Sivut

16.5.2023

Digikompassi ja digirohkeus viitoittavat tietä kohti tulevaa

Katsotaan suurennuslasin läpi tekstiä, missä lukee kymmeniä kertoja sana facts eli faktoja.
Kuva: Geralt, pixabay.com
Nostan alle muutaman näkökulman kahdesta viime syksynä julkaistusta raportista. Digitaalinen kompassi visioi Suomen digikehityksen suuntaa ja arvoja. Digitaitoraportti puolestaan nostaa yhdeksi tärkeimmistä taidoista digirohkeuden, mitä tarvitaan, kun merkittävä osa digitaidoista opitaan itse kokeillen.

Puhuin näistä teemoista myös toukokuussa Kiipulan ja Liven UFO – Uudet fyysisvirtuaaliset oppimisympäristöt -hankkeen seminaarissa. Aamupäivän tallenne löytyy vielä muutaman päivän ajan hankesivulta, tässä myös diojeni linkki. Hankkeen materiaaleja sivustolle päivittyy alkusyksyyn asti.

Suomen digitaalinen kompassi painottaa digitaalista sivistystä

Valtioneuvoston selonteko: Digitaalinen kompassi (CC BY-SA, 2022) on Suomen visio digitalisaation edistämiseen vuoteen 2030 asti. Kukin EU-maa tekee oman digikompassinsa. Suomi julkaisi sen ensimmäisenä, voidakseen edelläkävijänä näyttää tietä muille. Raportti nostaa keskeisiksi arvoiksi seuraavat: kestävyys, luottamus, ihmiskeskeisyys, osallisuus, uudistuminen ja digitaalinen turvallisuus. 

Digitaalisesti osaava väestö on yksi digikompassin neljästä osa-alueesta ja tässä tarkastelen vain sitä. Digitaalisesti osaavan väestön yhdeksi tavoitteeksi on määritelty, että ”Suomi on digitaalisesti sivistynyt maa, jossa jokaisella on valmiudet digimaailmassa toimimiseen ja keskinäinen kunnioitus ja luottamus ovat korkealla tasolla.” Digitaalisella sivistyksellä on kolme ulottuvuutta. Ne liittyvät tiedolliseen, eettiseen ja yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen. Meiltä edellytetään siis "tietoja ja osaamista, osallistumismahdollisuuksia sekä valmiuksia toimia aktiivisesti ja ilmaista itseään luovilla tavoilla ja turvallisesti digimaailmassa". Arvojen mukaiseen toimintaan ei riitä, että osaa ja tietää. Ne edellyttävät myös aktiivista toimintaa.

Digitaalisen sivistyksen lisäksi osaamistavoitteeksi on määritelty, että "digitaaliset perustaidot ovat maailman huippua ja ne vievät eteenpäin kestävää yhteiskunnallista kehitystä". Kolmas osaamisen tavoite on: "Digitaalinen osaaminen tukee innovaatioita, kilpailukykyä ja hyvinvointia. Koulutuksen ja tutkimuksen myötä syntyy yhteiskunnassa tarvittavaa asiantuntijuutta. Suomi on maailman tunnetuimpia ja houkuttelevimpia teknologia-alan koulutuksen, tutkimuksen ja investointien keskuksia sekä houkutteleva maa kansainvälisille digiosaajille. (Lue lisää Osaamisen strategisista tavoitteista ja avaintuloksista sivulta 28 alkaen.)


Digitaitoraportin teemana digirohkeus


Digi- ja väestötietovirasto kertoo digiosaamisen tilasta ja kartoittaa digituen tarpeita vuosittaisissa raporteissaan. Ensimmäisen digitaitoraportin (2022) teemaksi on nostettu digirohkeus. Se on itseluottamusta, jonka avulla uskaltaa kokeilla ja ottaa käyttöön digitaalisia laitteita ja palveluita tai kehittyä niiden käytössä. Se on uskallusta kohdata digitalisoituva arki. Se on myös luottamusta siihen, että epävarmuudet kyetään voittamaan ja kokeileminen ja oppiminen on mahdollista.

Kansainvälisesti vertaillen suomalaiset ovat osaavia, mutta epävarmoja digin käyttäjiä. 94 % sanoo, että nykyisin oletuksena on digiosaaminen, mutta me tarvitsemme tilaa myös osaamattomuudelle - aikaa ja tukea siihen, että vasta opettelemme meille uusia asioita. Itseluottamus on voinut saada kolauksia ja digistä on osalle tullut ahdistuksen lähde, mutta sitä ei pääse karkuun. Meillä kaikilla on kyky oppia ja me kaikki tarvitsemme rohkeutta digitalisoituvan arjen kohtaamiseen. Meillä jokaisella on myös oikeus pyytää apua.

Tärkein kannustin uusia digitaitojen opetteluun on siitä omaan arkeen saatava hyöty, Digioppiminen tapahtuu pitkälti itse kokeilemalla ja tekemällä, mikä edellyttää digirohkeutta. Kun aamulla avaat tietokoneen, et voi tietää, mitkä sovellukset ovat ennallaan ja mitkä ovat muuttuneet. Raportin mukaan kukaan ei ole aina digirohkea, vaan osaavillakin on pelkoja. Myös rohkeuteen kuuluu ymmärrys uhista ja niiden välttämisestä. 

Viime viikolla vietettiin Digitaitoviikkoa ja nyt tapahtumasivulta löytyy aiheesta useita tallenteita mm. digirohkeudesta, joka on raportin mukaan tärkeimpiä digitaitoja. Sitä kasvattavat alle listatut viisi asiaa. Miten sinä tuet läheistesi, kollegojesi ja oppijoidesi digirohkeutta?

Digirohkeutta kasvattavat:
  • "Positiiviset kokemukset omasta kyvystä oppia ja ymmärtää​.
  • Ymmärrys digitaalisista ja palveluista ihmisen palvelijana​.
  • Ympäröivä tilanne, ilmapiiri ja oppimisympäristö: uskallus yrittää ja oppia​.
  • Ihmislähtöiset ja käyttäjäystävälliset palvelut​.
  • Luottamus siihen, että apua löytää tarvittaessa helposti ja heti, ja sitä saa sekä vapaa-ajalla että töissä."

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos, että haluat kommentoida! Roskapostimäärän vuoksi olen ottanut käyttöön kommenttien hyväksynnän.