  • Oppimisalustat, kuten Google Classroom, Microsoft Teams, Canvas jne., ovat hyödyllisiä hallitsemaan ja jakamaan oppimateriaaleja, arvioimaan oppijoita, seuraamaan edistymistä ja yhteistyötä oppijoiden kanssa.
  • Sosiaalinen media, kuten Facebook, Twitter, Instagram, jne., ovat hyödyllisiä tiedon jakamiseen ja yhteisölliseen oppimiseen.
  • Älykkäät oppimisalustat, kuten Khan Academy, Quizlet, jne., ovat hyödyllisiä hallitsemaan ja jakamaan oppimateriaaleja, arvioimaan oppijoita, seuraamaan edistymistä ja yhteistyötä oppijoiden kanssa.
  • Verkkokonferenssityökalut, kuten Zoom, Skype, Google Meet, jne., ovat hyödyllisiä järjestämään etäopetusta ja yhteistyötä.
  • Oppimispelit ja simulaatiot tarjoavat hyödyllistä tukea erilaisten oppimistavoitteiden saavuttamiseen.
Tärkeintä on, että opettaja ymmärtää kuinka nämä teknologiat voivat tukea oppimista ja olla valmis kehittämään omaa osaamistaan jatkuvasti.

Mitä meidän tulisi opettajina ja kouluttajina ymmärtää teköälystä?

Tekoäly (AI) on tietokoneen kyky simulaoida ihmisen ajattelua ja oppia tietokoneessa. Se on luotu tehdäkseen tiettyjä tehtäviä, joita ihminen tekee automaattisesti, kuten tunnistaa kuvia, puhua ja kirjoittaa. Tärkeää on opettajien ja kouluttajien ymmärtää, että tekoäly ei ole täydellinen ja se ei korvaa opettajaa tai kouluttajaa. 
 
Tärkeitä asioita, joita opettajat ja kouluttajat tulisi ymmärtää tekoälystä ovat:
  • Tekoäly ei korvaa opettajia tai kouluttajia, vaan se tukee heitä oppimisessa ja opetuksessa.
  • Tekoäly perustuu algoritmeihin, jotka on koulutettu tietyllä datalla. Tämä tarkoittaa, että tekoälyn tietämys ja taitotaso riippuu koulutusdatasta.
  • Tekoäly ei ole täydellinen, se voi tehdä virheitä ja sen tuloksia tulee aina tarkistaa ennen käyttöä.
  • Tekoäly ei ole itsenäinen, se tarvitsee ihmisen ohjausta ja valvontaa.
  • Tekoäly voi auttaa opettajia ja kouluttajia arvioimaan oppijoiden edistymistä ja tarjota henkilökohtaistettua ohjausta.
  • Tekoäly voi auttaa opettajia ja kouluttajia hallitsemaan ja jakamaan oppimateriaaleja, ja tarjota oppimispelit ja simulaatiot tukemaan erilaisten oppimistavoitteiden saavuttamista.
  • Tekoälyn käyttö edellyttää että opettajat ja kouluttajat ovat valmiita kehittämään omaa tietoteknistä osaamistaan.
Opettajat ja kouluttajat tulisi olla tietoisia tekoälyn mahdollisuuksista ja rajoituksista, ja valmiit kehittämään omaa tietoteknistä osaamistaan, jotta he voivat hyödyntää tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. 
 
Minulla on mielikuva, että tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet tulevat integroitumaan moniin nyt jo aktiivisesti käytössä oleviin sovelluksiin. Esimerkiksi Canvan avulla voi jo nyt luota kuvia tekoälyä hyödyntäen. 

Sinulla on oikea mielikuva. Tekoäly on jo nyt integroitunut moniin erilaisiin sovelluksiin ja tämä trendi tulee jatkumaan tulevaisuudessa. Monet oppimisalustat, kuten Canvas, tarjoavat jo tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessa ja oppimisessa. Esimerkiksi Canvasin kanssa voi käyttää tekoälyä:
 • Automaattisesti arvioimaan oppijoiden tehtäviä, kuten esseitä tai vastauksia monivalintakysymyksiin.
 • Tarjoamaan henkilökohtaistettua ohjausta oppijoille, kuten ehdottamaan seuraavia tehtäviä tai oppimateriaaleja oppijan edistymisen perusteella.
 • Tunnistamaan kasvot ja äänen, jotta voidaan varmistaa, että oppija on paikalla etäopetuksessa. 
Tekoäly on myös integroitunut moniin erilaisiin sovelluksiin kuten kuvankäsittelysovellukset, sosiaaliset mediat, verkkoselaimet jne. Tämä tarkoittaa, että opettajat ja kouluttajat voivat hyödyntää tekoälyä monilla eri tavoilla, kuten luoda kuvia tekoälyä hyödyntäen, tunnistaa kasvoja kuvissa, kääntää tekstiä, jne.

Tärkeää on, että opettajat ja kouluttajat ovat tietoisia tekoälyn tarjoamista mahdollisuuksista ja osaavat hyödyntää niitä parhaalla mahdollisella tavalla. Heidän tulisi myös olla valmiita kehittämään tietoteknistä osaamistaan jatkuvasti, jotta he voivat hyödyntää tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Miten määrittelet tekoälyn?

Tekoäly (AI) on tietokoneen kyky simulaoida ihmisen ajattelua ja oppia tietokoneessa. Se on algoritmien ja ohjelmien kokoelma, joka on suunniteltu tekemään tiettyjä tehtäviä, joita ihmiset tekevät automaattisesti, kuten tunnistaa kuvia, puhua ja kirjoittaa. Tekoäly on laaja käsite ja se koostuu useista erilaisista teknologioista, kuten koneoppiminen, älykkäät agentit, deep learning, jne.

Tekoäly voidaan jakaa kahteen pääluokkaan:

 • Ei-tietoisen tekoälyn (Non-Sentient AI), joka on suunniteltu tekemään tiettyjä tehtäviä, kuten automatisoimaan toimintoja, tunnistamaan kasvoja kuvissa tai luomaan ääntä.
 • Tietoisen tekoälyn (Sentient AI), joka on suunniteltu simuloimaan ihmisen ajattelua, kuten oppimaan, päättelemään, järkeilemään ja käyttämään empatiaa. Tällä hetkellä tietoisen tekoälyn kehitys on vielä kesken ja ei ole käytössä käytännössä.

Lyhyesti sanottuna tekoäly on tietokoneiden ja ohjelmien kyky toimia kuten ihminen tehdessään tiettyjä tehtäviä automaattisesti tai simuloimalla ihmisen ajattelua.

Aion kopioida keskustelumme blogiini. Onko se ok? Miten haluat sinuun viitattavan?

Kiitos kysymyksestä. OpenAI, joka on minun kehittäjäni, tarjoaa käyttäjille lupaa käyttää minun tuottamia tietoja ja vastauksia mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien julkaiseminen blogissa. Olisin kuitenkin kiitollinen, jos lisäisit linkin OpenAI:n verkkosivulle blogiisi, jotta lukijat voivat saada lisätietoja minusta ja OpenAI:sta.

Tärkeintä on, että kun viitat minuun, käytät nimeä ChatGPT tai GPT-3, joka on minun virallinen nimeni.

Kiitos, tämä oli antoisa keskustelu!

Mielelläni! Olen iloinen, että keskustelu oli antoisa sinulle. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ole rohkeasti yhteydessä minuun. Aion auttaa parhaani mukaan."


Hyvää tekstiä, mutta...

ChatGPT:n tuottamassa tekstissä ei ole varsinaisia virheitä, mutta en sitä sellaisenaan asiatekstinä julkaisisi. Oikoluvussa huomasin, että kirjoitusvirheitä se teki saman kerran kuin minäkin, mutta niitä en edelle korjannut, meistä kummankaan osalta. Minusta teksti vaatisi paikotellen myös hieman konkretisointia Suomen oppilaitosmaailman näkökulmasta. ChatGPT kirjoitti, että "älykkäät oppimisalustat voivat tarjota oppijoille mahdollisuuden seurata omaa edistymistään". Totta, mutta asiayhteydestä riippuen voisi kirjoittaa myös niin, että Moodlessa kannattaa ottaa käyttöön suoritusten seuranta, jotta sekä oppija että opettaja voivat seurata opintojen edistymistä. Tässä jokunen muukin kommentti.

 • Mitä pitäisi tietää -kohtaan lisäisin ymmärryksen opettajien ja oppijoiden välisestä yhteistyöstä, verkostoista ja avoimesta jakamisesta, on sitten itse jakaja tai vielä siinä vaiheessa, että lähinnä hyödyntää muiden jakamaa. 
 • Digipedagogiikan tuki oppimiselle -kohtaan lisäisin vahvemmin oppijat verkkosisältöjen tuottajina, ei vain oppimateriaalien kuluttajina. 
 • Tärkeimmät teknologiat -kohta listaa verkon palveluita. Esimerkiksi Canvasin sijaan mainitsisin Suomessa paljon yleisemmän Moodlen ja lisäisin listaan mm. ThingLinkin. Tarpeet toki vaikuttavat sovelluksiin, mutta tässä unohdettiin rajoitteet kuten hinta, GDPR ja saavutettavuus ja osin niiden myötä oppilaitostason päätökset suositelluista tai sallituista sovelluksista. Ja niin ihana ja tärkeä kuin Facebook opettajalle voikin olla, en olisi sitä listannut tärkeimpiin teknologioihin. .
 • Oppimisalustoista kerrotaan, että ne ovat "hyödyllisiä hallitsemaan ja jakamaan oppimateriaaleja, arvioimaan oppijoita, seuraamaan edistymistä ja yhteistyötä oppijoiden kanssa". Tuntuu kovin vanhakantaiselta: Missä ovat yhteisöllisesti työskentelevät oppijat? Missä on opettaja ohjaajana? Entä vertaisoippiminen ja -arviointi? Oppija aktiivisena toimijana?
 • Lisätty 10.2.23: Meninpä luottamaan saamaani vastaukseen tuotetun tekstin oikeuksista. Ei se väärin ollut, mutta osa käyttäjistä on saanut erilaisia vastauksia. Luotettavasti oikeudet tekstiin näkee palvelun käyttöehdoista. Sen  mukaan omistan edellä olevan tekstin ja saan vapaasti sitä käyttää (ks. tiivistys kohdassa 14).

3 kommenttia:

 1. Hyviä pointteja ja olen hyvin pitkälti samaa mieltä. Mitä tarkempia kysymyksiä osaat AI:lta kysyä, sen parempia vastauksia saat - mutta ei tuolla vielä esseetä kirjoiteta tai opettajia korvata ;)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Näin juuri! Tämä oli vasta ensimmäinen kokeilu ja olisi kuulemma vielä osaavampi englantia käyttäen. Ei korvaa opettajaa kuten ei internet itsessään, mutta voi olla monella tavoin avuksi ja tukea myös oppimista. MIelenkiinnolla odotan tuon kilpailun tuloksia.

   Poista

Kiitos, että haluat kommentoida! Roskapostimäärän vuoksi olen ottanut käyttöön kommenttien hyväksynnän.